Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 al+qasas+ayat+79+-82 4 penganiayaan 5 Hadis+at+taubah+ayat+105 6 Ayat+201 7 hadist+al-hujurat+ayat+10 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 hari kiamat 10 Al-luqman+ayat+13-17 11 Ali Imran 159 12 hari+kiamat 13 Al Hujurat ayat 13 14 Injil 15 Riba 16 Al imran 17 Ibrahim ayat 7 18 Ali+Imran+191 19 Sesuai petunjuk 20 an-nisa' ayat 100 21 sombong 22 Al sajdah ayat 29 23 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 24 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 25 Al maidah ayat 48 26 dalil+kitab+injil 27 Surat Al sajdah ayat 29 28 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 29 Zina 30 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 31 Zabur 32 niat 33 Surat Al infitar 6 34 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 35 Ali Imran ayat 159 36 ali+imran+190-191 37 kontrol diri 38 Menyesatkan 39 at taubah ayat 105 40 Hadits tentang ketauhidan 41 an nisa 1 sampai 3 42 ilmu 43 yusuf 111 44 an nisa ayat 34 45 al hadid ayat 3 46 al ikhlas 47 Ali imran ayat 138 48 An Nur ayat 2 49 Hukum bacaanya 50 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 51 Al an'am ayat 82 52 Surat annaShr 53 Al kahfi ayat 109 54 An nisa ayat 125 55 Hadist mengenai Allah sang maharaja 56 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 57 Amal tanpa ilmu 58 annahl ayat 90 59 Al-Maidah+ayat+2 60 ali imran 103 61 Az zumar ayat 62 62 al hadid ayat 22 63 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 64 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 65 Yusuf 66 an-najiah ayat 17 67 Al isra ayat 13 68 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 69 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 70 al ahzab ayat 59 71 beriman pada hari kiamat 72 Al baqarah ayat 2 73 Surah taha ayat 15 74 Ali imran ayat 9 75 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 76 ibrahim 7 77 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 78 hadist+al-hujurat+ayat+12 79 an nahl ayat 90 80 harta 81 kontrol+diri 82 Ayat 11 dengan singkat 83 bawang putih 84 Surat+alq 85 Al-maidah ayat 46 86 Al isra ayat 55 87 surat Hud ayat 41 88 Al Jumuah ayat 1 89 Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar 90 Al-Maidah+ayat+48 91 Al aqhof ayat 13 dan artinya 92 surat an nahl 93 Kandungan+surat+al+anfal+ayat+72 94 Surat ad duha ayat 7 95 Tumbuhan 96 hadis bermanfaat bagi orang lain 97 ar rum ayat 21 98 takdir 99 Apa arti QS at tin ayat 8 100 Al kahfi ayat 49

Hasil pencarian tentang Barang+siapa+mengamalkan+apa+yang+ia+ketahui,+maka+Allah+akan+memberinya+ilmu+yang+dia+tidak+ketahui

ayat lainnya, yaitu firman-Nya, "Barang siapa yang menaati rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah...Maksudnya, bahwa Allah swt. menyaksikan pembaiatan mereka, maka Dia kelak akan memberikan balasan pahala-Nya...kepada mereka (maka barang siapa yang melanggar janjinya) yakni merusak baiatnya (maka sesungguhnya...ia hanya melanggar) karena itu akibat dari pelanggarannya akan menimpa (dirinya sendiri dan barang siapa...menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya) dapat dibaca Fasaya`tiihi atau Fasanu`tiihi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang) dari siapa pun juga, artinya...Dia pastilah akan memberinya hukuman (kecuali dari orang yang dianiaya) sehingga apabila dia mengucapkannya...secara terus terang misalnya tentang keaniayaan yang dideritanya sehingga ia mendoakan si pelakunya,...maka tidaklah dia akan menerima hukuman dari Allah....(Dan Allah Maha Mendengar) apa-apa yang diucapkan (lagi Maha Mengetahui) apa-apa yang diperbuat.
(Barang siapa berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan...dirinya) karena pahala hidayahnya itu dia sendirilah yang memetiknya (dan barang siapa yang sesat, maka...(Dan tidak dapat menanggung) seseorang (yang berdosa) pelaku dosa; artinya ia tidak dapat menanggung...(dosa) orang (lain, dan Kami tidak akan mengazab) seorang pun (sebelum Kami mengutus seorang rasul) yang...menjelaskan kepadanya apa yang seharusnya ia lakukan.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 66
Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah tentang hal yang kamu ketahui, maka kenapa kamu...bantah membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui?...Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 81
Sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali...kami tidak dapat menjaga (mengetahui) barang yang ghaib.
sampai batas waktu yang telah Aku tentukan dan Aku ketahui....Sepanjang apa pun waktu itu, ia tetap terbatas."
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 132
Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 27
Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu...) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan...mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut....Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat
(Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan...Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan...beriman, maka mereka akan masuk surga) dapat dibaca Yudkhaluuna atau Yadkhuluuna (mereka diberi rezeki...di dalamnya tanpa hisab) diberi rezeki yang banyak tanpa perhitungan.
