Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Ar rad ayat 11 4 Sabar 5 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 6 an+nisa+ayat+21 7 Surat+al+al isra+ayat+36 8 ar rahman 9 yunus 10 Tafsir ayat 22 11 al imran 12 Hukum+al+ankabut 13 surat an nisa ayat 135 14 zakat 15 Dalil+tentang+kreatif 16 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 17 waris 18 Riba 19 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 20 luqman+ayat+14 21 Ali imran 104 22 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 23 ali imran 97 24 petunjuk 25 Surat Lukman ayat 32 26 Tajwid+surat+al+anbiya 27 ali imran 28 Surat albakoroh 20_28 29 Surat nuh 30 AL MAIDAH AYAT 3 31 shalat 32 wanita 33 Takwa 34 hadits shalat 35 ikhlas 36 Ibrahim 7 37 shaad 38 Ayat 1 39 muhammad 35 40 Haji 41 akhlak 42 al maidah ayat 2 43 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 44 Al+hujurat+ayat+56 45 Ali imran 103 46 Jihad 47 al+maidah+ayat+3 48 tajwid+al+a-raf+ayat+34 49 an nisa ayat 59 50 Al insyirah ayat 5 51 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 52 Ali Imran 134 53 unta 54 Pendusta 55 al+anbiya+ayat+90 56 surga 57 ayat Quran tentang sejarah 58 Muslim 59 Surah Al hujurat ayat 6 60 Al ahzab ayat 21 61 al+anbiya+ayat 90 62 tauhid 63 Surat+al+al+isra+ayat+36 64 Zikir 65 Al hijr 94 66 ibadah 67 Al mulk ayat 2 68 Hadis hutang piutang 69 Surat Al baqarah ayat 284 70 al baqarah ayat 163 71 an nisa ayat 58 72 al-baqarah ayat 275 73 Surat al isra 74 al-quran 75 katak 76 Unsur surat Ibrahim ayat 18 77 al hajj ayat 78 78 Ali imran 185 79 AL MAIDAH AYAT 76 80 ular 81 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 82 waktu 83 Kisah kaum sodo 84 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 85 surat muhammad ayat 15 86 Al-Hajj+ayat+41 87 al ikhlas 88 musibah 89 al+maidah+ayat+122 90 ali+imran+146 91 yunus 107 92 al hujurat ayat 12 93 ali imran 190 94 al hijr 95 luqman ayat 12 96 Hutang 97 surah+baqarah+ayat+144 98 Syirik 99 ad dhuha ayat 9 100 ibrahim ayat 14

Hasil pencarian tentang Bani+Quraizhah

terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 26
Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab (Bani Quraizhah) yang membantu golongan-golongan yang bersekutu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
dunia) dengan dibunuh dan ditawan, sebagaimana yang telah dilakukan-Nya terhadap orang-orang Yahudi Bani...Quraizhah.
Misalnya kamu telah ditolong-Nya dengan pembunuhan Bani Quraizhah, pengusiran Bani Nadhir dan pembebanan
., maka Allah swt. membinasakan mereka dengan terbunuhnya orang-orang Bani Quraizhah dan Bani Nadhir
diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir yang terlibat dalam perang Badar, atau orang-orang kafir Bani...Quraizhah dan Bani Nadhir.
Ayat berikut ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Bani Quraizhah.
menurunkan orang-orang ahli kitab yang membantu golongan-golongan yang bersekutu) yang dimaksud adalah Bani...Quraizhah (dari benteng-benteng mereka) lafal shayaashi bentuk jamak dari lafal shaishatun, artinya
ini khusus hanya menyangkut ahli kitab sebab ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi Bani...Quraizhah (dan bertawakallah kepada Allah) percayalah kepada-Nya.
demikian pula tanah yang belum kalian injak) sebelumnya, yaitu tanah Khaibar, yang direbut sesudah Quraizhah
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 17
lepaskanlah Bani Israil (pergi) beserta kami".
Allah telah megusir orang-orang dari kalangan Ahl al-Kitâb--yaitu Yahudi Banû Quraizhah--yang telah membantu
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 54
(Fir'aun berkata): "Sesungguhnya mereka (Bani Israil) benar-benar golongan kecil,
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 59
demikianlah halnya dan Kami anugerahkan semuanya (itu) kepada Bani Israil.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 30
Dan sesungguhnya telah Kami selamatkan Bani Israil dari siksa yang menghinakan,
("Sesungguhnya mereka itu benar-benar golongan) yang dimaksud adalah kaum Bani Israel (yang kecil) menurut...suatu pendapat dikatakan, bahwa jumlah kaum Bani Israel yang dibawa Nabi Musa berjumlah enam ratus tujuh...ribu tentara, belum lagi yang ada di belakangnya, maka oleh karena itu Firaun menganggap kecil jumlah Bani
(Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat) mereka adalah Bani Hasyim dan Bani Mutalib
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 21
dan jika kamu tidak beriman kepadaku maka biarkanlah aku (memimpin Bani Israil)".
(Kemudian kamu) hai (Bani Israel, kamu bunuh dirimu) dengan berbunuhan sesamamu (dan kamu usir sebagian...Selama ini suku Quraizhah mengadakan persekutuan dengan Aus, sedangkan Nadhir dengan Khajraj....di antaramu kecuali kehinaan) atau kenistaan (dalam kehidupan dunia) kehinaan ini telah dialami oleh Bani...Quraizhah dengan dibunuh dan dibasminya golongan laki-laki mereka, dan juga oleh Bani Nadhir yang diusir
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 22
Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak Bani Israil".
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 197
Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?
Dan sesungguhnya telah Kami berikan petunjuk kepada Musa; dan Kami wariskan Taurat kepada Bani Israil
(Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud) yaitu Nabi Daud mendoakan/menyerapah...mereka hingga mereka berubah ujud menjadi kera-kera; mereka adalah orang-orang dari kalangan Bani Israel...mendoakan/menyerapah mereka sehingga mereka berubah ujud menjadi babi-babi; mereka adalah orang-orang Bani
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 49
Dan sesungguhnya telah Kami berikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa, agar mereka (Bani Israil) mendapat
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 76
Sesungguhnya Al Quran ini menjelaskan kepada Bani lsrail sebahagian besar dari (perkara-perkara) yang
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 138
Dan Kami seberangkan Bani Israil ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum...yang tetap menyembah berhala mereka, Bani lsrail berkata: "Hai Musa. buatlah untuk kami sebuah tuhan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 90
Dan Kami memungkinkan Bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya...tenggelam berkatalah dia: "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani
(Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya) yaitu kaum Bani Israel (dari bencana yang besar) dari perbudakan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 122
Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Ku-anugerahkan kepadamu dan Aku telah melabihkan
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 18
(dengan berkata): "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak).
menolong kalian di tempat-tempat) peperangan (yang banyak) seperti dalam perang Badar, perang melawan Bani...Quraizhah dan perang melawan Bani Nadhir (dan) ingatlah (peperangan Hunain) Hunain adalah nama sebuah