Paling Sering Dicari

1 Dan hukum tajwid 2 Tafsir aksud+asy+syuara+ayat+117 3 ali imran 159 4 Saba 13 5 ali imran 190 6 sabar 7 Ali imran 104 8 bintang 9 al baqarah ayat 233 10 luqman 13 11 Hadis+Al+hakim+8473 12 al maidah ayat 2 13 taubat 14 Ayat 158 15 Ali imran 16 niat 17 an nur ayat 2 18 Yunus 57 19 surah+al+fath+ayat+29 20 surat+al+hujurat+12 21 hujan 22 Bumi 23 al isra ayat 32 24 belajar 25 Ad+dahr+ayat+4 26 AL MULK AYAT 19 27 al anbiya ayat 30 28 hujurat ayat 13 29 Dunia 30 berfikir 31 muhammad 7 32 al Hijr 94 33 Ali imran 110 34 Al Mujadalah ayat 11 35 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 36 Al hujurat ayat 13 37 Doa mohon kemenangan 38 ali imran ayat 103 39 an+nur+ayat+31 40 yusuf 41 Al ikhlas 42 Utusan 43 Bunuhlah 44 surat+al+hujurat+13 45 Tafsir Ali+Imran+109 46 Surah Al a'raf ayat 54 47 masjid 48 al+Mujadalah ayat+11 49 mujadalah ayat 58 50 Iman 51 Ibrahim 52 an nisa ayat 4 53 ali imran 14 54 Al imran 104 55 Fushshilat ayat 13 56 an najm ayat 39 57 Al-Baqarah ayat 8 58 surat+ar-rahman+ayat+19 59 wahai orang orang beriman 60 asy-syam ayat 1 61 surat al maidah ayat 3 62 Surat+Al+bawarah+ayat+238 63 Surah hajj ayat 30 64 Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya (Al-Quran) yang telah Kami turunkan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 65 yunus 10:34 66 surat 49: ayat 15 67 Kisah dakwah nabi hud 68 nuh ayat 10 69 nuh+ayat+11 70 An-Nahl ayat 78 71 Penciptaan bumi dan adam 72 yunus ayat 101 73 surat+al+maidah+3 74 al baqarah ayat 26 75 Al-Anam+ayat+22 76 Tafsirsekejap mata 77 an nisa ayat 58 78 al maidah ayat 43 79 Surah Ali Imran 3:59 80 al maidah ayat 44 81 Al-Israa', Ayat 23 82 An-Nahl ayat 91: 83 nuh+ayat+12 84 Allah bersama kita 85 memberi+makan+hewan 86 surah ibrahim ayat 32 87 petunjuk 88 luqman+8 89 al maidah ayat 53 90 Shalat 91 Kisah dakwah nabi yahya 92 Nuh+ayat+13 93 Ibadah 94 ALI IMRAN AYAT 132 95 IBNU KATSIR 96 Urusan 97 Tajwid surat 73 98 Memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir 99 al isra ayat 23 100 Yunus+ayat+47

