Paling Sering Dicari

1 hujan 2 al maidah ayat 1 3 as sajdah ayat 7 4 Riba 5 al ikhlas 6 sabar 7 Menghitung nikmat allah 8 zakat 9 Ali imran 10 Ilmu 11 dalil+kitab+injil 12 Surat+An+n 13 al hujurat ayat 13 14 ibrahim 8 15 ali imran 159 16 ali imran ayat 190 17 pembeza hak dan batil 18 upah 19 yunus 20 islam 21 al imran 22 an+nahl+ayat+4+tafsir 23 Ali imran 110 24 ALI IMRAN 19 25 ali imran 104 26 an nisa ayat 1 27 ibrahim ayat 8 28 Ali+imran+ayat+191 29 tolong menolong 30 Ibrahim 7 31 tentang tumbuhan dan pemanfaatannya 32 Akhlak 33 al alaq ayat 1 - 2 34 At taubah ayat 24 35 Keutamaan orang yg mengajar 36 Pemimpin 37 Surat Al-A’raf Ayat 10 38 Penyakit 39 Al Baqarah ayat 22 40 surat nuuh ayat 60 41 tumbuhan 42 Jual beli 43 Zina 44 jihad 45 allah 46 riak takbur 47 al alaq ayat 1 48 surat+nuh+ayat+11 49 al hijr 22 50 al+a'raf+ayat+176 51 al rahman 5 52 surat saba ayat 3 53 al ahzab ayat 21 54 saba' ayat 46 55 Anak 56 pertengkaran 57 ali imran 130 58 sholat 59 al+alaq+ayat+5 60 At tahrim ayat 6 61 al maidah ayat 2 62 Hijr 19 63 Pasar uang halal atau haram 64 ali imran aat 191 65 ibrahim ayat 7 66 Hadis+TENTANG+FILSAFAT+ISLAM 67 Firman Allah memberikan kelengkapan 68 iman 69 Surah Maryam 70 ayat al-qur'an yang menjelaskan istri yang bersedekah dari rah (harta suaminya) 71 Cara berjalan dan berbicara dalam Islam 72 az zariyat ayat 56 73 malu 74 Bisikan syaitan 75 Surat an nisa 76 al hijr 9 77 niat 78 al anbiya ayat 107 79 Suri tauladan nabi Muhammad 80 An nisa ayat 19 81 apabila seorang hakim dalam menetapkan hukum menggunakan ijtihad dan ijtihadnya benar, maka baginya mendapat dua pahala. Tetapi apabila seseorang berijtihad dan ijtihadnya salah maka baginya satu pahala 82 marah 83 maryam 84 surat+al+baqarah+ayat+254+beserta+tajwidnya 85 Puasa senin 86 Hadits tentang keutamaan shalat di mesjid nabawi 87 an+nisa+ayat+101 88 ali imran 103 89 Tafsir surah Albaqrah ayat 1 90 sumber ilmu pengetahuan dan alaman 91 Nabi pun di utus untuk jadi guru oleh allah 92 sihir 93 AL-MAIDAH AYAT 2 94 Haji 15 95 an nisa ayat 34 96 Utang 97 Artinya: “ Dari Ibnu Abbas RA berkata: bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Jadilah kamu para pendidik yang penyantun,ahli fiqih dan berilmu pengetahuan. Dan disebut pendidikan apabila seseorang telah mendidik manusia dengan ilmu pengetahuan, dari 98 Perintah berperang 99 al a raf ayat 176 100 Perniagaan

Hasil pencarian tentang Abu+Hurairah+RA+berkata:+“Rasulullah+SAW+tidak+pernah+sedikit+pun+mencela+makanan.+Apabila+baginda+berselera,+baginda+memakannya.+Dan+jika+baginda+tidak+menyukainya,+maka+baginda+meninggalkannya.”+-+(Muttafaq+Ilaih).

Apakah yang Anda maksud Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Apabila baginda bersegera, baginda memakannya. Dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda meninggalkannya.” - (Muttafaq Ilaih).?
(Dan tentulah akan Kami bimbing mereka ke jalan yang lurus)....Kata sebagian sahabat kepada Nabi saw., "Betapa caranya kami dapat melihat baginda dalam surga padahal...baginda berada pada tingkat yang tinggi sedangkan kami di tingkat bawah?"...Maka turunlah ayat:
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan begitulah) perumpamaan azab-Nya (azab Rabbmu apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri) yang dimaksud...Jelasnya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi manfaat kepada mereka bila azab Allah diturunkan kepada...Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis melalui Abu Musa Al-Asyari r.a. yang menceritakan bahwasanya Rasulullah...apabila Dia mengazabnya, maka ia tidak dapat luput daripada-Nya."...Kemudian Rasulullah saw. membacakan firman-Nya, "Dan begitulah azab Rabbmu.." (Q.S. Hud 102)
(Ibrahim berkata, "Maka mengapakah kalian menyembah selain Allah) sebagai ganti dari-Nya untuk kalian...sembah (sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun kepada kalian) berupa rezeki dan lain-lainnya...(dan tidak pula memberi mudarat kepada kalian?")...barang sedikit pun, jika kalian tidak menyembahnya.
sendiri (serba cukup) dengan harta benda yang dimilikinya; ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap Abu...Dan lafal Ra-aa tidak membutuhkan Maf'ul kedua; dan lafal An Ra-aahu berkedudukan sebagai Maf'ul Lah.
(Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri) Dharii' adalah sejenis pohon yang berduri..., hewan ternak pun tidak mau memakannya karena duri itu keras lagi kotor.
(Maka Allah menimpakan kepada mereka) yakni menjadikan akibat mereka (kemunafikan) yang tetap (pada hati...saw. berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah telah melarang aku menerima zakatmu."...Setelah itu Rasulullah saw. lalu menaburkan tanah di atas kepalanya....akan tetapi Khalifah Abu Bakar tidak mau menerimanya....tidak mau menerimanya.
Pekerjaan dan usaha duniawi para dermawan kafir, karena tidak dibangun atas dasar keimanan, bagaikan...abu yang bercerai berai ditiup angin pada hari yang berangin kencang....Pada hari kiamat, mereka tidak mampu mengambil manfaat sedikit pun dari usaha yang pernah mereka lakukan...di dunia, karena tidak melihat adanya pengaruh dalam pendapatan pahala, sebagaimana tidak mampunya pemilik...abu untuk memegangnya pada saat beterbangan ditiup angin kencang.
lafal akhraja (padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya) yakni...Maka Nabi saw. segera keluar bersama para sahabat guna mencegah kafilah tersebut....Maka keluarlah Abu Jahal beserta pasukan perang kota Mekah untuk melindungi kafilahnya itu, mereka bersenjata...Lalu ada yang berkata kepada Abu Jahal, "Mari kita kembali."...Akan tetapi Abu Jahal menolak dan bahkan terus bermusyawarah dengan para sahabatnya; Nabi saw. bersabda
Siapakah dari kami yang paling memutuskan silaturahmi dan yang paling banyak melakukan hal-hal yang tidak...terbunuh bersamanya, bukannya Nabi saw. dan kaum mukminin (dan jika kalian berhenti) dari perbuatan...kafir dan memerangi Nabi saw....(maka itulah yang lebih baik bagi kalian; dan jika kalian kembali) untuk memerangi Nabi saw....(niscaya Kami kembali) untuk memberikan pertolongan kepada Nabi saw. atas kalian (dan tidak akan dapat
Penduduk Badui yang munafik dan tidak ikut perang bersamamu akan berkata, "Apabila kamu pergi untuk mengambil...harta rampasan perang yang telah dijanjikan Allah kepadamu, maka izinkanlah kami mengikutimu untuk mengambilnya...Ketentuan yang tidak membolehkan mereka ikut mengambil harta rampasan perang pernah ditetapkan Allah...sebelumnya bagi orang-orang yang ikut berperang bersama Rasulullah....Dengan perkataan itu mereka sebenarnya tidak memahami syariat Allah kecuali sedikit.
(Berkata Ibrahim) ketika disuguhkan hidangan makanan kepada mereka, akan tetapi mereka tidak memakannya
(Di antara Ahli Kitab ada orang yang apabila kamu percayakan kepadanya harta yang banyak) atau berharga...(Dan di antara mereka ada pula yang jika kamu percayai dengan satu dinar, maka tidak dikembalikannya)...karena sifat ikhlasnya (kecuali jika kamu selalu menagihnya) tidak meninggalkannya....Apabila kamu meninggalkannya, maka titipan tadi tidak diakuinya, misalnya Kaab bin Asyraf yang diberi...amanat oleh seorang Quraisy sebanyak satu dinar, maka tidak diakuinya.
Apabila mereka masih bersikeras mendustakanmu, Muhammad, setelah jelas bagi mereka tanda-tanda kenabianmu..., maka katakanlah kepada mereka, "Sesungguhnya aku mendapatkan balasan dari perbuatanku, dan kalian juga...mendapatkan balasan dari perbuatan kalian--bagaimana pun bentuknya....Dari itu, kalian tidak perlu mencela perbuatanku, sebagaimana aku tidak akan mencela perbuatan kalian...Maka lakukanlah apa yang kalian kehendaki, dan Allah akan membalas seluruh perbuatan kita sesuai dengan
(Semua makanan halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel) atau Yakub (atas dirinya...Ia bernazar jika hewan itu sembuh tidak akan dimakannya, maka haramlah hukumnya bagi mereka (sebelum...Katakanlah) kepada mereka ("Ambillah Taurat lalu bacalah) agar nyata benar atau tidaknya ucapanmu itu (jika...Mendengar itu mereka pun kebingungan dan tak pernah mengemukakan Taurat. Maka Allah swt. berfirman:
(Makanan orang yang banyak dosa) seperti Abu Jahal dan teman-temannya.
Lûth berkata, "Aku memang termasuk orang yang membenci perbuatan kalian ini....Maka aku tidak akan berhenti untuk menolak dan mencela hal ini."
