Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 sabar 5 al+baqarah+ayat+165 6 al+maidah+ayat+122 7 at taubah ayat 105 8 surah al a'raf ayat 79 9 Sombong 10 Bumi bulat 11 Ali imran 12 al hujurat ayat 13 13 Injil 14 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 15 lokasi yang memudahkan 16 Zina 17 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 18 Jibril 19 ali imran ayat 159 20 Rezeki 21 Zakat 22 dalil+kitab+Zabur 23 surat+thaha+ayat+125 24 Melindungi 25 pertengkaran 26 Al quran 27 ar rum ayat 21 28 ali imran 134 29 hr+muslim+288 30 surat+thaha+ayat+126 31 Jihad 32 Ayat ayat larangan zina 33 AL HASYR AYAT 18 34 al+maidah+ayat+47 35 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 36 Arsy 37 kitab+zabur 38 an nahl ayat 125 39 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 40 Al-Ahzab ayat 33 41 mati 42 Surat-ad-dahr-ayat-23 43 al maidah ayat 48 44 Saba' ayat 1 45 AS+SAJADAH+AYAT+6 46 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 47 surah+fathir+ayat+18 48 Ar rum ayat 41 49 al+hijr+22 50 al+ikhlas 51 surah ar-raf ayat 72 52 melampaui batas 53 singa 54 Ilham 55 al baqoroh ayat 247 56 yusuf ayat 3 57 Nikmat 58 Tenggorokan 59 an nisa ayat 1 60 Ketetapan 61 wanita 62 pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua 63 maryam 58 64 Tajwid+Al+Baqarah+ayat+67 65 Surat An Naas ayat 6 66 Surat Al-Baqarah Ayat 21 67 dalil kitab Taurat 68 pinjaman 69 belajar 70 tangan 71 Laba-laba 72 Usaha 73 millah ibrahim 74 Keutamaan Al quran 75 Bentuk bumi bulat 76 surat ghafir ayat 49 77 hr.muslim:+3447 78 Q.S. Al-Imran/3 : 190-191 79 al maidah ayat 8 80 al+fatihah+ayat+5 81 al-ma'arij+ayat+29-30 82 Amat penipu 83 al ikhlas 84 Kesedihan 85 Surah yg menceritakan tentang ke sabaran 86 Demikianlah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. 87 Semangat 88 yusuf 89 luqman 13 90 As al jinn 6 91 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 92 an-nur ayat 31 93 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) A 94 Ayat alquranyg+menceritakan+tentang+ke+sabaran 95 rasul nabi hamba allah manusia 96 surat+an-nahl+ayat+90 97 Seribu malaikat 98 tahrim ayat 6 99 an nisa ayat 29 100 an nisa+ayat+65

Hasil pencarian tentang Beriman+dengan+sebahagian+kuru

Apakah yang Anda maksud Beriman dengan sebahagian kurus?
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 106
Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan...Allah (dengan sembahan-sembahan lain).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 103
Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman -- walaupun kamu sangat menginginkannya.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 150
dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan...mengatakan: "Kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian (yang lain)", serta...bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir),
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 188
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil...dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada...harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 20
iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka lalu mereka mengikutinya, kecuali sebahagian...orang-orang yang beriman.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 3
(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 100
Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Al Kitab, niscaya...mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 24
Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada...sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 30
Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela mencela.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 27
Sebahagian dan mereka menghadap kepada sebahagian yang lain berbantah-bantahan.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 51
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin...(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 50
Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap.
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 25
Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 58
Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian...dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 71
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi...sebahagian yang lain.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 39
Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan...sebahagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka?
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 101
Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan...kepadaku sebahagian ta'bir mimpi....Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 25
menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini kemudian di hari kiamat sebahagian...kamu mengingkari sebahagian (yang lain) dan sebahagian kamu melaknati sebahagian (yang lain); dan tempat
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 129
Dan demikianlah Kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebahagian yang
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 54
Kemudian apabila Dia telah menghilangkan kemudharatan itu dari pada kamu, tiba-tiba sebahagian dari pada...kamu mempersekutukan Tuhannya dengan (yang lain),
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 53
Dan demikianlah telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang kaya) dengan sebahagian mereka (orang-orang
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 63
Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul diantara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian...Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 85
dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan...Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain?
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 30
Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 31
Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan...sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 4
kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan...Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 34
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib...Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 24
Allah berfirman: "Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 25
diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman..., ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki....Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka...dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita...pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 76
Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia