Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 sedekah 4 ali imran 159 5 al jaatsiyah ayat 13 6 Etika murid kepada guru 7 At taubah ayat 36 8 Jihad 9 ali imran 10 al maidah ayat 2 11 Shalat 12 iblis 13 kejadian manusia 14 al hujurat ayat 13 15 Waktu 16 Zakat 17 nikah 18 jual beli 19 Al baqarah ayat 2 20 akhlak 21 jujur 22 akal 23 Sabar 24 ali imran 104 25 AL HUJURAT AYAT 10 26 sholat 27 Riba 28 Ali Imran ayat 159 29 Iman 30 an nahl ayat 125 31 al imran 32 Pasar modal 33 luqman 34 Menuntut ilmu 35 ali imran 97 36 taubat 37 Puasa 38 Ibrahim 7 39 Masjid 40 an-Nahl ayat 125 41 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 42 an-nisa ayat 19 43 al ahzab ayat 21 44 AL ISRA AYAT 23 45 luqman 13 46 an nisa ayat 29 47 Ibrahim 42 48 ali Imran 64 49 al maidah ayat 3 50 al ikhlas ayat 1 51 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 52 al mujadilah ayat 11 53 luqman 34 54 muslim, bab pakaian (2125) 55 al maidah ayat 1 56 al hijr 41 57 q.s An- nisaa ayat 59 58 jual beli dan riba 59 al ankabut ayat 45 60 an nisa ayat 58 61 Pohon 62 ikan 63 muhammad 10 64 maha lembut 65 ali+imran+105 66 al- Baqarah ayat 195 67 saba 19 68 yunus 10 69 QS. Ali Imran (3): 67 70 Al-an'am ayat 165 71 surah hud ayat 61 72 Hud ayat 61 73 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 74 al-ikhlas 75 Ziarah kubur 76 nafas 77 Al-A’raf+ayat+129 78 Agama 79 Memaafkan 80 Ibrahim+ayat+34 81 an nisa ayat 9 82 Rukun Maqam 83 Tentang bersi 84 Takdir 85 Al baqarah ayat 275 86 surat ali imran ayat 159 87 Surah al baqarah ayat 30 88 surat Yunus ayat 57 89 surat quraisy 90 Lingkungan pendidikan Islam 91 anggota badan tanggu 92 gigi 93 Yunus ayat 57 94 evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi 95 maryam 96 surat+al-fajr+7 97 al Baqarah ayat 155 98 zina 99 Tentang ansor 100 fikiran

Hasil pencarian tentang Aku+adalah+pihak+ketiga+dari+dua+orang+yang+bersyarikat+selama+salah+satu+pihak+tidak+mengkhianati+pihak+yang+lain

Diharamkan atas kalian memakan harta orang lain secara tidak benar....Harta orang lain itu tidaklah halal bagi kalian kecuali jika diperoleh melalui cara-cara yang ditentukan...Terkadang ada orang yang menggugat harta saudaranya secara tidak benar. (1) Untuk mendapatkan harta saudaranya...pula. {(1) Ayat ini mengisyaratkan bahwa praktek sogok atau suap merupakan salah satu tindak kriminal...Yang pertama, pihak penyuap, dan yang kedua, pihak yang menerima suap, yaitu penguasa yang menyalahgunakan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Inilah dua golongan yang bertengkar) yaitu golongan orang-orang Mukmin di satu pihak dan di pihak lain...lima golongan orang-orang kafir yang disebutkan dalam ayat 17=Lafal Khashmun ini dapat diartikan untuk...(Maka orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka) yang kemudian mereka...(Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka) yaitu air yang sangat panas.
Apabila pihak istri diam setelah mendengar sumpah yang dilakukan pihak suami, maka ia berhak menerima...Untuk membela diri, pihak istri pun harus melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa Allah mengetahui...bahwa tuduhan zina yang dilontarkan suami kepadanya adalah bohong.
Dukungan dan kemenangan itu adalah bagi kalian, sedangkan orang-orang musyrik itu hanya akan merasa takut...Mereka berada di satu pihak, sementara Allah dan Rasul-Nya ada di pihak lain....Barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka Dia akan benar-benar menurunkan siksa yang amat menyakitkan
Perhatikan dan nantikan siksa dan derita yang akan menimpa mereka akibat melanggar dan mendustakanmu....Kelak mereka akan menyaksikan kekalahan di pihak mereka dan pertolongan Allah di pihak orang-orang yang
maksudnya laki-istri itu dengan perceraian (maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing mereka dari...limpahan karunia-Nya) misalnya dengan menjodohkan pihak laki-laki dengan istri yang lain, dan pihak...istri dengan suami yang lain....Allah Maha Luas) karunia-Nya terhadap makhluk-Nya (lagi Maha Bijaksana) mengenai peraturan-peraturan yang
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 15
Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan...dengan Kami berkata: "Datangkanlah Al Quran yang lain dari ini atau gantilah dia"....Katakanlah: "Tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri....Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku....Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar (kiamat)".
(Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman) yakni dengan berpura-pura beriman dan menyembunyikan...Mukhada`ah atau tipu-menipu di sini muncul dari satu pihak, jadi bukan berarti berserikat di antara dua...belah pihak....Contoh yang lainnya mu`aqabatul lish yang berarti menghukum pencuri....Menyebutkan Allah di sana hanya merupakan salah satu dari gaya bahasa saja.
(Maka setelah kedua golongan itu saling melihat) masing-masing pihak telah melihat pihak yang lainnya...berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Sesungguhnya kita benar-benar akan terkejar") oleh pasukan Firaun, kita tidak...akan mampu menghadapi mereka, karena kita tidak mempunyai kekuatan.
sepasang suami-istri, dan kalian khawatir perselisihan itu akan berakhir dengan perceraian, tentukanlah dua...orang penengah: yang pertama dari pihak keluarga suami, dan yang kedua dari pihak keluarga istri....suami-istri itu benar-benar menginginkan kebaikan, Allah pasti akan memberikan jalan kepada keadaan yang
Suami atau istri yang mengerti adalah yang memulai upaya damai itu. Dan cara damai itu selalu baik....Sebenarnya yang menghalangi terciptanya kedamaian di antara suami istri adalah sikap keras masing- masing...pihak dalam mempertahankan haknya secara utuh karena dikuasai oleh sikap kikir....Tidak ada jalan untuk mengembalikan cinta kasih mereka kecuali jika salah satu pihak bersedia melepas...Ia, yang bersedia melepas sebagian haknya itu, adalah orang yang berbuat baik dan bertakwa.
Jika kalian sedang dalam perjalanan dan tidak ada yang dapat mencatat utang, maka jaminannya berupa barang...yang diperoleh pihak yang mengutangi dari pihak yang berutang....Kalau seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain sebagai amanat, dan ia dipercayakan untuk itu, maka...orang yang diamanatkan harus menyerahkannya saat diminta....Dan barangsiapa menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang berdosa dan buruk hati.
Kecuali dengan cara perkawinan yang sah atau pemilikan budak(1)....Mereka tidak dilarang melakukan hal itu. (1) Pada zaman dahulu perbudakan adalah sesuatu yang lumrah....Seorang laki-laki bebas memilih berapa saja dari budak yang dimiliki untuk dijadikan istri....Islam membolehkan perbudakan akibat perang yang dibenarkan agama, apabila pihak musuh melakukan hal yang...Apabila pihak musuh tidak melakukan perbudakan, umat Islam pun dilarang melakukannya.
(Dijadikan indah pada pandangan orang-orang yang kafir) di antara penduduk Mekah (kehidupan dunia ini...) karena kemiskinan mereka, seperti Bilal, Ammar, Shuhaib dan lain-lain, artinya mengejek mereka dan...membanggakan kekayaan mereka kepada orang-orang miskin yang tidak punya itu....(Padahal orang-orang yang bertakwa) yang menjaga diri dari kesyirikan, mereka itu (berada di atas orang-orang...atau di dunia, misalnya dimiliki-Nya harta benda dan budak dari pihak yang mengejek kepada pihak yang
Sedangkan orang-orang musyrik yang kalian berikan perjanjian, kemudian mereka memelihara perjanjian kalian...dan tidak melanggar satu pun dari perjanjian-perjanjian itu serta tidak membantu pihak mana pun untuk...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa dan memelihara perjanjian-perjanjian mereka.
Mereka adalah (orang-orang yang bersabar) mengalami perlakuan yang menyakitkan dari pihak kaum musyrikin...membela agama (dan mereka bertawakal hanya kepada Rabbnya) karenanya Dia memberi rezeki kepada mereka dari...jalan yang tidak mereka duga.
(Di negeri yang terdekat) yakni di kawasan Romawi yang paling dekat dengan wilayah kerajaan Persia, yaitu...di jazirah Arabia; kedua pasukan yang besar itu bertemu di tempat tersebut, pihak yang mulai menyerang...adalah pihak Persia, lalu bangsa Romawi berbalik menyerang (dan mereka) yakni bangsa Romawi (sesudah...dikalahkan itu) di sini mashdar dimudhafkan pada isim maf'ul, maksudnya sesudah orang-orang Persia mengalahkan...mereka, akhirnya mereka (akan menang) atas orang-orang Persia.