Mereka terlalu cepat mendustakan dan tidak merenungi apa yang dibawa Rasulullah beserta bukti- buktinya...Lebih dari itu, mereka bahkan menuduh Rasulullah saw. telah mengalami gangguan jiwa....Rasulullah saw. sama sekali tidak gila!...Penjelasan yang disampaikannya itu benar-benar jelas dan lugas.
demikian, maka hendaknya mereka menyadari bahwa Allah Swt. memang memberikan rezeki yang banyak kepada...siapa saja yang dikehendaki-Nya jika ia menempuh cara-cara mendapatkannya....Dia akan memberi rezeki kepada orang yang beriman dan orang yang tidak beriman....dan tidak menyukainya....Kehidupan dunia ini hanyalah kenikmatan sementara yang sedikit dan fana.
Maryam berkata, "Bagaimana aku dapat mempunyai anak, sedang aku tidak pernah disentuh oleh seseorang...pun, dan aku bukan seorang pezina."
Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi orang-orang musyrik untuk beriman ketika datang petunjuk kepada...Petunjuk itu adalah Rasulullah saw. dan al-Qur'ân, agar mereka beriman dan meminta ampunan kepada Allah...Tetapi mereka ingkar dan meminta kepada Rasulullah saw. agar didatangkan kepada mereka hukuman Allah
Hûd berkata, "Dengan pembangkangan kalian, sudah pantas siksa dan kemurkaan Allah kalian terima....Apakah kalian akan mendebat aku tentang patung-patung yang kalian dan leluhur kalian namakan sebagai...Semua itu hakikatnya hanyalah nama-nama yang tidak berarti sama sekali....Allah tidak pernah menunjukkan bukti ketuhanan itu semua....Tidak ada kekuatan daya cipta sedikit pun yang membuat kalian harus menyembahnya."
(Dan apabila kamu telah menyelesaikan salat, maka ingatlah Allah) dengan membaca tahlil dan tasbih (baik...di waktu berdiri maupun di waktu duduk dan berbaring) tegasnya pada setiap saat....(Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram) artinya aman dari bahaya (maka dirikanlah salat itu) sebagaimana...atas orang-orang yang beriman adalah suatu kewajiban) artinya suatu fardu (yang ditetapkan waktunya) maka...Ayat berikut turun tatkala Rasulullah saw. mengirim satu pasukan tentara untuk menyusul Abu Sofyan dan
(Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari sedangkan...musyrik meminta kepada Nabi saw. agar beliau mengusir mereka dari sisinya supaya orang-orang musyrik...Kemudian Nabi saw. bermaksud untuk memenuhi permintaan orang-orang musyrik itu agar mereka mau masuk...(Kamu tidak memikul tanggung jawab terhadap perbuatan mereka) huruf min adalah tambahan (sedikit pun)...jika hati mereka tidak rela (dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu
Mereka tidak memikirkan apa yang dibawa oleh Rasulullah saw., bahkan mereka segera mendustakannya tanpa...Maka, mereka berada dalam keadaan yang kacau balau.
Maka, jika orang-orang musyrik itu menolak memenuhi seruanmu, wahai Rasulullah, kamu tidak perlu bersedih...Dan kamu telah menjelaskanya....Tabiat manusia, memang, apabila Kami berikan kelapangan hidup, cenderung tidak berterima kasih....Dan apabila tertimpa musibah, akibat perbuatan maksiatnya, mereka cenderung melupakan nikmat....Mereka tidak tabah menghadapi turunnya cobaan dan tetap tidak berterima kasih.
Jika kalian ingin mengganti istri dengan wanita lain, sementara kalian telah memberikan banyak harta...kepada salah satunya, maka kalian tidak diperkenankan mengambil sedikit pun dari harta itu....Apakah kalian akan mengambilnya secara tidak benar dan dalam bentuk dosa yang nyata?
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 77
Mereka berkata: "Jika ia mencuri, maka sesungguhnya, telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu...Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka....Dia berkata (dalam hatinya): "Kamu lebih buruk kedudukanmu (sifat-sifatmu) dan Allah Maha Mengetahui
Apakah Kami akan meninggalkan mereka dalam kesesatan dan tidak pernah mencela impian-impian mereka....Tidak!
(Dan apabila kalian menyiksa) dengan pukulan atau membunuh (maka kalian menyiksa sebagai orang-orang...yang kejam dan bengis) tanpa belas kasihan sedikit pun.
Wahai Rasul, orang-orang munafik itu hanya menginginkan kesulitan bagimu dan sahabat-sahabatmu....Mereka akan merasa sakit hati apabila kalian mendapatkan keuntungan berupa kemenangan atau harta rampasan...Dan mereka akan merasa gembira apabila kalian tertimpa musibah berupa luka-luka atau kematian....Ketika itu, mereka berkata dengan mencela, "Keputusan kami untuk tidak ikut serta berjihad adalah suatu...Kemudian mereka pun berlalu dengan perasaan senang.