Paling Sering Dicari

1 riba 2 kiamat 3 At tahrim ayat 6 4 ilmu 5 SURAT AL KAFIRUN 6 Al Hijr 9 7 An Naml ayat 6 8 Sesaji untuk berhala 9 an nisa ayat 29 10 ali imran ayat 19 11 al hujurat ayat 13 12 Ayat Alquran tentang filsafat 13 ibrahim 35 14 al maidah ayat 8 15 wasiat 16 An nur ayat 32 17 Niat 18 Adam 19 surah fatir ayat 34 20 al maidah ayat 6 21 an nisa ayat 3 22 Munafik 23 al imran 24 Dalam kubur berputus asa 25 luqman ayat 13 26 Ali imran 130 27 Al-Hajj Ayat 37 28 At taubah ayat 114 29 ibrahim 30 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 31 Aisyah 32 Ali imran 110 33 Ali Imran 159 34 al+Ali-Imran: 190 35 Berangsur 36 surat al kahfi ayat 110 37 al maidah ayat 2 38 Al-Baqarah ayat 286 39 hukum+tajwid+luqman+ayat+34 40 ali imran 134 41 ALI+IMRAN+169 42 al maidah ayat 1 43 waris 44 Sajian 45 an nisa ayat 7 46 hari kiamat 47 Buah+dada 48 az zumar ayat 3 49 Hidangan sesaji 50 syaitan 51 al imran 192 52 Ali imran 185 53 Surat Al Baqarah ayat 102 54 anak berkebutuhan khusus 55 tenggelam+bumi 56 ali+imran+134 57 al maidah ayat 54 58 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 59 Az Zukhruf ayat 4 60 Talak 61 ali imran 76 62 al baqarah ayat 20 63 An Nuur ayat 35 64 ibrahim ayat 7 65 sungai 66 dari 67 Membela diri sesudah teraniaya 68 Surat al mulk 69 luqman 13 70 al Imran 104 71 menyusui 72 Syirik 73 Sajian+nenek moyang 74 as syura ayat 38 75 al isra ayat 55 76 Jiwa 77 tulisan assalamualaikum arab 78 Al+Maidah+ayat+101 79 Ibnu katsir 80 abu daud 81 Al-Mutaffifin+ayat+2 82 an nahl ayat 90 83 An nisa ayat 1 84 surat an-nisa ayat 59 85 Ali+imran+110 86 yasin+ayat+56 87 Annajm ayat 39 88 At takwir ayat 20 89 Surat al isra ayat 55 90 Hud ayat 1 91 berat 92 Al-Maidah ayat 2 93 pendidikan 94 TAUBAT 95 Fathir ayat 31 96 Hidangan 97 al baqarah ayat 30 98 sholat 99 Ali Imron ayat 190 100 Ayat 60 sampai 70

Hasil pencarian tentang ALLAH

terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 106
Dan ada (pula) orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah; adakalanya Allah akan mengazab...mereka dan adakalanya Allah akan menerima taubat mereka....Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ataukah mereka memiliki sesembahan selain Allah yang dapat menahan mereka dari azab Allah....Mahasuci Allah dari segala yang mereka sekutukan.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 3
dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 82
kamu mengganti rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan Allah.
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 1
Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya..., dan mengadukan (halnya) kepada Allah....Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua....Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 1
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah...Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 31
Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni...Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 45
Dan Allah lebih mengetahui (dari pada kamu) tentang musuh-musuhmu....Dan cukuplah Allah menjadi Pelindung (bagimu). Dan cukuplah Allah menjadi Penolong (bagimu).
(mereka mendakwakan Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak"). Allah berfirman,
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 12
Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi....Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu,...dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 62
(Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) Yang Haq dan sesungguhnya...apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 70
Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 115
Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah....Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 4
Yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya....Barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.
(Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah ialah Almasih putra Maryam...terjadi hal yang serupa (padahal telah berkata) kepada mereka (Almasih, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah...Tuhanku dan Tuhanmu) sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba Allah dan bukan Tuhan (sesungguhnya...orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah) menyembah kepada selain Allah (maka pasti Allah...mengharamkan kepadanya surga) Allah melarangnya untuk memasuki surga (dan tempatnya ialah neraka dan
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 3
Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya....Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya....Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
Orang yang memiliki banyak rezeki dari Allah hendaknya memberi nafkah dari rezeki yang banyak itu....Dan orang yang memiliki sedikit rezeki hendaklah memberi nafkah dari sebagian harta yang diberikan Allah...Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan....Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 103
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah...akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan...hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada...di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya....Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 108
mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka..., ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak redlai....Dan adalah Allah Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 38
Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh: "Allah tidak akan akan membangkitkan...(Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitnya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah,
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 20
Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari...permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi....Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 17
Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu...Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 106
dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 245
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah...), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak....Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.
Keadaan mereka seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang memusuhi Allah sebelumnya....Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, padahal ayat-ayat itu cukup jelas....Lalu Allah menyiksa mereka karena dosa-dosa yang dilakukannya....Sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 59
Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam....Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 218
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka...itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Katakan, "Taatilah Allah dan Rasul-Nya!"...Jika mereka berpaling darimu, berarti mereka telah mengingkarimu dan mengingkari Allah....Dan ingat, Allah tidak menyukai orang-orang yang ingkar.
Ketika 'Isâ mendengar perkataaan mereka, Allah lalu menjadikannya dapat berbicara, "Sesungguhnya aku...adalah hamba Allah yang akan diberi kitab Injîl....Allah akan memilihku menjadi seorang nabi.
Maka bersegeralah taat kepada Allah. Jangan kalian jadikan tuhan yang lain bersama Allah....Sesungguhnya aku adalah utusan Allah sebagai pemberi peringatan yang jelas tentang akibat syirik.