Hasil pencarian tentang Ayat+tentang+niat

dibuka (segala rahasia) yaitu hal-hal yang terkandung di dalam kalbu berupa keyakinan-keyakinan dan niat-niat
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) tentang niat mereka (lagi Maha Penyantun) dari menghukum mereka
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 25
Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka (menolongnya
ungkapan ini menggambarkan tentang kengeriannya; ayat yang pertama dan ayat yang kedua merupakan Mubtada
Mereka pergi ke kebun di pagi hari dengan niat buruk dan mengira bahwa mereka akan sangat mampu melaksanakannya
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Demikianlah penjelasan dan perincian Kami tentang keadaan mereka....Neraka jahanam adalah balasan bagi mereka karena mereka telah mengingkari dan mengolok-olok ayat-ayat
("Dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian membuat aku terhina.") dengan niat kalian yang ingin
Jika orang yang menyombongkan diri itu mengetahui sedikit tentang ayat Allah, seluruh ayat-ayat Allah
(Dan orang-orang yang paling dahulu) dalam kebaikan, mereka adalah para nabi; ayat ini berkedudukan menjadi...Mubtada (yaitu orang-orang yang paling dahulu) lafal ayat ini mengukuhkan makna ayat pertama, dimaksud...sebagai ungkapan tentang keagungan kedudukan mereka.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 175
Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan...tentang isi Al Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan
Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir.
ayat ini menggambarkan tentang kengerian yang terdapat di dalam hari tersebut.
ayat ini mengungkapkan tentang kedudukan hari pembalasan yang agung itu.
sedang diturunkan) artinya di masa Nabi saw. masih hidup (niscaya akan diterangkan kepadamu) makna ayat...: apabila kamu bertanya tentang macam-macam masalah sewaktu Nabi saw. masih ada niscaya akan turun ayat-ayat...Alquran yang menjelaskannya dan jika ayat-ayat Alquran telah turun niscaya isinya akan menjelek-jelekkan...kamu sendiri oleh karena janganlah kamu banyak bertanya tentang hal-hal itu; sesungguhnya (Allah telah...memaafkan kamu tentang hal-hal itu) sebelum kamu meminta maaf kepada-Nya, maka dari itu janganlah kamu
(Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian) mengenai perintah dan larangan....(Dan Allah Maha Mengetahui) tentang apa yang Dia perintahkan dan apa yang Dia larang (lagi Maha Bijaksana
(Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi) orang-orang miskin (seraya merasa mampu
semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...dari ayat 73 hingga ayat 80 yang turun pada periode Madinah....Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang
(Dan matahari berjalan) ayat ini dan seterusnya merupakan bagian daripada ayat Wa-aayatul Lahum, atau...merupakan ayat yang menyendiri, yakni tidak terikat oleh ayat sebelumnya demikian pula ayat Wal Qamara..., pada ayat selanjutnya (di tempat peredarannya) tidak akan menyimpang dari garis edarnya....beredarnya matahari itu (ketetapan Yang Maha Perkasa) di dalam kerajaan-Nya (lagi Maha Mengetahui) tentang
Sesungguhnya kitalah yang telah berbuat zalim karena niat buruk kita."
(Dan ceritakanlah) kepada mereka (tentang Ibrahim di dalam Al-Kitab ini) Alquran, yaitu tentang kisahnya...membenarkan) seorang yang sangat jujur dalam keimanannya (lagi seorang nabi) hal ini dijelaskan dalam ayat
(Kemudian sekali-kali tidak; kelak mereka mengetahui) ayat ini merupakan pengukuh dari ayat sebelumnya...; dan pada ayat ini dipakai kata Tsumma untuk memberikan pengertian, bahwa ancaman yang kedua lebih keras...dan lebih berat daripada ancaman yang dikandung pada ayat sebelumnya....Selanjutnya Allah swt. memberikan isyarat yang menunjukkan tentang kekuasaan-Nya untuk membangkitkan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 65
Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab...Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"
[[32 ~ AS-SAJDAH (SUJUD) Pendahuluan: Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat yang turun setelah surat al-Mu'minûn...keadaan orang-orang jahat pada hari perhitungan, sikap orang-orang Mukmin ketika diingatkan dengan ayat-ayat...dan penjelasan tentang balasan untuk orang-orang Mukmin dan fasik....Di antara tujuan terpenting yang terkandung dalam surat ini adalah pengarahan pandangan kepada ayat-ayat...tentang alam semesta, pembicaraan tentang kebangkitan dan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkarinya
Ayat berikut ini turun tentang orang-orang Yahudi, (Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan) kepada...manusia (apa-apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan dan petunjuk) seperti ayat rajam dan tentang
(Apakah kalian) hai orang-orang yang ingkar terhadap adanya hari berbangkit; lafal ayat ini dapat dibaca...(Allah telah membinanya) lafal ayat ini menjelaskan tentang cara penciptaan langit.
Allah telah mengumpamakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat yang diturunkan kepada rasul- Nya, dan...berkata, "Wahai Nabi, bacakanlah kepada kaummu kisah tentang seorang lelaki dari Banû Isrâ'îl yang mengetahui...ayat-ayat yang Kami turunkan kepada rasul-rasul, tetapi kemudian ia tidak mempedulikannya.
Allah Maha Mendengar perkataan dan Maha Mengetahui niat kamu sekalian.
Orang yang mengada-ada itu sebenarnya mendengar ayat-ayat Allah yang berbicara tentang kebenaran ketika...Ia seolah-olah seperti orang yang tidak pernah mendengar ayat-ayat itu.