Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 sabar 3 surat al-hadid ayat 57 4 ali imran 5 Membunuh cicak pahala 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 al-insyirah ayat 5 8 surat thaha ayat 180 9 Surat yasin 10 Aman 11 Hadits Abu Daud Nomor 4432 12 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 13 al ikhlas 14 Bumi 15 Iman 16 al bayyinah ayat 8 17 ciri ciri pasngan yang baik 18 awan 19 pendidikan 20 Ar-Rahman ayat 19 21 saba 15 22 annisa ayat 58 23 Tafsir kepuasan kerja 24 Ali Imran 110 25 Surat Al-Insan Ayat 20 26 Hadis Ibnu Majah 1934 27 Sedekah 28 al fatiha ayat 1 29 Bersyukur 30 akhlak 31 Ayat 43 32 AL HUJURAT AYAT 11 33 An-nisa ayat 58 34 laut 35 dunia 36 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 37 ali imran 64 38 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 39 al hasyr ayat 7 40 ali imran 159 41 surat Al furqan ayat 20 42 al baqarah ayat 219 43 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 44 al maidah ayat 3 45 surat Al furqan ayat 9 46 Larangan mengikuti tradisi lokal 47 al baqarah ayat 2 48 Zakat fitrah 49 kriteria pasangan 50 surat an nisa azat 124 51 albaqarah ayat 267 52 Nasab anak zina 53 surah Al-Maidah ayat 23 54 Muslim 4971 55 ali+imran+,135 56 hadist tunaikan amanah orang yang memberi amanah 57 1934 hadis Ibnu majjah 58 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 59 Surat Thoha ayat 13-14 60 Tanda 61 al ghasiyah ayat 17-20 62 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 63 Nabi Yahya 64 Surat+Al-Baqarah 65 Anak itu menjadi hak pemilik firasy 66 surah al imran 110 67 menyukai 68 Surat Al-Baqarah ayat 10 69 sayur 70 Kitab belakang 71 Hadist abu daud 2437 72 al maidah ayat 8 73 surah+al+imran+110 74 an nisa ayat 36 75 Tafsir surah Al qashas ayat 77 76 ali imran ayat 103 77 Hadits Abu Daud No. 1241 78 tafsir Al-quran onlime 79 AR RAHMAN 1 80 surah 'abasa ayat 38 81 ali imran ayat 185 82 BAHASA ARAB 83 Ayat kisah 84 An Nisa ayat 29 85 Yunus 86 tauhid 87 Jika para penguasa berbuat dholim maka sudah rela negeri itu di azab 88 zakat qardh 89 ayat twntang ahklak 90 Surat Ap Ahqaf ayat 9 91 gembira 92 Pengajaran ayat surah AL Baqarah ayat 43 93 sujud 94 al baqarah ayat 275 95 al+mursalat+ayat+32 96 hujan 97 nuh ayat 25 98 ibrahim 44 99 gunung 100 Rezeki dari allah

Hasil pencarian tentang Barangsiapa+membaca+surat+Al+Ikhlas+1.000+kali+pada+hari+Arafah,+akan+dikabulkan+seluruh+permintaannya

Di sana aku akan melakukan amal saleh pada kekayaan dan waktu yang telah aku tinggalkan."...Tetapi, permintaannya tidak akan dikabulkan....Ucapan itu dilontarkan tanpa akan mendatangkan faedah apa-apa dan tanpa akan diterima....Kalaupun permintaannya dikabulkan, ia pasti tidak akan melaksanakannya....Walaupun begitu, ia tidak akan dapat kembali.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[70 ~ AL-MA'ARIJ (TEMPAT-TEMPAT NAIK) Pendahuluan: Makkiyyah, 44 ayat ~ Di dalam surat ini terdapat...ancaman berupa hari kiamat, lama dan dahsatnya siksa pada hari itu yang tidak dapat diwakilkan oleh anak...Bahkan juga tidak bisa ditebus oleh seluruh penghuni bumi....Surat ini memberitahukan kepada manusia akan kelemahannya pada saat suka maupun duka, kecuali orang-orang...Seseorang telah meminta--dengan nada mengejek--agar disegerakan azab yang pasti akan diberikan Allah
