Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali+imran+190 5 ali imran 190 6 surah+an-nisaa'+ayat+29 7 al ahzab ayat 59 8 Q.S. Qaaf (50) : 16 9 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 10 Al-A’raaf 179 11 qaaf 16 12 Al maidah ayat 90 13 qaaf ayat 16 14 ali imran 190-191 15 yusuf 16 Al A'raaf 179 17 ayat kursi 18 ali+imran+190+191 19 Al Imran 190 20 al hujurat ayat 13 21 Sedekah 22 surat Al-A'Raaf ayat 179 23 al imran ayat 190-191 24 Al-A’raaf (7):179 25 Al ahzab ayat 21 26 AL-BAQARAH AYAT 30 27 al qaaf ayat 16 28 al baqarah ayat 22 29 ali imran ayat 190-191 30 at taubah ayat 60 31 Ali-imran ayat 190-191 32 sabar 33 al maidah ayat 1 34 luqman ayat 20 35 ali imran 190 191 36 Surah+al ikhlas 37 al-hujurat ayat 13 38 Al-Hujurat ayat 10 39 ali imran ayat 159 40 Ali Imran 41 an-Nisa ayat 58 42 Adam 43 AL IMRAN 125 44 QS.+Al-A’raaf+(7):179 45 al baqarah ayat 195 46 surat al baqarah ayat 165 47 Q.S Al-Qashass ayat 84 48 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 49 ZINA 50 menciptakan manusia 51 Rahmat 52 Al-A’raaf 53 al baqarah ayat 165 54 Luqman+33 55 surah+al+isra'+ayat+58 56 al-maidah ayat 90 57 al-maidah ayat 2 58 Al-A'Raaf ayat 179 59 Surat Al-An’am: 162 60 Surat Fatir ayat 28 61 Muhammad 15 62 a'raaf 63 al+qasas+ayat+50 64 doa nabi adam 65 ali imran 103 66 qaaf ayat 50 67 surat al a'raaf ayat 179 68 Ali Imran+ayat+159+ 69 al hijr 9 70 Al hujurat ayat 10 71 surah al–baqarah ayat 183 72 al hasyr ayat 7 73 Al imran 74 al baqarah ayat 275 75 al imran ayat 130 76 al-a'raf ayat 179 77 At-Taubah ayat 105 78 Az-Zukhruf ayat 32 79 al+maidah ayat 90 80 Ali-Imran 81 at tahrim ayat 6 82 surat al araaf 179 83 ali imran 191 84 al-Isra ayat 34 85 Surat Fushilat ayat 46 86 ali+imran+27 87 Al Baqarah ayat 43 88 ali imran 104 89 Arti surah Al adiyst ayat 6 90 Usaha 91 al-ahzab ayat 59 92 muhammad 93 ali imran 134 94 al-maidah ayat 12 95 al-an'am+ayat+100 96 orang tua 97 goncangan 98 al-a'raaf 179 99 Kitab jelaskan segala sesuatu 100 al-imran 43

Hasil pencarian tentang AN+NISA+AYAT+29

Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
menganiaya hamba-hamba-Nya) Dia bukanlah penganiaya hamba-hamba-Nya sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ayat...An-Nisa, 40)
[[4 ~ AN-NISA' (WANITA) Pendahuluan: Madaniyyah, 176 ayat ~]] Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada
(Sesembahan manusia) kedua ayat tersebut berkedudukan sebagai Badal atau sifat, atau 'Athaf Bayan, kemudian...Lafal An-Naas disebutkan di dalam kedua ayat ini, dimaksud untuk menambah jelas makna.
Ayat ini merupakan penafsiran dari makna yang terkandung pada ayat sebelumnya; atau huruf an dianggap
sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah) pengertian ini sama dengan makna yang terkandung dalam ayat...An-Nisa, 80). (Tangan kekuasaan Allah berada di atas tangan mereka) yang berbaiat kepada Nabi saw.
(Dan orang-orang) lafal ayat ini diathafkan kepada lafal alladziina ahsanuu yang ada pada ayat sebelumnya...Tidak ada bagi mereka, dari azab Allah) huruf min pada ayat ini adalah huruf zaidah atau tambahan (seorang...mencegahnya (seakan-akan tertutupi) diselimuti (muka mereka oleh kepingan-kepingan) dapat dibaca qitha`an...dan dapat pula dibaca qith`an (malam yang gelap-gulita.
(Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami) yakni Alquran (ia berkata) bahwa Alquran itu (dongeng-dongengan...Menurut suatu qiraat ada lafal a-an dengan memakai dua huruf Hamzah yang kedua-duanya difathahkan.
(karena dia melihat dirinya) sendiri (serba cukup) dengan harta benda yang dimilikinya; ayat ini diturunkan...Dan lafal Ra-aa tidak membutuhkan Maf'ul kedua; dan lafal An Ra-aahu berkedudukan sebagai Maf'ul Lah.
lafal Naashiyatan adalah isim Nakirah yang berkedudukan menjadi Badal dari isim Ma'rifat yaitu lafal An-Naashiyah...pada ayat sebelumnya (orang yang mendustakan lagi durhaka) makna yang dimaksud adalah pelakunya; dia
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...An-Nur, 12)....An-Nur, 16)....An-Nur, 17)....Dalam ayat ini orang-orang yang bertakwa disebutkan secara khusus mengingat hanya merekalah yang dapat
An Nisa 148)....Allah telah berfirman pula dalam ayat yang lain, yaitu, "Oleh karena itu barang siapa yang menyerang
(Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat...Ayat ini merupakan sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya yang...An-Nahl 101).
yang diberkahi) bagi Musa untuk mendengarkan Kalam Allah di tempat itu (dari sebatang pohon) lafal ayat...di pinggir lembah; pohon itu adalah pohon anggur, atau pohon 'Ulaiq, atau pohon 'Ausaj (yaitu) huruf An...adalah An Mufassarah bukan An Mukhaffafah ("Hai Musa!
Al-Mukmin 29).
kedurhakaan mereka) oleh sebab kelaliman mereka sendiri sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah An-Nisa
dengan kaum Firaun, yang di masa-masa itu ia menyeru mereka kepada jalan yang benar dengan membawa ayat-ayat...Menurut suatu qiraat lafal An Asri dibaca An-isri.
(Dengan izin) perintah (Rabb mereka) lafal an-nuur diterangkan secara jelas pada ayat berikut ini: (yaitu
(Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah) dalam bentuk ilham (hendaknya) huruf an di sini dapat diartikan...sebagai an mashdariyah atau an mufassirah (buatlah sarang-sarang di bukit-bukit) tempat kamu berdiam
(Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama) menurut suatu qiraat lafal An Nasy...`ata boleh dibaca An-Nasya`ata (maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran?)
ladang kalian; lafal ini menafsirkan pengertian yang terkandung di dalam lafal tanadauw; atau huruf an...dianggap sebagai an mashdariyah (jika kalian hendak memetik buahnya") ingin memetik hasilnya; jawab
(Dan apabila dibacakan kepada mereka) yaitu mereka orang-orang Mukmin dan orang-orang kafir (ayat-ayat...Lafal Nadiyyan bermakna An-Naadi artinya tempat berkumpulnya kaum, yang mereka berbincang-bincang di
(karena agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian untuk berbuat baik kepada mereka) lafal an...Ayat ini diturunkan sebelum ada perintah untuk berjihad melawan mereka.
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
Jumlah ayat ini merupakan kalimat baru atau jumlah isti'naf....(Orang kafir ingin) ia berharap (kalau sekiranya) lafal lau di sini bermakna an, yakni bahwasanya (dia
(Yaitu api) lafal An-Naari berkedudukan sebagai Badal Isytimal dari lafal Al-Ukhduud (yang dinyalakan
beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik) yakni surga; diidhafatkannya lafal Jazaa-an...Dan menurut qiraat yang lain lafal Jazaa-an dibaca Jazaa-u'; sehubungan dengan bacaan ini Imam Al-Farra...' mengatakan bahwa dinashabkannya lafal Jazaa-an karena dianggap sebagai kalimat penafsir, maksudnya
yang sebelum kalian, kemudian Dia mematikan mereka (lalu Allah menjadikannya sekali lagi) dapat dibaca An...Nasy-atal akhirata dan An Nasy-atal ukhra.