Paling Sering Dicari

1 Allah menghendaki kemudahan bagimu 2 Muntaha 3 an nisa ayat 3 4 adanya sikap suka menolong adalah wujud dari sikap 5 luqman 13 6 Al-Maidah ayat 3 7 ali imran 190 8 ali imran 9 Al baqarah ayat 30 10 Ibrahim 11 surah al maidah ayat 2 berisi tentang 12 Penuntut ilmu 13 ar rahman 14 Al mujadilah ayat 11 15 Al luqman 13 16 ali imran 191 17 ali imran 159 18 Luqman 19 an nahl ayat 90 20 yunus 40 21 Al maidah ayat 32 22 Ar-Rum ayat 30 23 An-Najm ayat 39 24 an nisa ayat 59 25 sikap menghargai dan menghormati termasuk tindakan yg di lakukan org lain termasuk sikap 26 ali imran 36 27 maryam 28 surat al`nahal 29 Al imran 134 30 munafik 31 Perhatikan Qs. Al Hujurat ayat 10 berikut ini! إِنَّمَاالْمُؤْمِنُونَإِخْوَةٌفَأَصْلِحُوابَيْنَأَخَوَيْكُمْوَاتَّقُوااللَّهَلَعَلَّكُمْتُرْحَمُونَ 32 An-nisa 4 ayat 79 33 hutang 34 Al hadid ayat 7 35 Ar Rum ayat 21 36 ALI IMRAN 110 37 Surat al kahf ayat 110 38 an-nur ayat 3 39 taubat 31 40 surat an nahl 90 41 kekal neraka 42 hadits tentang piutang 43 Tanda Kebesaran allah 44 barangsiapa yang menceritakan orang lain maka ia adalah orang yang berdusta 45 Makanan 46 dari abu hurairah dari nabi saw beliau bersabda "dahulu ada seorang yang telah berbuat dosa lalu berdoa ya Allah ampunilah dosaku kemudian Allah berfirman sesungguhnya hamba ku mengaku telah berbuat dosa dan ia mengetahui bahwasanya ia mempunyai tuhan yan 47 al-maidah ayat 2 48 Akhirat 49 ribA 50 surat yusuf ayat 21 51 Ali Imran ayat 83 52 Surat Al-Ma'idah Ayat 8 53 Isa hamba Allah 54 sebelum muslim berperang dengan oran Yahudi 55 An- Nisa ayat 37 56 al-hadid ayat 22 57 Almulk ayat 348 58 mendoakan orang sakit 59 Cinta kepada Allah 60 asy-syams ayat 7 61 Surat Ar rad 11 62 al-Hasyr ayat 18 63 al isra ayat 26 64 Al-Maidah ayat 2 latin 65 Al baqarah ayat 286 66 tenang dan nikmat 67 ali imran 35 68 al kahfi ayat 51 69 muhammad 70 Ali imran ayat 104 71 Sesiapa yang tidur dalam keadaan suci, malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya 72 Ibrahim ayat 7 73 langit dahulu adalah satu 74 ibrahim bukan yahudi 75 Qs 16 ayat 78 76 puas dengan nikmat 77 an nisa ayat 58 78 Menjaga saudara 79 orang yang meminta-minta tanpa ada kebutuhan saka halnya dengan orang yang memakan bara api 80 hukum aqiqah 81 Al-Hadid ayat 23 82 aisyah 9 tahun 83 At taubah ayat 122 84 Surat Al-hasyr ayat 7 85 ia kekal neraka 86 yunus 99 87 memelihara kemaluan 88 an nisa ayat 105 89 nuh ayat 14 90 QS 19 ayat 3-15 91 kekal 92 an nisa ayat 4 93 perempuan wangi keluar 94 rahmat bagi semesta alam 95 riya 96 Tumbuh 97 Surah fussilat ayat 35 98 pedagang jujur 99 amal 100 al baqarah ayat 43

