Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 al ikhlas 5 Al+hijr+ayat+47 6 al furqan ayat 67 7 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 8 yusuf 9 Almaidah ayat 48 10 ali+imran+159 11 ayat tentang kepala madrasah 12 Aman 13 Ibrahim ayat 7 14 orang tua 15 dunia 16 al-maidah ayat 3 17 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 18 an-nur+ayat+36 19 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 20 al-baqarah ayat 168 21 hewan 22 Urusan 23 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 24 hujan 25 huud+40 26 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 27 ar rum ayat 21 28 An nahl ayat 120 29 ibrahim 32 30 Al+Anbiyâ+ayat+73 31 Surga 32 Menumbuhkan kebiasaan menegur 33 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 34 Memohon ampun 35 al ahzab ayat 70 36 kemuliaan 37 ikhlas 38 Anjing 39 petunjuk 40 al baqarah ayat 261 41 mengharapkan pertemuan 42 ali imran ayat 26 43 Al furqon ayat 67 44 surat Al furqan ayat 20 45 Bersyukur 46 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 47 al bayyinah ayat 8 48 menghindari perkelahian 49 lukman+ayat+15 50 surat al baqarah ayat 11 51 surat Al furqan ayat 9 52 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 53 ali imran ayat 185 54 Saba 13 55 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 56 AL+AHZAB+AYAT+70 57 QS.Al imran ayat 79 58 an nisa ayat 59 59 Al+hijr+ayat+48 60 al-maidah ayat 48 61 Surat al maidah ayat 48 62 rumah 63 hutang 64 surat al-araf 31 65 Ali imran ayat 190-191 66 Surat Al ikhlas 67 Iman 68 Surat AlBaqarah ayat 27 69 bohong 70 Surat+Al+-+Baqarah : 269 71 Al-Baqarah [2] ayat 43 72 Rezeki 73 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 74 al anfal ayat 17 75 Surat+Al-Baqarah 76 SURAT 2 AYAT 168 77 Surat Al-Baqarah ayat 10 78 terjemahan surat al mulk 79 an nahl ayat 43 80 al-an’am ayat 121 81 Ayat tentang toleransi 82 al fatihah ayat 1 83 Niat 84 Al-Baqarah ayat 256 85 ali imran 139 86 surah yunus ayat 57 87 Al+waqiah+ayat+37 88 LUKMAN AYAT 12 89 ali imran+191 90 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 91 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 92 Ibnu Katsir 93 Tafsir surat alkafirun 94 Al-Baqarah · Ayat 286 95 an-nisa ayat 29 96 Al mu'minun ayat 51 97 Kuda 98 LUKMAN+AYAT+13 99 Makanan 100 q.s al qalam ayat 68

Hasil pencarian tentang AN+NAML+AYAT+88

tidak sekedar berpaling saja, bahkan mereka mencela kebenaran dan berkata seperti yang disebutkan dalam ayat...An Naml: 14) Nabi Musa ‘alaihis salam juga berkata kepada Fir’aun, “Sesungguhnya kamu telah mengetahui
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[27 ~ AN-NAML (SEMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 93 ayat ~ Surat al-Naml dimulai dengan huruf-huruf fonemis...Ayat-ayat pertama surat ini menuturkan kisah dan berbagai mukjizat Mûsâ a. s., kisah Dâwûd a. s. dan...Ayat-ayat berikutnya berkisah tentang kembalinya burung hudhud dari sebuah pengembaraan dengan membawa...Masih dalam topik pembicaraan hari kiamat, ayat-ayat selanjutnya menggambarkan kepanikan alam semesta...Itulah ayat-ayat yang diturunkan Allah yang telah dibacakan kepada kalian dan kalian dapat membacanya
kekafiran dan kemaksiatan, bahkan mereka hendak mencelakan Nabi Saleh dan keluarganya (lihat surah An...Naml: 48-49), maka Nabi Saleh mengingatkan kaumnya agar tidak tertipu oleh beberapa orang itu karena
An Nahl: 88) Ayat ini dan yang semisalnya menunjukkan bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah
An Naml: 16) yakni dalam kenabian.
menceritakan kepada kami ‘Amr bin Dinar dari Yahya bin Ja’dah (dari Rifa’ah Al Qurazhi), ia berkata: Ayat...Haitsami berkata dalam Majma’uzzawa’id juz 7 hal. 88, “Diriwayatkan oleh Thabrani dengan dua isnad...lain terputus.”)

