Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 Ali Imran ayat 159 3 Ibrahim 42 4 ilmu 5 jihad 6 ali imran 67 7 An nisa ayat 58 8 nikah 9 iman 10 ali imran 11 zina 12 Akhlak 13 al hujurat ayat 13 14 al maidah ayat 2 15 al baqarah ayat 151 16 al baqarah ayat 111 17 QS. Ali Imran (3): 67 18 Al maidah ayat 8 19 Sedekah 20 zakat 21 Perang 22 aurat 23 Ali+imran+97 24 al maidah ayat 1 25 waktu 26 At taubah ayat 36 27 Puasa 28 Pasar modal 29 Kandungan 30 ali imran ayat 67 31 menuntut ilmu 32 al ikhlas 33 luqman 34 34 gunung 35 ali imran 191 36 penyakit 37 benda kecil 38 yusuf 108 39 Ali Imran 197 40 al ahzab ayat 21 41 ibrahim ayat 7 42 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 43 Al-A’raf+ayat+129 44 Hutang 45 kurma 46 khalifah 47 jual beli dan riba 48 Al MUJADALAH AYAT 11 49 riba 50 Al bayyinah ayat 5 51 q.s An- nisaa ayat 59 52 ali imran 97 53 yusuf 54 An-Nisa+ayat+8+ 55 Kafir 56 Al Jaatsiyah ayat 13 57 Rukun Maqam 58 Luqman 11 59 An Nahl ayat 125 60 Katakanlah 61 Utang 62 ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111 63 sholat 64 al hijr 41 65 anggota badan tanggu 66 shalat 67 matahari 68 Al imran 69 kejadian manusia 70 Surat+Asy-Syu'ara'+Ayat+80 71 An Nisa ayat 125 72 Jual beli 73 luqman 74 al baqarah ayat 83 75 AN-NUR ayat 37 76 Makhluk kecil 77 Lingkungan pendidikan Islam 78 al anbiya ayat 30 79 Maryam 80 at taubah ayat 105 81 Tentang bersyukur 82 ali imran 64 83 Ali Imran 200 84 surat+al-fajr+8 85 Fitnah 86 belalang 87 Ilmu pengetahuan 88 an-nahl ayat 125 89 Hadist+Bukhori+dan+muslim tentang ilmu 90 takwa 91 ali imran ayat 185 92 Albaqoroh ayat 31 93 At-thaha ayat 77 94 al maidah ayat 33 95 gigi 96 kutu 97 Ayat+tentang+disiplin 98 AL BAQARAH AYAT 23 99 surah ibrahim 100 surah al-baqarah ayat 43

Hasil pencarian tentang Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51

(dan berpaling) dari iman....Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...(Q.S....An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya..., "... sungai-sungai dari khamar (arak)."...(Q.S. Muhammad, 15)
untuk dirinya sendiri (dan barang siapa yang berbuat jahat maka dosanya atas dirinya sendiri) bahaya dari...(Q.S. An-Nisa, 40)
[[4 ~ AN-NISA' (WANITA) Pendahuluan: Madaniyyah, 176 ayat ~]] Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada...Tuhan yang telah menciptakan kalian dari satu nafs (jiwa)....Dari satu nafs itu Dia menciptakan pasangannya, dan dari sepasang nafs tersebut Dia kemudian memperkembangbiakkan...Sesungguhnya dari nafs yang satu itulah kalian berasal....Tidak ada satu pun urusan kalian yang tersembunyi dari-Nya. Allah akan membalas itu semua.
(Maka dia pergi) yakni ia beranjak dari situ (menemui keluarganya) dengan diam-diam (kemudian dibawanya...Di dalam surah Hud telah disebutkan pula melalui firman-Nya, "... dengan membawa daging anak sapi yang...(Q.S. Hud, 69) yakni daging anak sapi gemuk itu sudah dipanggang.
telah disebutkan tadi (dan contoh-contoh) yakni berita yang aneh, yaitu berita tentang Siti Aisyah (dari...(Q.S....(Q.S. An-Nur, 12)....(Q.S. An-Nur, 16)....(Q.S. An-Nur, 17).
(Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh) dari kalangan para penyair itu (dan banyak menyebut...(Q.S. An Nisa 148)....(Q.S. 2 Al Baqarah, 194) ("Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui) yaitu mereka yang zalim...dari kalangan para penyair dan lain-lainnya (ke tempat mana) yakni tempat kembali yang mana (mereka
berkuku) maksudnya hewan yang jari-jari kakinya tidak terpisah-pisah seperti unta dan burung unta (dan dari...sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang) yaitu lemak perut dan lemak pantat...menggantung pada punggungnya (atau) yang menempel (di perut besar) yang ada di lambung, kata jamak dari...atas kedurhakaan mereka) oleh sebab kelaliman mereka sendiri sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah...An-Nisa (dan sesungguhnya Kami adalah Maha Benar) di dalam berita-berita Kami dan janji-janji Kami.
Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku") lafal Hafiyyan berasal dari lafal Hafaa, yang artinya sangat...Kemudian Nabi Ibrahim memenuhi janjinya itu, sebagaimana disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara, yaitu...(Q.S. Asy-Syu'ara, 86)....sebelum jelas baginya bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surah
Sesungguhnya surah itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya) kandungan isi surah itu, ('Dengan menyebut
(Q.S. An-Nisa, 80)....melanggar janjinya) yakni merusak baiatnya (maka sesungguhnya ia hanya melanggar) karena itu akibat dari
adalah hari yang berat") atau sulit bagi orang-orang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah...(Q.S. Al-Muddatstsir 9-10)
(Dia mengatur urusan dari langit ke bumi) selama dunia masih ada (kemudian naiklah) urusan dan pengaturan...Dan di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan bahwa kadar masa itu adalah lima puluh ribu tahun.
(Dan apabila diturunkan suatu surah) dari Alquran (maka di antara mereka) orang-orang munafik (ada yang...teman-temannya dengan nada mengejek ("Siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surah...(Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya) karena mereka benar-benar percaya...kepadanya (sedangkan mereka merasa gembira) dengan turunnya surah ini.
ini, lalu jatuhkan kepada mereka) kepada ratu Balqis dan kaumnya (kemudian berpalinglah) pergilah (dari...mereka) dengan tidak terlalu jauh dari mereka (lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.") yakni...Kemudian burung Hud-hud menjatuhkan surah Nabi Sulaiman itu ke pangkuannya....Ketika ratu Balqis membaca surah tersebut, tubuhnya gemetar dan lemas karena takut, kemudian ia memikirkan...isi surah tersebut.
Azab ini dijelaskan pula dalam surah Hud, melalui firman-Nya, "Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang...di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar."...(Q.S. Hud, 82)
adalah perkataan manusia (dan mereka itulah orang-orang pendusta) pengertian taukid di sini disimpulkan dari...(Q.S. An-Nahl 101).
Muhammad telah membuat-buatnya") yakni Alquran itu (Katakanlah, "Kalau demikian, maka datangkanlah sepuluh surah-surah...Allah swt. menantang mereka untuk pertama kalinya supaya mereka mendatangkan sepuluh surah, kemudian...pada tantangan yang berikutnya cukup hanya dengan satu surah saja (dan panggillah orang-orang yang kalian...sanggup memanggilnya selain Allah) selain dari Allah (jika kalian memang orang-orang yang benar.") di
(Dan apabila diturunkan suatu surah) yakni sebagian daripada surah-surah Alquran (bahwa) yang memerintahkan
(Jika mereka berpaling) dari iman kepadamu (maka katakanlah, "Cukuplah bagiku) maksudnya cukup untukku...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...(Q.S. At-Taubah 128-129)....Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Imam Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah...(Q.S.
Lalu, ketika Dia menolong mereka dari kebinasaan yang hampir menimpa, mereka mengingkari janji dan kembali...Wahai manusia yang mengingkari janji, sesungguhnya dampak buruk dari kejahatan dan kezaliman kalian akan...Dia akan memberikan balasan dari segala perbuatan yang telah kalian lakukan di dunia.
(Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit) lemah keyakinan (maka dengan surah ini...samping kekafirannya) kekafiran mereka makin bertambah karena pada mulanya mereka sudah kafir kepada surah
Inni dan Al Mala-u winni, yakni bacaan secara Tahqiq dan Tas-hil (telah dijatuhkan kepadaku sebuah surah...yang mulia) yakni surah yang berstempel.
Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah...Al Bara'ah atau surah At Taubah.
kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah...Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
kepada hamba Kami) maksudnya tentang Alquran yang Kami wahyukan kepada Muhammad, bahwa itu benar-benar dari...Allah, (maka buatlah sebuah surah yang sebanding dengannya) dengan surah yang diwahyukan itu....'Min mitslihi', min yang berarti dari, maksudnya di sini ialah untuk menjadi keterangan atau penjelasan...Yang dimaksud dengan 'surah' ialah suatu penggal perkataan yang mempunyai permulaan kesudahan dan sekurang-kurangnya...terdiri dari tiga ayat.
dapat menyucikan jiwa, sehingga mampu mengalahkan kecenderungan berbuat jahat dan dapat menghapuskan dampak...dosa-dosa kecil yang tidak pernah luput dari manusia.
(Yang mencabut manusia) yang menghempaskan mereka dari tempat perlindungannya di bawah tanah, kemudian...angin itu menjatuhkannya ke kepala mereka sehingga matilah mereka semua dan terpisahlah kepala dari...Lafal Munqa'ir disebutkan ayat ini dalam bentuk Mudzakkar, sedangkan di dalam surah Al Haaqqah kata sifatnya...(Q.S.
(Dan apabila diturunkan satu surah) yang di dalamnya menyebutkan tentang perihal mereka, kemudian surah...(sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain) dengan maksud untuk lari dari tempat itu seraya...berkata ("Adakah seorang dari orang-orang Muslimin yang melihat kalian?")...bilamana kalian pergi dari tempat ini; jika ternyata tidak ada seorang pun dari kalangan kaum Muslimin...yang melihat mereka, maka mereka segera beranjak pergi dari tempat itu.