[[70 ~ AL-MA'ARIJ (TEMPAT-TEMPAT NAIK) Pendahuluan: Makkiyyah, 44 ayat ~ Di dalam surat ini terdapat...ancaman berupa hari kiamat, lama dan dahsatnya siksa pada hari itu yang tidak dapat diwakilkan oleh anak...Bahkan juga tidak bisa ditebus oleh seluruh penghuni bumi....Surat ini memberitahukan kepada manusia akan kelemahannya pada saat suka maupun duka, kecuali orang-orang...Seseorang telah meminta--dengan nada mengejek--agar disegerakan azab yang pasti akan diberikan Allah
[[70 ~ AL-MA'ARIJ (TEMPAT-TEMPAT NAIK) Pendahuluan: Makkiyyah, 44 ayat ~ Di dalam surat ini terdapat...ancaman berupa hari kiamat, lama dan dahsatnya siksa pada hari itu yang tidak dapat diwakilkan oleh anak...Bahkan juga tidak bisa ditebus oleh seluruh penghuni bumi....Surat ini memberitahukan kepada manusia akan kelemahannya pada saat suka maupun duka, kecuali orang-orang...Seseorang telah meminta--dengan nada mengejek--agar disegerakan azab yang pasti akan diberikan Allah
[[82 ~ AL-INFITHAR (TERBELAHNYA LANGIT) Pendahuluan: Makkiyyah, 19 ayat ~ Surat al-Infithâr memaparkan...peristiwa-peristwa dahsyat yang terjadi pada hari kiamat dengan gaya bahasa yang dapat meyakinkan pembaca...menjadikannya dan memberinya bentuk paling sempurna di seluruh alam--dan mendustakan hari pembalasan...Dikemukakan pula, dalam surat ini, bahwa kenikmatan dan kesenangan hidup akhirat akan didapat oleh orang-orang...Mereka akan merasakan api neraka pada hari kiamat, hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk
Sebelumnya ada di antara kalian yang merasa bersalah jika melakukan perniagaan dan mencari rezeki pada...Apabila para haji telah beranjak dari Arafah setelah melakukan wukuf dan mereka tiba di Muzdalifah pada...malam Idul Adha, maka hendaknya mereka berzikir kepada Allah di al-Masy'ar al-Harâm, di bukit Muzdalifah...Hendaknya mereka memperbanyak tahlîl (membaca "lâ ilâha illâ Allâh"), talbiyah (membaca "labbayka Allâhumma...labbayk", dst.) dan takbîr (membaca "Allâhu Akbar").
-deskripsi"> Dalam surat Al Anfal disebutkan, bahwa Allah memberikan bantuan dengan 1.000...Bantuan dengan 1.000 malaikat adalah bantuan yang pertama, kemudian bertambah menjadi 3.000 malaikat.
Wahai kaumku, aku sungguh khawatir kalian akan ditimpa siksaan pada hari ketika seluruh makhluk saling...Suatu hari ketika kalian lari. Saat itu, tak seorang pun dapat melindungi kalian dari Allah....Barangsiapa yang disesatkan Allah--karena Dia tahu bahwa orang itu lebih memilih kesesatan daripada petunjuk...--maka tak akan ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk."
Wahai kaumku, aku sungguh khawatir kalian akan ditimpa siksaan pada hari ketika seluruh makhluk saling...Suatu hari ketika kalian lari. Saat itu, tak seorang pun dapat melindungi kalian dari Allah....Barangsiapa yang disesatkan Allah--karena Dia tahu bahwa orang itu lebih memilih kesesatan daripada petunjuk...--maka tak akan ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk."
-deskripsi"> Sekitar 70 atau 100 orang, padahal sesungguhnya jumlah mereka 1.000 orang...bin Mas’ud radhiyallahu 'anhu berkata, “Sungguh, mereka dijadikan sedikit dalam penglihatan kami pada...seorang di antara mereka dan bertanya kepadanya (tentang jumlah mereka), ia menjawab, “Jumlah kami 1.000...berkecamuknya peperangan, namun setelah berkecamuk maka ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali...lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 13.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 97
Dan barangsiapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk dan barangsiapa yang Dia sesatkan...maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia....Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu...Tiap-tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya.