-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyampaikan Al Qur’an...

-deskripsi"> Yaitu karena ayat-ayat-Nya diulang dan penjelasannya turun saat dubutuhkan
An Naml: 79)

-deskripsi"> Kalimat, “Sungguh, engkau (Muhammad) berada di jalan
[[28 ~ AL-QASHASH (KISAH-KISAH) Pendahuluan: Makkiyyah, 88 ayat ~ Surat ini termasuk kelompok surat Makkiyyah...dan mengandung 88 ayat.
[[38 ~ SHAD (HURUF SHAD) Pendahuluan: Makkiyyah, 88 ayat ~ Surat yang diturunkan di Mekah dan berisikan...88 ayat ini memberikan gambaran tentang salah satu bentuk sikap keras kepala orang-orang musyrik yang
Ayat ini menunjukkan fakta-fakta ilmiah ini, yaitu bahwa waktu adalah nisbi....yang lebih dekat ke matahari, seperti Merkurius, putaran di sekeliling matahari hanya memakan waktu 88
-deskripsi"> Yakni sebagaimana Kami telah menerangkan secara rinci Al Qur’an....

-deskripsi"> Meskipun ayat-ayat Al Qur'an begitu jelas dan terang, namun hidayah...Barang siapa yang ingin diberi petunjuk oleh Allah, maka dia akan mengambil petunjuk dari Al Qur’an...Sebaliknya, barang siapa yang tidak diinginkan Allah mendapatkan hidayah, maka meskipun semua ayat datang...kepadanya, ia tetap tidak akan beriman dan Al Qur’an tidak akan bermanfaat baginya, bahkan sebagai
Aisyah radhiyallahu 'anha, “Kaana khuluquhul Qur’aan,” (artinya: Akhlak Beliau adalah Al Qur’an...Beliau melakukan apa yang disebutkan dalam Al Qur’an seperti pada ayat-ayat berikut:

-deskripsi"> Maksudnya, di dalam Al Qur’an terdapat kebaikan dan ilmu yang banyak,...

-deskripsi"> Ini di antara hikmah diturunkan-Nya Al Qur’an, yaitu agar manusia...menghayati ayat-ayat-Nya, sehingga mereka dapat menggali ilmunya serta mengkaji rahasia dan hikmah-Nya...Dalam ayat ini terdapat dorongan untuk mentadabburi Al Qur’an, dan bahwa ia termasuk amalan yang paling...

-deskripsi"> Dengan Al Qur’an, maka orang-orang yang berakal sehat dapat mengingat
(Dan orang-orang) lafal ayat ini diathafkan kepada lafal alladziina ahsanuu yang ada pada ayat sebelumnya...Tidak ada bagi mereka, dari azab Allah) huruf min pada ayat ini adalah huruf zaidah atau tambahan (seorang...mencegahnya (seakan-akan tertutupi) diselimuti (muka mereka oleh kepingan-kepingan) dapat dibaca qitha`an...dan dapat pula dibaca qith`an (malam yang gelap-gulita.
[[88 ~ AL-GHASYIYAH (HARI PEMBALASAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 26 ayat ~ Surat ini diawali dengan gaya
Al Qur’an penuh dengan kebenaran dan kejelasan....hadits, pengajar dan penasehat mengikuti Tuhannya dalam menyesuaikan ayat-ayat-Nya dengan keadaan rasul-Nya..., oleh karenanya ia membawakan ayat-ayat, hadits-hadits dan nasehat yang sesuai yang sesuai dengan kondisi...Dalam ayat ini juga terdapat bantahan terhadap kaum Jahmiyyah dan yang semisal mereka yang memandang...bahwa nash-nash Al Qur’an harus dibawa kepada selain zhahirnya, dan bahwa ia memiliki makna selain
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...An-Nur, 12)....An-Nur, 16)....An-Nur, 17)....Dalam ayat ini orang-orang yang bertakwa disebutkan secara khusus mengingat hanya merekalah yang dapat
-deskripsi"> Ayat ini merupakan bukti kebenaran Al Qur’an, di mana Allah menantang...manusia dan jin untuk mendatangkan yang serupa dengan Al Qur’an, dan Dia memberitahukan, bahwa mereka...

