Paling Sering Dicari

1 hukum 2 memberikan 3 al maidah ayat 2 4 Al Isra ayat 36 5 jaringan tumbuhan 6 Musa 7 Fenomena bulan 8 ibrahim+ayat+3 9 al isra ayat 55 10 kitab+zabur 11 Surat+Ibrahim+ayat+24 12 shad ayat 29 13 Al Imran 130 14 malu 15 Surat almulk 21 -30 16 Sabar 17 injil 18 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 19 Luqman 20 an nisa ayat 29 21 ali+imran+31 22 ali imran 159 23 Surat al baqarah ayat 214 24 zabur 25 kitab injil 26 al baqarah ayat 43 27 berpikir 28 an nisa ayat 1 29 AL BAQARAH AYAT 185 30 Zina 31 Hewan 32 surat al jumu'ah 33 al baqarah ayat 219 34 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 35 yunus 36 riba 37 al maidah ayat 1 38 Memuliakan 39 Ahmad 40 Hadits Malik Nomor 1501 41 al hujurat ayat 12 42 Bentuk molekul 43 Hadis+at+taubah+ayat+105 44 annisa ayat 9 45 ar rad ayat 11 46 ali+imran+159 47 yunus 24 48 surat an-naba' 49 an+nisa+ayat+6 50 Orang gila 51 al isra ayat 9 52 ar-rum ayat 41 53 ali+imran+103 54 keadilan 55 Hadits abu Daud 1116 56 taurat 57 aL aNKABUT AYAT 20 58 an nisa ayat 9 59 al-Maidah ayat 3 60 pisang 61 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 62 Al-an'am ayat 82 63 maryam 64 katak 65 surat an nur ayat 54 66 al+qaff+ayat+30 67 niat 68 kebebasan 69 jihad 70 ali imran 102 71 Surat sad ayat 24 72 hadits ibnu majah 225 73 kitab Taurat 74 Zakat 75 lapang dada 76 berbuat sukarela 77 tulang 78 HUJAN 79 at taubah ayat 103 80 Jalut 81 harta 82 ibrahim ayat 7 83 Keberagaman tumbuhan 84 musim dingin 85 al furqan ayat 1 86 albaqoroh ayat 2 87 al anam ayat 12 88 luth 89 akhlak 90 ayat kursi 91 Kepatuhan syariah 92 Surat Al-An'am Ayat 19 93 wanita 94 Al ikhlas 95 Al Baqarah ayat 30 96 al hasyr ayat 7 97 ibrahim 98 Saba 18 99 Lebah 100 ali imran 200

Hasil pencarian tentang Dan+mereka+bertanya+kepadamu+(Muhammad)+tentang+ruh.+Katakanlah,+“Ruh+itu+termasuk+urusan+Tuhanku,+sedangkan+kamu+diberi+pengetahuan+hanya+sedikit.”

terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 85
Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh....Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan mereka bertanya kepadamu) yaitu orang-orang Yahudi (tentang roh,) yang karenanya jasad ini dapat...hidup ("Katakanlah) kepada mereka!...('Roh itu termasuk urusan Rabbku) artinya termasuk ilmu-Nya oleh karenanya kalian tidak akan dapat mengetahuinya...(dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.'") dibandingkan dengan ilmu Allah swt.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 63
Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit....Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah"....Dan tahukah kamu (hai Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya.
Wahai Muhammad, kaummu yang mendapat nasihat dari orang-orang Yahudi bertanya kepadamu tentang hakikat...Katakan, "Hanya Allah yang mengetahui ihwal roh....Aku hanya diberi sedikit sekali dari ilmu Allah tentang hal itu.
Orang-orang bertanya kepadamu, Muhammad, tentang masa datangnya kiamat....Katakan kepada mereka yang bertanya itu, "Pengetahuan tentang hal itu hanya ada pada Allah....Siapa tahu, kalau-kalau hari kiamat itu hampir tiba."
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 187
Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?"...Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang...Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi....Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya....Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan
(Mereka menanyakan kepadamu) yaitu mereka penduduk kota Mekah (tentang kiamat,) tentang hari akhir ("...Katakanlah,) kepada mereka ("Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu) bila terjadinya (adalah pada...bertanya kepadamu seolah-olah kamu benar-benar mengetahui) terlalu berlebihan di dalam bertanya (tentang...(Katakanlah, "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah di sisi Allah) merupakan pengukuhan...sebelumnya (tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.") pengetahuan mengenai kiamat itu hanya ada di
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 105
Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah: "Tuhanku akan menghancurkannya (
(Manusia bertanya kepadamu) yakni penduduk Mekah (tentang hari kiamat) kapankah akan terjadi....(Katakanlah! "Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah"....Dan tahukah kamu) maksudnya kamu tiada mengetahui kapan ia akan terjadi (boleh jadi hari kiamat itu waktunya
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 7
dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 83
Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulkarnain....Katakanlah: "Aku akan bacakan kepadamu cerita tantangnya".
(Dan apabila ruh-ruh dipertemukan) dengan jasadnya masing-masing.
Sebagian orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang kisah Dzû al-Qarnain....Katakanlah kepada mereka, "Akan aku ceritakan kepada kalian sebagian beritanya."
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 219
Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi....Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya...Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan"....Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 38
Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa...yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar.
Wahai Muhammad, orang-orang Yahudi bertanya kepadamu tentang hari kiamat yang mengakhiri kehidupan dunia...Katakan kepada mereka, "Pengetahuan waktu kejadiannya hanya ada di sisi Allah semata....Kejadian itu mahadahsyat dan membuat takut penghuni langit dan bumi."...Mereka mengulangi menanyakan hal ini, seakan-akan mereka yakin kamu mengetahuinya....Maka, ulangi lagi jawabannya dan katakan dengan tegas kepada mereka, "Sesungguhnya ilmu tentang itu hanya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 29
Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku,...maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 193
dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril),
(Dan mereka tidak mendasari perkataan mereka itu) ucapan mereka itu tidak didasari (dengan sesuatu pengetahuan...Tiada lain) mereka hanya mengikuti) dalam hal tersebut (prasangka) yang mereka khayalkan (sedangkan sesungguhnya...prasangka itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran) maksudnya, tiada sedikit pun pengetahuan...yang bermanfaat dalam prasangka itu di dalam menelaah hal-hal yang dituntut adanya pengetahuan.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 114
Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an...sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu...pengetahuan".
(Katakanlah, "Hai manusia) hai penduduk Mekah!...(Jika kalian masih dalam keragu-raguan tentang agamaku) bahwasanya agamaku itu adalah hak dan benar (...ragu-ragu terhadap agamaku (tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kalian) yang akan mencabut ruh...kalian (dan aku telah diperintah supaya) hendaknya (aku termasuk orang-orang yang beriman.")
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 42
(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya?
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 23
Ia berkata: "Sesungguhnya pengetahuan (tentang itu) hanya pada sisi Allah dan aku (hanya) menyampaikan...kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh".
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 222
Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran"....Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati...mereka, sebelum mereka suci....Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu....Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya...sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-Kitab-Nya, dan dia adalah...termasuk orang-orang yang taat.
(Katakanlah) kepada mereka!...("Ruh Quduslah yang telah menurunkannya) yakni Alquran itu (dari sisi Rabbmu dengan benar) lafal bilhaqqi...berta`alluq kepada lafal nazzalahu (untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman) dengan keimanan mereka...kepada Alquran (dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.")
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 220
tentang dunia dan akhirat....Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah...baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa...Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 45
Katakanlah (hai Muhammad): "Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu...dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan, apabila mereka diberi peringatan"
(Katakanlah) kepada mereka ("Kalau sekiranya ada padaku apa/azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya..., tentu telah diselesaikan Allah urusan yang ada antara aku dan kamu) yaitu dengan cara aku menyegerakan...azab itu kepadamu, kemudian aku istirahat....Akan tetapi azab itu hanya ada di tangan kekuasaan Allah (Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang...yang lalim.") di kala Ia mau menghukum mereka.
Dengan nada mengejek dan mengingkari, orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, apakah al-Qur'ân...yang kamu sampaikan, hari kebangkitan dan siksaan yang kamu janjikan itu banar....Katakan kepada mereka, "Ya. Demi kemahabenaran Tuhanku yang menciptakanku, itu semua adalah benar....Kalian tidak akan menang dalam menolak dan mencegah siksaan yang dikehendaki oleh Allah untuk kalian.