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 39
sekali-kali tidak! Sesungguhnya Kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui (air mani).
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 169
Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa...yang tidak kamu ketahui.
Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...ketahui....Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu"....Lafal Khubran berbentuk Mashdar maknanya kamu tidak menguasainya, atau kamu tidak mengetahui hakikatnya
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 62
sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi nasehat kepadamu. dan aku mengetahui dari Allah...apa yang tidak kamu ketahui".
Infak tersebut diberikan kepada orang-orang yang fakir karena berjuang di jalan Allah sehingga tidak...Atau karena mereka terluka di medan perang yang membuat tidak bisa bekerja....Padahal, jika kamu perhatikan, niscaya akan kamu ketahui keadaan sebenarnya melalui tanda- tandanya....Segala kebaikan yang kalian lakukan pasti Allah ketahui....Dan Dia akan membalasnya dengan yang setimpal.
menjadi mubtada (semuanya) sedangkan khabarnya ialah: (kalian masih berbantah-bantahan tentang hal yang...kalian ketahui) tentang Nabi Musa dan Nabi Isa yang kalian akui diri kalian sebagai pemeluk agama keduanya...(maka kenapa kalian berbantah-bantahan pula tentang apa yang tidak kalian ketahui) yakni perihal Nabi...(Allah mengetahui) keadaannya (sedangkan kalian tidak mengetahui)nya....Kemudian firman Allah membersihkan Ibrahim dari tuduhan tersebut:
Sesungguhnya anakmu telah mencuri; dan kami tiada menyaksikan) terhadapnya (melainkan berdasarkan apa...yang telah kami ketahui) karena mereka merasa yakin setelah melihat dan menyaksikan adanya piala raja...di dalam karung Bunyamin (dan sekali-kali terhadap barang yang gaib kami tidak) hal-hal yang gaib daripada...kami sewaktu kami memberikan janji kepadamu (dapat menjaganya.) seandainya kami mengetahui apa yang...akan terjadi kemudian, yaitu bahwasanya dia akan mencuri, niscaya kami tidak akan membawanya ikut bersama
Dzû al-Qarnain memberi peringatan kepada mereka bahwa barangsiapa di antara mereka yang menzalimi diri...dengan tetap melakukan kemuysrikan, maka dia pantas untuk menerima azab di dunia....Kemudian pada hari kiamat, dia akan kembali kepada Tuhannya dan akan diberi azab yang tidak mereka ketahui
Dia telah menciptakan kuda, baghal (peranakan kuda dan keledai) dan keledai untuk menjadi kendaraan kalian...dan hiasan yang menyenangkan hati kalian....Allah akan menciptakan sarana transportasi yang tidak kalian ketahui dari segala apa yang ditundukkan...Allah untuk manusia jika kalian mau berpikir dan mengerahkan segala potensi yang ada.
(Barang siapa berpaling daripada Alquran) artinya ia tidak beriman kepada Alquran (maka sesungguhnya...ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat) beban yang sangat berat berupa dosa-dosa.
(Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh) amal-amal ketaatan (dan ia dalam keadaan beriman, maka...ia tidak khawatir akan diperlakukan tidak adil) dengan diberatkan dosanya (dan tidak pula akan pengurangan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 80
Dan mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari...Katakanlah: "Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janji-Nya,...ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
(Allah memberikan hikmah), artinya ilmu yang berguna yang dapat mendorong manusia untuk bekerja dan berkarya...(kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan barang siapa yang telah diberi hikmah itu, maka sungguh ia telah...diberi kebaikan yang banyak) karena hikmah itu akan menuntunnya kepada kebahagiaan yang abadi....(Dan tiadalah yang dapat mengambil pelajaran).
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 15
Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa...yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja....Padahal dia pada sisi Allah adalah besar.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 239
Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan....Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan...kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.
(Tidakkah kamu perhatikan) tidakkah kamu ketahui (bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di...langit dan apa yang ada di bumi?...Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya) yakni melalui ilmu-Nya...Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama...Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan.
Dengan seruan yang benar kepada keesaan Tuhan dan percaya akan adanya hari akhir, aku menyampaikan pesan-pesan...Tuhan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia, yang telah dipercayakan kepadaku....Allah telah mengajarkanku apa-apa yang tidak kalian ketahui.
(Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kalian) yakni yang telah melimpahkan...nikmat kepada kalian (apa yang kalian ketahui).
(Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat dosa) yakni dosa (dan yang keji) yakni yang buruk...menurut syariat (dan agar kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui) misalnya mengharamkan...apa yang tidak diharamkan Allah dan selainnya.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 36
Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh...bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
(Dan mereka mengingkarinya) maksudnya mereka tidak mengakuinya sebagai mukjizat (padahal) sesungguhnya...(hati mereka meyakininya) bahwa hal itu semuanya datang dari sisi Allah dan bukan ilmu sihir (tetapi...kelaliman dan kesombonganlah) yang mencegah mereka dari beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa...(Maka perhatikanlah) hai Muhammad (betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan itu) sebagaimana...yang kamu ketahui, yaitu mereka dibinasakan.