-deskripsi"> Ayat ini turun untuk membantah perkataan orang-orang kafir, “Jika
-deskripsi"> Al Qur’an disebut Adz Dzikr, Karena di sana disebutkan semua yang dibutuhkan...Ayat ini menunjukkan bahwa di antara fungsi As Sunnah adalah menerangkan Al Qur’an, dan bahwa Al Qurâ...€™an butuh kepada Sunah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam....Ayat ini juga sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi shallallahu 'alaihi
Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan suatu berita yang di dalamnya mengandung perintah mengagungkan Al Qur’an...Hal itu, karena Al Qur’an turun dari Allah Tuhan yang berhak disembah karena sifat sempurna pada-Nya...Selanjutnya, Dia menguatkan hal itu dengan menyebutkan ayat-ayat-Nya yang ada di ufuk (cakrawala) dan...Ini semua merupakan ayat yang jelas dan dalil yang terang yang menunjukkan kebenaran Al Qur’an dan
Jika Al Qur’an merupakan kitab yang terbaik, maka dapat diketahui bahwa lafaz-lafaznya adalah lafaz...tercengang orang-orang yang memperhatikannya, dan dapat membuat seseorang memastikan bahwa Al Qur’an...

-deskripsi"> Oleh karena keadaan Al Qur’an begitu agung dan mulia, maka ia berpengaruh...

-deskripsi"> Kata dzaalika (itu) di ayat ini bisa kembalinya kepada Al Qur’an yang...telah disebutkan sifatnya, dan bisa juga kembali kepada pengaruh yang dihasilkan oleh Al Qur’an.
-deskripsi"> Ada pula yang menafsirkan dengan, “Ayat-ayat Al Qur’an yang memisahkan
(Sesembahan manusia) kedua ayat tersebut berkedudukan sebagai Badal atau sifat, atau 'Athaf Bayan, kemudian...Lafal An-Naas disebutkan di dalam kedua ayat ini, dimaksud untuk menambah jelas makna.
-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan ayat-ayat-Nya baik yang...ada dalam Al Qur’an atau yang ada di alam semesta yang mereka saksikan, dan bahwa manusia dalam hal...

-deskripsi"> Petunjuk merupakan sifat yang merata kepada seluruh isi Al Qur’an....Al Qur’an menunjuki ma’rifatullah (mengenalkan Allah) dengan sifat-sifat-Nya yang suci dan perbuatan-Nya...Ia (Al Qur’an) juga menunjuki amal yang saleh dan mengajak kepadanya, demikian pula menerangkan amal
-deskripsi"> Apabila ayat-ayat itu dibacakan kepada mereka, maka keimanan mereka bertambah..., mereka pun memikirkan dan mentadabburi ayat-ayat-Nya, sehingga jelaslah bagi mereka makna-makna Al...Qur’an, keagungannya, kesesuaiannya dan tidak ada yang bertentangan, demikian pula ajakannya untuk...Di samping itu, mereka juga mentafakkuri ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta.

Ayat ini merupakan penafsiran dari makna yang terkandung pada ayat sebelumnya; atau huruf an dianggap
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.
-deskripsi"> Maksudnya ayat ini ialah, bahwa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi...terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti yang disebutkan dalam surah An Nur ayat 24.

-deskripsi"> Mereka memperolok ayat-ayat Allah, merekalah orang-orang berkata, â€...mau, kami juga dapat berkata seperti ini.” Termasuk pula orang-orang yang berani menantang Al Qur’an...> Seperti mengaku nabi dan menerima wahyu dan mengaku mampu membuat kitab yang sama dengan Al Qur’an...

-deskripsi"> Mengangkat diri dan tidak tunduk kepada ayat-ayat-Nya....

-deskripsi"> Dalam ayat ini terdapat dalil adanya azab kubur dan nikmatnya, karena
-deskripsi"> Ayat ini memberitakan tentang pengawasan Al Qur’an terhadap kitab-kitab...ada dalam kitab-kitab tersebut dan perselisihan yang terjadi di kalangan Bani Israil, maka Al Qur’an...Oleh karena itulah, pada ayat selanjutnya Allah menerangkan, bahwa manfaat, cahaya dan petunjuk Al Qurâ...€™an hanyalah dikhususkan kepada orang-orang mukmin....

-deskripsi"> Al Qur’an menjelaskan sesuatu yang mereka perselisihkan, sehingga