[[84 ~ AL-INSYIQAQ (PERISTIWA TERBELAHNYA LANGIT) Pendahuluan: Makkiyyah, 25 ayat ~ Dalam surat al-Insyiqâq...Barangsiapa menerima catatan perbuatannya melalui tangan kanan, maka ia akan dihisab dengan mudah....merebut hati manusia beriman pada hari kiamat....Akan tetapi orang-orang kafir tetap tidak mau beriman, enggan merenungkan dan tunduk pada hukum al-Qur'ân...Surat al-Insyiqâq ditutup dengan pernyataan ancaman bahwa Allah Swt. mengetahui apa saja yang menjadi
Lalu kembalilah kepada-Nya dengan melakukan ibadah dan amal saleh secara tulus dan ikhlas....Jika kalian melakukan hal itu, niscaya kalian akan mendapatkan curahan nikmat-nikmat yang baik di dunia...Sementara di akhirat kelak, Allah akan membalas setiap pelaku kebaikan dan keutamaan dengan pahala kebajikan...Sesungguhnya aku khawatir kalian akan mendapatkan azab di hari besar nanti, pada saat seluruh umat manusia...dikumpulkan di hari yang sangat mengerikan itu.
Wahai Muhammad, ingatkan kaummu akan suatu hari saat Kami memanggil tiap-tiap golongan dengan lambang...Mereka dipanggil, "Wahai pengikut Mûsâ", "Wahai pengikut al-Qur'ân" dan seterusnya untuk menerima buku...Barangsiapa diberi buku catatan amal perbuatannya melalui tangan kanannya, mereka adalah orang-orang...yang bahagia dan akan membaca kitabnya dengan senang hati....Pahala mereka tidak akan dikurangi sedikit pun.
pada surat al-Tawbah: "Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ada dua belas dalam kitab Allah pada...Kemudian, sejak diwajibkannya haji ke Bayt Allâh (Ka'bah) dan wukuf di padang Arafah pada 10 Zulhijah..., perang pada hari ini pun dilarang juga....Oleh Rasulullah, ia dipesan agar tidak membuka surat itu sebelum menempuh waktu perjalan dua hari....Akan tetapi, yang terjadi setelah membaca surat Rasulullah itu, dua orang pengikut 'Abd Allâh ibn Jahsy
ayat 137 surat al-A'râf untuk menunjukkan belahan-belahan bumi yang disebutkan pada ayat itu....Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....Kalau bumi tidak berputar pada porosnya maka setengah bagiannya akan terkena sinar matahari selama setengah...ke hari pada setiap tempat di muka bumi ini....al-Shâffât dan ayat 17 surat al-Rahmân).
ayat 137 surat al-A'râf untuk menunjukkan belahan-belahan bumi yang disebutkan pada ayat itu....Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....Kalau bumi tidak berputar pada porosnya maka setengah bagiannya akan terkena sinar matahari selama setengah...ke hari pada setiap tempat di muka bumi ini....al-Shâffât dan ayat 17 surat al-Rahmân).
Sesungguhnya al-Qur'ân itu benar-benar dapat memberikan perlindungan bagi jiwa dari godaan dan bisikan...bebas dari gangguan setan sehingga kamu mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan kahirat, niscaya akan...Kami tunjukkan jalannya, yaitu dengan membaca al-Qur'ân....Jika kalian hendak membacanya maka mulailah dengan doa yang ikhlas, agar Allah Swt. membebaskan dirimu...dari rahmat Tuhan dan yang suka menipu manusia serta menjerumuskan mereka ke dalam jurang kedurhakaan pada
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 71
(Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya; dan barangsiapa yang...diberikan kitab amalannya di tangan kanannya maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak
[[18 ~ AL-KAHF (GUA) Pendahuluan: Makkiyyah, 110 ayat ~ Surat al-Kahf termasuk kelompok surat Makkiyyah...Surat al-Kahf diawali dengan pujian pada Allah, sebagai ungkapan rasa syukur atas diturunkannya al-Qur'ân...Dalam surat ini Allah juga memerintahkan Rasulullah saw. agar membaca al-Qur'ân, memberi peringatan kepada...Pada bagian lain surat ini, Allah menerangkan sebuah perumpamaan berupa dua orang laki-laki yang saling...Akan tetapi al-Qur'ân itu berisikan kebenaran yang tidak perlu diragukan.