Maka nyatalah kebenaran yang berada di pihak Mûsâ dan batillah pengelabuan yang dilakukan para ahli sihir
(Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat) berupa makian dan perlakuan yang menyakitkan...dari pihak orang-orang kafir (mereka berpaling daripadanya dan berkata, "Bagi kami amal-amal kami dan...bagi kalian amal-amal kalian, kesejahteraan atas diri kalian), yaitu salam selamat tinggal, yang dimaksud...adalah kalian selamat dari cacian kami dan hal-hal lain (kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang...jahil.") maksudnya tidak mau berteman dengan mereka.
Sifat yang baik tidak sama dengan sifat yang buruk....Balaslah perlakuan tidak baik yang datang dari pihak lawan dengan perlakuaan yang lebih baik....Perlakuaan seperti itu akan membuat orang yang bermusuhan denganmu seolah-olah menjadi seorang teman...yang tulus.
kedudukannya menjadi hal atau kata keterangan keadaan (orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan...dengan Kami berkata) mereka adalah orang-orang yang tidak takut akan adanya hari pembalasan ("Datangkanlah...Alquran yang lain dari ini) yang isinya tidak mengandung celaan kepada tuhan-tuhan kami (atau gantilah...dari pihak) berdasarkan kemauan (diriku sendiri....Aku tidak) tiada lain (hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku.
Dalam pertemuan itu, Fir'aun beserta para pembantunya berada di pihak yang kalah.
Tindak pencegahan yang terkandung dalam hukum kisas itulah yang menjamin kelanggengan hidup seorang yang...hendak melakukan tindak pembunuhan di satu pihak, dan orang yang akan menjadi korban di pihak lain....Dan apabila seorang petinggi kaum dikisas sebagai ganti dari seorang rakyat jelata yang membunuh, orang...yang tidak bersalah dihukum karena kejahatan yang dilakukan orang lain, sebagaimana terjadi pada masa...Maka orang-orang yang berakal akan menerima hukum kisas ini sebab di dalam hukum itu mereka dapat merasakan
(seorang penengah) yakni seorang laki-laki yang adil (dari keluarga laki-laki) atau kaum kerabatnya...(dan seorang penengah dari keluarga wanita) yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya...untuk menjatuhkan talak atau menerima khuluk/tebusan dari pihak istri dalam putusannya untuk menyetujui...Kedua mereka akan berusaha sungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau...(Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) segala sesuatu (lagi Maha Mengenali) yang batin seperti halnya yang
Setiap kali Kami mengutus seorang rasul yang mengajak kaumnya kepada kebenaran, pihak yang membuat kerusakan...dari kalangan mereka pasti mengatakan, "Kami benar-benar mendustakan ajaran yang kalian bawa."
(Talak) atau perceraian yang dapat kembali rujuk itu (dua kali) (setelah itu boleh memegang mereka) dengan...Tidak halal bagi kamu) hai para suami (untuk mengambil kembali sesuatu yang telah kami berikan kepada...dapat menjalankan hukum-hukum Allah), artinya tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah...mereka itu berdosa mengenai uang tebusan) yang dibayarkan oleh pihak istri untuk menebus dirinya, artinya...Barang siapa yang melanggar peraturan-peraturan Allah, maka merekalah orang-orang yang aniaya).
(Maka barang siapa yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah sesudah itu) setelah terbukti bahwa diharamkan...unta itu ialah dari pihak Yakub bukan di masa Ibrahim (mereka orang-orang yang aniaya) artinya melampaui
(Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan...Allah) membunuhnya (kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan...demikian itu) yakni salah satu di antara ketiga perbuatan tadi (niscaya dia mendapat pembalasan dosanya
Katakanlah) hai Muhammad, terhadap orang yang terkadang mengharamkan binatang jantan dan terkadang mengharamkan...binatang betina kemudian ia mengaitkan hal itu kepada Allah ("Apakah dua yang jantan) baik dari kambing...maupun dari domba (diharamkan) Allah atas kamu (ataukah dua yang betina) dari kedua jenis ternak itu...(ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya?")...Apabila dari pihak jantan, maka semua binatang yang jantan berarti haram; atau bila dari pihak betina
Hendaknya kalian saling mentolerir pihak lain dan tidak bersikap keras kepala....Dan jika salah seorang kalian menyusahkan yang lain dengan sikap kikir dan keras kepala, maka wanita...lain--selain ibu yang diceraikan--boleh menyusukan anak itu untuk sang ayah.