Hasil pencarian tentang An nisa 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا


11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(An Nisa: 11).
bin Abu Iyas] Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] Telah menceritakan kepada kami [Mughirah bin An...(An Nisa: 93)....Ayat ini adalah ayat yang terakhir turun dari surat An Nisa, tidak ada yang menghapusnya sedikitpun.
QS An Nisa`; 95....QS An Nisa'; 95.
Abdullah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Bacakan kepadaku Surat An...Nisa!"...An Nisa: 41) Kemudian aku angkat kepalaku dan ternyata kedua mata beliau telah berurai dengan air mata
QS An-Nisa`: 11.
(An Nisa: 98) lalu dia berkata; Aku dan Ibuku termasuk orang yang mendapat udzur dari Allah. dan disebutkan...Adapun arti MAUQUUTAN (An Nisa: 103). adalah waktunya telah ditentukan bagi mereka.
terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain QS An-Nisa...QS An-Nisa`: 35, Ummu Salamah adalah seorang wanita pertama kali ikut berhijrah ke Madinah.
Lalu aku membacakan kepada beliau surat An Nisa hingga tatkala sampai ayat; Maka bagaimanakah (halnya...tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu (An...Nisa; 41), " beliau berkata; 'Cukup.'
Telah menceritakan kepada kami [Abu An Nu'man] Telah menceritakan kepada kami [Hammad] dari [Ayyub] dari...(An Nisa: 98).
An Nisa: 95-, sementara Amru bin Ummi Maktum berada di belakang beliau....An Nisa: 95-Dalam bab ini juga ada hadits dari Ibnu Abbas, Jabir dan Zaid bin Tsabit.
(An Nisa: 98).
(An Nisa: 95), Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Panggilkan si fulan, maka ia datang seraya...(An Nisa: 95) sedangkan di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ada Ummi Maktum, lalu dia berkata
beliau bersabda: "Aku lebih senang mendengarnya dari orang lain." lalu kubaca surat an Nisa`, ketika...QS An-Nisa`: 41, kulihat kedua matanya berlinang air mata."
An Nisa: 43), ia berkata: "Yaitu musafir."
(QS An Nisa': 12) sampai firman Allah, "DZALIKAL FAUZUL 'ADZIIM (dan itulah kemenangan yang besar)."...(QS An Nisa': 13) Abu Isa berkata; Hadits ini adalah hasan shahih gharib, adapun Nashr bin Ali yang meriwayatkan
Cukup bagimu mengenai hal itu dengan sebuah ayat yang diturunkan saat musim panas' yaitu di akhir surat An...Nisa'."
Sungguh telah turun surat An Nisa Al Qushra '(Setelah empat bulan sepuluh hari) '."
(An Nisa: 176).
(An Nisa: 33)....(An Nisa: 33).
An Nisa: 94-, tidak pernah dihapus oleh ayat manapun."
An Nisa: 93- ia berkata, "Itu adalah ganjaran baginya, jika Allah akan mengampuninya, maka Allah akan
(An Nisa: 176).
Dan surat penutup yang paling terakhir kali turun adalah surat An Nisa yang berbunyi; "Mereka meminta
Al An Nisa: 43), ia berkata, "Orang yang sedang junub boleh melewati masjid, tetapi tidak boleh duduk
mengenai firman Allah: Jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit (An...Nisa: 102) Abdurrahman bin 'Auf berkata; pada waktu itu beliau dalam keadaan terluka.
Al Marwazi] berkata, telah menceritakan kepadaku [Ali bin Al Husain] dari [Bapaknya] dari [Yazid bin An...An Nisa: 15-....An Nisa: 16-....An Nuur: 2-.
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yahya An Naisaburi] berkata, telah menceritakan kepada kami...An Nisa: 59- Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi As Sahmi diutus oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi
An-Nisa, 40)
An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
Sungguh surat An Nisa` tentang talak telah turun setelah ayat mengenai 'iddah empat bulan dan sepuluh