Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 Aspek politik dan pemerintahan 3 az+zumar+ayat+62 4 ali imran 5 ali+imran+96 6 al ahzab ayat 21 7 Berfikir 8 niat 9 daun 10 Surah Al Baqarah ayat 170 11 Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi 12 Ali Imran ayat 13 13 Ar rahman 14 ali imran 134 15 cinta 16 Surat+At+Takatsur+ayat+1 17 surah an najmu ayat 3-4 18 ali imran ayat 7 19 Surat+At+Takatsur+ayat+2 20 Rahmat 21 Surat+At+Takatsur+ayat+3 22 ali imran 31 23 Penciptaan Manusia 24 Ridha 25 Al Baqarah ayat 275 26 YUNUS 27 ibrahim 28 Sihir 29 al maidah ayat 1 30 an nahl ayat 64 31 Tidur 32 ali imran ayat 134 33 Kekerasan 34 an nisa ayat 58 35 Jadi tulisan bahasa Indonesia 36 al imran 159 37 AYAT+TENTANG+ GUNUNG BERAPI +DALAM+SAINS 38 Rezeki 39 Ayat-ayat aspek budaya 40 ar rum ayat 21 41 Neraka 42 muhammad 43 al baqoroh ayat 276 279 44 takdir 45 Hubungan matahari dan tumbuhan 46 perdagangan dilaut 47 Jihad 48 dosa muslim dibebankan kepada yahudi dan nasrani hadis 49 Nikmat 50 al maidah ayat 8 51 at taubah ayat 105 52 al mujadalah ayat 11 53 al-ikhlas 54 al baqarah ayat 2 55 yusuf 40 56 Niat ibadah 57 al an am ayat 99 58 surat al hasyr ayat 18 59 Surah as saffat ayat 1 60 al+baqarah+ayat+1 286 61 Yusuf 53 62 ali imran 159 63 Kekurangan dan kelebihan manusia 64 Surat+At+Takatsur+ayat+4 65 AYAT+TENTANG+ STRUKTUR gunung +DALAM+SAINS 66 quraisy 67 surat at tahrim ayat 6 68 Tersenyum 69 Surat+Al+Fiil+ayat+1 70 al imran 130 71 an Nisa ayat 65 72 al-hujarat ayat 13 73 " Ingatlah, sesungguhnya dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula seluruh isinya kecuali perbuatan mengingat atau berzikir kepada Allah dan yang sepadan dengannya, yakni orang alim dan orang yang sedang belajar. " ( HR. Imam Tirmidzi) 74 Akal 75 al hujurat ayat 11 76 Surat+At+Takatsur+ayat+5 77 surah+Al-Baqarah+ayat+144: 78 Al Anfal ayat 2 79 al Imran 80 kurma ajwa 81 kafir 82 yunus 57 83 al a'raf ayat 172 84 al-maidah ayat 6 85 al baqoroh ayat 168 86 Malam 87 Asmaul Husna 88 al hujurat ayat 13 89 al baqarah ayat 286 90 bumi 91 surga 92 Ibrahim 7 93 al maidah ayat 6 94 Yusuf 95 Surat Al Baqarah ayat 187 96 MELOMPAT 97 AL-MU’MINUN AYAT 9-11 98 Q.S. Yūnus/10: 40-41 99 belajar 100 al+maidah+ayat+3

Hasil pencarian tentang Allah+runtuhkan+sebahagian+langit

Atau sebelum kamu runtuhkan langit menjadi berkeping-keping di atas kepala kami seperti kamu katakan...bahwa Allah menjanjikan kami dengan semua itu....Atau kamu mendatangkan Allah dan malaikat- malaikat berhadapan muka dengan kami.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 101
Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan...kepadaku sebahagian ta'bir mimpi....(Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi.
Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu...membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebahagian yang baik-baik....Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 40
Katakanlah: "Terangkanlah kepada-Ku tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah....manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan ataukah mereka mempunyai saham dalam (penciptaan) langit...Sebenarnya orang-orang yang zalim itu sebahagian dari mereka tidak menjanjikan kepada sebahagian yang
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 25
Dan berkata Ibrahim: "Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan...perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini kemudian di hari kiamat sebahagian kamu...mengingkari sebahagian (yang lain) dan sebahagian kamu melaknati sebahagian (yang lain); dan tempat
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 30
Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela mencela.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 27
Sebahagian dan mereka menghadap kepada sebahagian yang lain berbantah-bantahan.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 50
Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap.
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 25
Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 30
Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka....Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 24
Allah berfirman: "Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 129
Dan demikianlah Kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebahagian yang
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 28
supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari...yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak....Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 106
Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan...Allah (dengan sembahan-sembahan lain).
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 53
Dan demikianlah telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang kaya) dengan sebahagian mereka (orang-orang...orang-orang yang kaya itu) berkata: "Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah...(Allah berfirman): "Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepada-Nya)?"
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 188
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil...dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 71
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi...sebahagian yang lain....mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah...Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 150
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara...(keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: "Kami beriman kepada yang sebahagian...dan kami kafir terhadap sebahagian (yang lain)", serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 32
Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak...dari sebahagian yang lain....usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah...Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 63
Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul diantara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian...Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 51
yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian...mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain....Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 58
Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian...dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 4
Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji...sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain....Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 20
Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar?
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 42
Maka pada hari ini sebahagian kamu tidak berkuasa (untuk memberikan) kemanfaatan dan tidak pula kemudharatan...kepada sebahagian yang lain.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 15
Dan mereka menjadikan sebahagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bahagian daripada-Nya....Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata (terhadap rahmat Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 103
Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman -- walaupun kamu sangat menginginkannya.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 39
Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan...sebahagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka?...Dan adalah Allah Maha Mengetahui keadaan mereka.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 4
Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya....Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 26
Sebahagian mereka kamu bunuh dan sebahagian yang lain kamu tawan.