Surat Al-Muddassir Ayat 6

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُdan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.