Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 al+imran+ayat+56 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 penyakit 9 zakat 10 surah al a'raf ayat 79 11 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 12 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 13 al+ikhlas 14 at taubah ayat 105 15 an nisa ayat 58 16 Berfikir+positif 17 Jibril 18 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 19 sombong 20 lokasi yang memudahkan 21 Hikmah 22 at taubah ayat 60 23 saba 16 24 al+lail+ayat+1-2 25 Bumi bulat 26 Al maidah ayat 48 27 Al Baqarah ayat 2 28 al+hijr+22 29 surat+thaha+ayat+125 30 Ayat ayat larangan zina 31 Melindungi 32 al maidah ayat 2 33 surat+thaha+ayat+126 34 yusuf 69 35 Pengertian dalil kitab 36 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 37 dalil+kitab+Zabur 38 Lalai 39 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 40 Jihad 41 Zina 42 al baqarah ayat 188 43 Samiri 44 yusuf ayat 111 45 Injil 46 hr+muslim+288 47 AS+SAJADAH+AYAT+6 48 Hadis kitab zabur 49 al hujurat ayat 13 50 Sakit 51 at tahrim ayat 6 52 al-A’raf+ayat+204 53 Ali Imran 159 54 hadits kitab taurat 55 dalil+kitab+injil 56 Menyelam 57 an nisa ayat 1 58 anjing 59 Hadist kitab Zabur 60 Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang b 61 al hijr 9 62 orang-oramg quraisy dahulu menghalangi kaum muslimin 63 Lebah 64 al kitab 65 singa 66 kafir 67 luqman 13-19 68 tangan 69 Q.S. Al-Imran/3 : 190-191 70 Keutamaan Al quran 71 Oorang yang bekerja atau berbuat yang senan tiasa memperhitungkan keuntungan secara miterial 72 al jumuah ayat 9 73 cinta 74 kebersihan mulut 75 yusuf 76 maksiat 77 almaidah ayat 48 78 Bentuk bumi bulat 79 pinjaman 80 ali imran 42 81 Ibrohim ayat 7 82 ali imran ayat 159 83 ayat Alquran tentang syuruk 84 saba 13 85 hadits riwayat muslim makanan kehujanan 86 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 87 amal 88 anisa ayat 20 89 Hukum+Tajwid+Surat+Al+Hadid+Ayat+21 90 Ali imran 110 91 luqman 13 92 surat annisa ayat 29 93 surat+an-nahl+ayat+90 94 yunus 74 95 kitab+zabur 96 Hadits Abu Daud Nomor 2936 97 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 98 Bergelimang dosa 99 al-ma'arij+ayat+29-30 100 anisa+ayat+20

Hasil pencarian tentang AR+RAHMAN+55

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ


55. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 110
Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.
Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar...Rahman hingga selesai....Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Di dalam surah Ar-Rahman disebutkan, "Yang sebelah dalamnya dari sutra yang tebal." (Q.S....Ar-Rahman 54).
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
[[55 ~ AR-RAHMAN (SANG MAHA PENGASIH) Pendahuluan: Madaniyyah, 78 ayat ~ Kandungan utama surat ini adalah
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
Dan menurut qiraat yang lain lafal Nazala dibaca Nazzala dan lafal Ar Ruuhu dibaca Ar Ruuha, sedangkan
matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat surah Ar-Rahman
Rabus Samaawaati Wal Ardhi (dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah) demikian pula lafal Ar-Rahmaan...dapat dibaca Ar-Rahmaanu dan Ar-Rahmaani disesuaikan dengan lafal Rabbun tadi.
(Demi langit yang mengandung hujan) hujan dinamakan Ar-Raj'u karena berulang datang pada musimnya.
(Dan perbuatan dosa) lafal Ar-Rujza ditafsirkan oleh Nabi saw. berhala-berhala (tinggalkanlah) hal itu
orang-orang Yahudi (ada yang menginginkan sebagiannya) yaitu yang menyangkut tentang penyebutan lafal Ar-Rahman
Disebutkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ya Allah, ya Rahman; artinya wahai Allah, wahai...samping-Nya," maka turunlah ayat berikut ini, yaitu: (Katakanlah) kepada mereka ("Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman...dengan mana saja di antara kedua nama itu; atau serulah Dia seumpamanya kamu mengatakan, 'Ya Allah, ya Rahman...tersebut (asmaul husna) yaitu nama-nama yang terbaik, dan kedua nama tersebut, yaitu lafal Allah dan lafal Ar-Rahman
(Dialah yang meniupkan angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar-Riih dibaca Ar-Riyah (pembawa kabar gembira
Firaun tidak mau beriman (bersama tentaranya) bersama dengan pasukannya; di sini bala tentara dinamakan Ar
Menurut suatu qiraat lafal Ar-Riyaah dibaca Ar-Riih (Dan adalah Allah berkuasa atas segala sesuatu) yakni
Ar-Ra'd 43.)
Lafal Ri'yan berasal dari kata Ar-Ru'yah.
(Dan) Kami tundukkan (bagi Sulaiman angin) menurut qiraat yang lain lafal Ar Riiha dibaca Ar Riihu yaitu
puluh tahun; dan jumlah ayat ini berkedudukan menjadi Haal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Ar-Raajifah
yang menyilaukan pandangan mata (dan dekapkanlah tanganmu itu ke dadamu bila ketakutan) dapat dibaca Ar...Rahbi dan Ar Rahbu yang artinya takut disebabkan sinar tangan tadi.
(orang yang patut membawa petunjuk dari sisi-Nya) Dhamir yang ada pada lafal 'Indahu kembali kepada Ar
(Dan Allah, Dialah Yang mengirimkan angin) menurut qiraat yang lain dibaca Ar Riih dalam bentuk Mufrad
Tanazzalu adalah Tatanazzalu, kemudian salah satu huruf Ta-nya dibuang, sehingga jadilah Tanazzalu (dan Ar-Ruh
(Dan Allah melemparkan) maksudnya menanamkan (rasa takut ke dalam hati mereka) dapat dibaca ar-ru'ba...atau ar-ru'uba, artinya rasa takut mati, karena pemimpin mereka bernama Ka'b bin Asyraf telah terbunuh
(Raja berkata) raja negeri Mesir, yaitu Ar-Rayyan bin Walid ("Sesungguhnya aku bermimpi melihat) fi'il
Ar-Ra'd, 43.)
perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah
derajat orang-orang yang beriman di surga (Yang mempunyai Arasy) Yang menciptakannya (Yang menurunkan Ar-Ruuh
saja yang kalian sanggupi) Rasulullah saw. menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah ar-ramyu