Paling Sering Dicari

1 hukum 2 memberikan 3 al maidah ayat 2 4 jaringan tumbuhan 5 Al Isra ayat 36 6 Musa 7 Fenomena bulan 8 al isra ayat 55 9 ibrahim+ayat+3 10 an nisa ayat 29 11 ali+imran+31 12 ali imran 159 13 kitab+zabur 14 Surat+Ibrahim+ayat+24 15 shad ayat 29 16 Al Imran 130 17 malu 18 Surat almulk 21 -30 19 Sabar 20 injil 21 Luqman 22 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 23 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 24 yunus 25 riba 26 al maidah ayat 1 27 Memuliakan 28 Ahmad 29 Hadits Malik Nomor 1501 30 al hujurat ayat 12 31 Bentuk molekul 32 Surat al baqarah ayat 214 33 zabur 34 kitab injil 35 al baqarah ayat 43 36 berpikir 37 an nisa ayat 1 38 AL BAQARAH AYAT 185 39 Zina 40 Hewan 41 surat al jumu'ah 42 al baqarah ayat 219 43 albaqoroh ayat 2 44 musim dingin 45 al furqan ayat 1 46 al anam ayat 12 47 luth 48 Al ikhlas 49 akhlak 50 ayat kursi 51 Kepatuhan syariah 52 Surat Al-An'am Ayat 19 53 wanita 54 Al Baqarah ayat 30 55 al hasyr ayat 7 56 ibrahim 57 Saba 18 58 Lebah 59 yunus 24 60 ali imran 200 61 ali imran 104 62 al maidah ayat 8 63 Hadis+at+taubah+ayat+105 64 annisa ayat 9 65 ar rad ayat 11 66 ar-rum ayat 41 67 ali+imran+103 68 ali+imran+159 69 surat an-naba' 70 an+nisa+ayat+6 71 Orang gila 72 al isra ayat 9 73 keadilan 74 Hadits abu Daud 1116 75 taurat 76 aL aNKABUT AYAT 20 77 an nisa ayat 9 78 al-Maidah ayat 3 79 pisang 80 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 81 Al-an'am ayat 82 82 maryam 83 katak 84 surat an nur ayat 54 85 al+qaff+ayat+30 86 niat 87 kebebasan 88 kitab Taurat 89 jihad 90 ali imran 102 91 Surat sad ayat 24 92 hadits ibnu majah 225 93 Zakat 94 lapang dada 95 berbuat sukarela 96 tulang 97 HUJAN 98 at taubah ayat 103 99 Jalut 100 harta

Hasil pencarian tentang Allah+runtuhkan+sebahagian+langit

Atau sebelum kamu runtuhkan langit menjadi berkeping-keping di atas kepala kami seperti kamu katakan...bahwa Allah menjanjikan kami dengan semua itu....Atau kamu mendatangkan Allah dan malaikat- malaikat berhadapan muka dengan kami.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 101
Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan...kepadaku sebahagian ta'bir mimpi....(Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi.
Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu...membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebahagian yang baik-baik....Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 40
Katakanlah: "Terangkanlah kepada-Ku tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah....manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan ataukah mereka mempunyai saham dalam (penciptaan) langit...Sebenarnya orang-orang yang zalim itu sebahagian dari mereka tidak menjanjikan kepada sebahagian yang
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 25
Dan berkata Ibrahim: "Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan...perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini kemudian di hari kiamat sebahagian kamu...mengingkari sebahagian (yang lain) dan sebahagian kamu melaknati sebahagian (yang lain); dan tempat
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 30
Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela mencela.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 27
Sebahagian dan mereka menghadap kepada sebahagian yang lain berbantah-bantahan.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 50
Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap.
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 25
Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 30
Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka....Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 24
Allah berfirman: "Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 129
Dan demikianlah Kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebahagian yang
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 28
supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari...yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak....Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 106
Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan...Allah (dengan sembahan-sembahan lain).
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 53
Dan demikianlah telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang kaya) dengan sebahagian mereka (orang-orang...orang-orang yang kaya itu) berkata: "Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah...(Allah berfirman): "Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepada-Nya)?"
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 188
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil...dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 71
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi...sebahagian yang lain....mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah...Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 150
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara...(keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: "Kami beriman kepada yang sebahagian...dan kami kafir terhadap sebahagian (yang lain)", serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 32
Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak...dari sebahagian yang lain....usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah...Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 63
Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul diantara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian...Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 51
yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian...mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain....Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 58
Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian...dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 4
Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji...sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain....Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 20
Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar?
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 42
Maka pada hari ini sebahagian kamu tidak berkuasa (untuk memberikan) kemanfaatan dan tidak pula kemudharatan...kepada sebahagian yang lain.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 15
Dan mereka menjadikan sebahagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bahagian daripada-Nya....Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata (terhadap rahmat Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 103
Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman -- walaupun kamu sangat menginginkannya.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 39
Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan...sebahagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka?...Dan adalah Allah Maha Mengetahui keadaan mereka.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 4
Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya....Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 26
Sebahagian mereka kamu bunuh dan sebahagian yang lain kamu tawan.