Oleh karena itu, barangsiapa yang mau mengambil petunjuk dari al-Qur'ân, maka keuntungannya akan kembali...Begitu pula sebaliknya, barangsiapa yang tersesat, maka dosanya pun akan ditanggung sendiri....Setelah itu, surat ini kembali mengingatkan mereka, orang-orang musyrik, tentang kematian dan hari kebangkitan...Dalam hal ini, Allah berfirman, "Pada hari kiamat kamu akan melihat wajah orang-orang yang mendustakan...Surat ini kemudian diakhiri dengan pembicaraan mengenai hari akhir, mulai dari peniupan sangkakala yang
Sesungguhnya surat mulia ini merupakan nasihat bagi seluruh alam....Barangsiapa berkehendak, maka ia akan menjadikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah sebagai jalan untuk
[[67 ~ AL-MULK (KERAJAAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat ini dinamakan al-Mulk yang diambil...dari kata itu yang terdapat pada ayat pertama....manusia dan alam raya, baik atas maupun bawah, agar dapat menjadi jalan menuju iman kepada Allah dan hari...Adapun orang-orang yang takut kepada dan beriman kepada Tuhan mereka akan memperoleh ampunan atas segala...Tuhan yang memiliki kendali seluruh makhluk itu Mahatinggi dan keberkahan-Nya terus bertambah.
huruf-huruf Arab yang dibaca secara eja--seperti banyak terdapat pada surat-surat lain dalam al-Qur'ân...Pada hari itu, menurut surat ini, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan...Dan seperti tersebut dalam surat ini, selanjutnya para pengikut orang musyrik, pada hari itu akan mengatakan...Hal itu sesuai dengan metode al-Qur'ân yang setiap kali berbicara mengenai ihwal orang-orang kafir selalu...Kami, di segala ufuk dan pada diri mereka, sehingga akan jelas bagi mereka bahwa hal itu adalah benar
[[75 ~ AL-QIYAMAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 40 ayat ~ Surat mulia ini berbicara tentang hari...kebangkitan dan pembalasan yang akan ditemui seluruh umat manusia dengan segala kedahsyatannya....Kemudian surat ini memuat ihwal jaminan yang akan diberikan Allah kepada Rasulullah saw. bahwa Dialah...yang akan mengumpulkan al-Qur'ân dalam dada Rasul....Surat ini diakhiri dengan memaparkan beberapa bukti yang menguatkan kebenaran hari kebangkitan.]]
[[75 ~ AL-QIYAMAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 40 ayat ~ Surat mulia ini berbicara tentang hari...kebangkitan dan pembalasan yang akan ditemui seluruh umat manusia dengan segala kedahsyatannya....Kemudian surat ini memuat ihwal jaminan yang akan diberikan Allah kepada Rasulullah saw. bahwa Dialah...yang akan mengumpulkan al-Qur'ân dalam dada Rasul....Surat ini diakhiri dengan memaparkan beberapa bukti yang menguatkan kebenaran hari kebangkitan.]]
[[75 ~ AL-QIYAMAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 40 ayat ~ Surat mulia ini berbicara tentang hari...kebangkitan dan pembalasan yang akan ditemui seluruh umat manusia dengan segala kedahsyatannya....Kemudian surat ini memuat ihwal jaminan yang akan diberikan Allah kepada Rasulullah saw. bahwa Dialah...yang akan mengumpulkan al-Qur'ân dalam dada Rasul....Surat ini diakhiri dengan memaparkan beberapa bukti yang menguatkan kebenaran hari kebangkitan.]]
telah diturunkan kepada mereka) yakni Taurat dan Injil (dalam keadaan merendahkan diri) hal dari dhamir pada...menekankan makna 'man' dengan arti 'tawadhu`' (kepada Allah tanpa menukarkan ayat-ayat Allah) yang terdapat pada...sebagai balasan atas amal perbuatan mereka (di sisi Tuhan mereka) yang diberikan kepada mereka dua kali...sebagaimana terdapat dalam surah Al-Qashash (sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya) dapat melakukan...perhitungan terhadap seluruh makhluk dalam hanya setengah hari saja dari hari-hari dunia.
(Sekali-kali janganlah menyangka) dengan memakai 'ya' atau 'ta' (orang-orang yang bakhil dengan harta...Mereka akan dikalungi harta yang mereka bakhilkan) tidak dikeluarkan zakatnya (pada hari kiamat) yakni...dengan melilitkan ular pada lehernya dan ular itu mematuknya sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis...(Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) sehingga akan mendapat balasan daripada-Nya....Ada yang membaca 'ta'maluuna' dengan 'ta' ada pula 'ya'maluuna' dengan 'ya.'
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 100
Barangsiapa berpaling dari pada Al qur'an maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat