Paling Sering Dicari

1 Surat al An am ayat 31 2 al imran 31 3 ar rahman ayat 20 4 al baqarah ayat 198 5 Yasin ayat 36 6 HR al-Bukhori dan Muslim etika bisnis tidak berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain membeli dengan harga tersebut 7 yasin ayat 39 8 ali imran 9 Al qamar ayat 49 10 pemimpin 11 ali imran 159 12 an nahl ayat 69 13 aku melewati sekelompok orang yang mampir 14 Sombong 15 Demi Tin dan Zaitun. Dan demi bukit Sinai. Dan demi kota (Makkah) yang aman ini. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman 16 Al baqarah ayat 267 17 puasa 18 al maidah ayat 87 19 Ali imran 191 20 Al baqarah ayat 285 21 Ali imran 110 22 yusuf 87 23 PENDUSTA 24 AL BAQARAH AYAT 2 25 Ali Imran 139 26 At taubah ayat 125 27 ibrahim 28 hasad dengki 29 yasin ayat 40 30 al ankabut ayat 3 31 al baqarah ayat 199 32 haji 33 surat al mumtahanah ayat 8 hibingannya dengan pendisikan 34 sedekah 35 Niat 36 Yasin ayat 37 37 Al baqarah ayat 197 38 Yasin ayat 38 39 menuntut ilmu 40 al baqarah ayat 29 41 surat al luqman ayat 14 42 An nisa ayat 14 43 Mimpi 44 Hati 45 al baqarah ayat 286 46 Al maidah ayat 2 47 al baqarah ayat 228 48 kencing unta 49 Ayat kursi 50 Surat al-ahzab ayat 72 51 Ali imran ayat 6 52 q.s al hasyr ayat 7 53 al maidah ayat 3 54 shaad ayat 42 55 an nahl ayat 68 56 maryam 23 57 Yasin ayat 58 Annisa ayat 9 59 Al Kahfi ayat 110 60 Yasin ayat 83 61 al isra ayat 44 62 Rasulullah pernah membeli kurma dari Bani Nadhir dan menyimpannya untuk perbekalan setahun buat keluarga.” 63 bekerja 64 keuntungan 65 minyak bumi 66 Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui. 67 al baqarah ayat 287 68 Zikir membawa keuntungan 69 an nisa ayat 29 70 sampah 71 al fatihah ayat 4 72 ASBABUN NUZU ANNISA AYAT 105 73 ar rum ayat 21 74 ALI IMRAN AYAT 104 75 Ali Imran ayat 97 76 ali imran 117 77 Surat Al Ma idah ayat 97 78 at taubah ayat 60 79 riba 80 bertasbih 81 Ar rahman 60 82 surat al-baqarah ayat 40 83 al baqarah ayat 257 84 al mukmin 78 85 hadis tentang ilmu 86 hak dan batil 87 al baqarah ayat 61 88 At taubah ayat 103 89 Al Anfal ayat 17 90 mengamalkan quran 91 Al-Baqarah Ayat 177 92 Al Furqon ayat 30 93 al maidah ayat 90 94 Ali imran 190 95 al baqarah ayat 219 96 hadis tentang solat jumad 97 Luqman ayat 13 98 ali imran 104 99 hadis tentang umar bin khattab datang larut malam 100 Al-Maidah ayat 3

Hasil pencarian tentang An nisa 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا


11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(An Nisa: 11).
bin Abu Iyas] Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] Telah menceritakan kepada kami [Mughirah bin An...(An Nisa: 93)....Ayat ini adalah ayat yang terakhir turun dari surat An Nisa, tidak ada yang menghapusnya sedikitpun.
QS An Nisa`; 95....QS An Nisa'; 95.
Abdullah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Bacakan kepadaku Surat An...Nisa!"...An Nisa: 41) Kemudian aku angkat kepalaku dan ternyata kedua mata beliau telah berurai dengan air mata
QS An-Nisa`: 11.
(An Nisa: 98) lalu dia berkata; Aku dan Ibuku termasuk orang yang mendapat udzur dari Allah. dan disebutkan...Adapun arti MAUQUUTAN (An Nisa: 103). adalah waktunya telah ditentukan bagi mereka.
terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain QS An-Nisa...QS An-Nisa`: 35, Ummu Salamah adalah seorang wanita pertama kali ikut berhijrah ke Madinah.
Lalu aku membacakan kepada beliau surat An Nisa hingga tatkala sampai ayat; Maka bagaimanakah (halnya...tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu (An...Nisa; 41), " beliau berkata; 'Cukup.'
Telah menceritakan kepada kami [Abu An Nu'man] Telah menceritakan kepada kami [Hammad] dari [Ayyub] dari...(An Nisa: 98).
An Nisa: 95-, sementara Amru bin Ummi Maktum berada di belakang beliau....An Nisa: 95-Dalam bab ini juga ada hadits dari Ibnu Abbas, Jabir dan Zaid bin Tsabit.
(An Nisa: 98).
(An Nisa: 95), Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Panggilkan si fulan, maka ia datang seraya...(An Nisa: 95) sedangkan di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ada Ummi Maktum, lalu dia berkata
beliau bersabda: "Aku lebih senang mendengarnya dari orang lain." lalu kubaca surat an Nisa`, ketika...QS An-Nisa`: 41, kulihat kedua matanya berlinang air mata."
An Nisa: 43), ia berkata: "Yaitu musafir."
(QS An Nisa': 12) sampai firman Allah, "DZALIKAL FAUZUL 'ADZIIM (dan itulah kemenangan yang besar)."...(QS An Nisa': 13) Abu Isa berkata; Hadits ini adalah hasan shahih gharib, adapun Nashr bin Ali yang meriwayatkan
Cukup bagimu mengenai hal itu dengan sebuah ayat yang diturunkan saat musim panas' yaitu di akhir surat An...Nisa'."
Sungguh telah turun surat An Nisa Al Qushra '(Setelah empat bulan sepuluh hari) '."
(An Nisa: 176).
(An Nisa: 33)....(An Nisa: 33).
An Nisa: 94-, tidak pernah dihapus oleh ayat manapun."
An Nisa: 93- ia berkata, "Itu adalah ganjaran baginya, jika Allah akan mengampuninya, maka Allah akan
(An Nisa: 176).
Dan surat penutup yang paling terakhir kali turun adalah surat An Nisa yang berbunyi; "Mereka meminta
Al An Nisa: 43), ia berkata, "Orang yang sedang junub boleh melewati masjid, tetapi tidak boleh duduk
mengenai firman Allah: Jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit (An...Nisa: 102) Abdurrahman bin 'Auf berkata; pada waktu itu beliau dalam keadaan terluka.
Al Marwazi] berkata, telah menceritakan kepadaku [Ali bin Al Husain] dari [Bapaknya] dari [Yazid bin An...An Nisa: 15-....An Nisa: 16-....An Nuur: 2-.
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yahya An Naisaburi] berkata, telah menceritakan kepada kami...An Nisa: 59- Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi As Sahmi diutus oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi
An-Nisa, 40)
An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
Sungguh surat An Nisa` tentang talak telah turun setelah ayat mengenai 'iddah empat bulan dan sepuluh