Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 surat al-hadid ayat 57 3 Membunuh cicak pahala 4 ali imran 5 Sabar 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 Hadits Abu Daud Nomor 4432 8 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 9 Bumi 10 al ikhlas 11 Aman 12 surat thaha ayat 180 13 al-insyirah ayat 5 14 Surat yasin 15 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 16 laut 17 ali imran 64 18 al hasyr ayat 7 19 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 20 ali imran 159 21 al baqarah ayat 219 22 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 23 Larangan mengikuti tradisi lokal 24 al maidah ayat 3 25 Iman 26 Surat Al-Insan Ayat 20 27 ciri ciri pasngan yang baik 28 awan 29 Ar-Rahman ayat 19 30 Hadis Ibnu Majah 1934 31 surat Al furqan ayat 20 32 Ali Imran 110 33 annisa ayat 58 34 Tafsir kepuasan kerja 35 saba 15 36 Sedekah 37 surat Al furqan ayat 9 38 Bersyukur 39 al fatiha ayat 1 40 Ayat 43 41 dunia 42 al bayyinah ayat 8 43 AL HUJURAT AYAT 11 44 akhlak 45 An-nisa ayat 58 46 Palestina 47 hadist kematian 48 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 49 kalimat allah isa 50 Nabi Yahya 51 Imran 30 52 riba 53 Isteri dan anak adalah ujian 54 al baqarah ayat 124 55 luqman 8 56 Surat Al-Baqarah Ayat 286 57 Al Imran ayat 7 58 az zariyat ayat 56 59 pendidikan 60 Ibrahim 40 61 Surat+Al-Baqarah 62 ibrahim 22 63 sebab 64 surah Ar-Ra’du ayat 11 65 Surat Al-Baqarah ayat 10 66 luqman ayat 14 67 surat+al+maidah+ayat+33 68 Surat Ibrahim+40+ 69 allah maha tau 70 al hijr ayat 9 71 Al+Ankabut+ayat+64 72 nabi yusuf 73 AL MAIDAH AYAT 2 74 surat an-nisa ayat 29 75 Al Baqarah ayat 30 76 Dunia adalah 77 munafik 78 Maksiat 79 Alloh mengutus malaikat untuk menimpakan azab 80 Ayat Pendidikan 81 allah+maha+tahu 82 zakat qardh 83 al ahzab ayat 70 84 surat al-ahzab ayat 5 85 annisa ayat 65 86 surat++Al+Qiyamah+ayat+27 87 Menolong diri sendiri 88 nuh ayat 25 89 kafir+dibutakan+allah+qs 90 al-baqarah-ayat-286 91 Hadits Ahmad Nomor 20194 92 Surat Thoha ayat 13-14 93 ayat tentang hukum pada juz 20 94 al baqarah ayat 2 95 kriteria pasangan 96 1934 hadis Ibnu majjah 97 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 98 yusuf 99 al qadar ayat 1-5 100 albaqarah ayat 267

Hasil pencarian tentang Dan+suruhlah+orang+mengerjakan+yang+ma'ruf+dan+berpalinglah+dari+orang-orang+yang+bodoh

terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 199
Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang...yang bodoh.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Jadilah engkau pemaaf) mudah memaafkan di dalam menghadapi perlakuan orang-orang, dan jangan membalas...(dan suruhlah orang mengerjakan makruf) perkara kebaikan (serta berpalinglah daripada orang-orang yang...bodoh) janganlah engkau melayani kebodohan mereka.
Wahai Nabi, berpalinglah kamu dari orang-orang bodoh, teruskan langkah dakwahmu....Berikanlah kemudahan-kemudahan pada manusia dan perintahkan mereka berbuat kebajikan yang dipandang baik

-deskripsi"> Hal ini menghendaki untuk mengetahui yang ma’ruf dan yang mungkar,...demikian pula mengetahui sesuatu yang menyempurnakan amar ma’ruf dan nahi mungkar seperti lembut dan...Dalam ayat ini terdapat penyempurnaan terhadap diri dengan mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan..., dan menyempurnakan orang lain dengan memerintah dan melarang....

-deskripsi"> Dan tidak ada yang diberi taufik kepadanya kecuali orang yang memiliki
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 17
Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari...perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu....Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).
Dan apabila mereka mendengar kebatilan dari orang-orang bodoh, mereka menghindarinya untuk membersihkan...diri, dan berkata, "Kami punya perbuatan-perbuatan kami yang benar dan tidak akan kami tinggalkan....Dan kalian pun punya perbuatan-perbuatan kalian yang batil yang dosanya akan kalian tanggung sendiri....Kami akan membiarkan dan tidak mencampuri urusan kalian, karena kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang...bodoh."
(Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan...mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu) disebabkan amar makruf dan nahi mungkarmu...(Sesungguhnya yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (termasuk hal-hal yang ditekankan untuk...diamalkan) karena mengingat hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang wajib.
(Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada lempengan-lempengan) lempengan-lempengan kitab Taurat yang terdiri...) yang diperlukan di dalam menyampaikan agama (sebagai pelajaran dan penjelasan) keterangan (bagi segala...sesuatu) menjadi badal dari jar dan majrur sebelumnya....keberadaannya (dengan teguh) dengan sungguh-sungguh dan dengan segala kemampuan (dan suruhlah kaummu...berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya, nanti Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang
Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu) yakni orang-orang yang terlibat dalam satu...perserikatan (sebagian mereka berbuat lalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman...dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini") huruf Ma di sini untuk mengukuhkan...Lalu Allah berfirman, (Dan Daud yakin) yakni merasa yakin (bahwa Kami mengujinya) Kami menimpakan ujian...kepada perempuan itu (maka ia meminta ampun kepada Rabbnya lalu menyungkur rukuk) maksudnya bersujud (dan
(Dan mereka berkata) maksudnya orang-orang munafik, ("Kami telah beriman) Kami telah percaya (kepada...Allah) dengan mengesakan-Nya (dan Rasul) yaitu Nabi Muhammad (dan Kami menaati") apa yang telah ditetapkan...(Kemudian berpalinglah) memalingkan diri (sebagian dari mereka sesudah itu) dari apa yang telah ditetapkan...oleh Allah dan Rasul-Nya (sekali-kali mereka itu bukanlah) orang-orang yang berpaling itu (orang-orang...yang beriman) sejati, yang hati dan lisan mereka bersesuaian.

-deskripsi"> Yaitu dengan mengajarkan orang-orang yang tidak tahu, menasihati orang-orang...yang lalai dan berpaling serta membantah orang-orang yang batil, yaitu dengan memerintahkan manusia...ma’ruf dan nahi mungkar....Termasuk dakwah ilallah juga adalah mendorong manusia mengambil ilmu dan petunjuk dari kitab Allah dan...

-deskripsi"> Yakni termasuk orang-orang yang tunduk kepada perintah-Nya dan menempuh
(Maka berpalinglah dari orang yang berpaling dari peringatan Kami) orang yang berpaling dari Alquran...(dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi) ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berjihad dari
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 94
Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah...dari orang-orang yang musyrik.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 106
Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu; tidak ada Tuhan selain Dia; dan berpalinglah...dari orang-orang musyrik.
(Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu) yakni Alquran (tidak ada tuhan selain Dia...dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.)
kepada orang-orang mukallaf....

-deskripsi"> Yang dimaksud dengan amanah di sini ialah tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan...perintah dan menjauhi larangan seperti shalat dan lainnya, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan...Allah Subhaanahu wa Ta'aala menawarkannya kepada makhluk-makhluk yang besar, seperti langit, bumi dan...yang zalim lagi jahil (bodoh).
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 63
Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka....Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka...perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.
agama-Nya, dan dari sini dapat diketahui siapa yang menolong agama-Nya itu, dan barang siapa yang mengaku...

-deskripsi"> Jika perkara yang ma’ruf dan yang munkar kurang diketahui karena keadaan...Demikian pula mereka siapkan segala sesuatu yang dapat menyempurnakan amar ma’ruf dan nahi munkar,...seperti diadakan dewan hisbah (kepolisian yang ditugaskan melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar)....akibat yang baik akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 29
(Hai) Yusuf: "Berpalinglah dari ini, dan (kamu hai isteriku) mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu...sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah".
(Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan) hai Muhammad (segala apa yang diperintahkan kepadamu...) untuk melakukannya, artinya sampaikanlah secara terang-terangan dan laksanakanlah dengan rutin (dan...berpalinglah dari orang-orang yang musyrik) ayat ini diturunkan sebelum diperintahkan untuk berjihad
Ucapan ini tidaklah muncul kecuali dari orang yang paling bodoh dan paling sesat atau orang yang paling...kebatilannya dengan cara mengkritik kebenaran dan orang yang membawanya....akan mendapatkan bahwa Beliau orang yang cocok memegang kepemimpinan lagi orang yang paling cerdas di...dan semua akhlak utama, sehingga orang yang menghinanya dan membencinya telah menggabung antara kebodohan...Cukuplah dia sebagai orang yang bodoh lagi sesat jika mencacatkan Rasul yang utama ini dan ksatria yang
Oleh karena itu berpalinglah, hai Muhammad, dari orang-orang kafir itu....Tunggulah hari ketika seorang penyeru suruhan Allah menyerukan sesuatu yang dahsyat dan tidak mengenakkan
Di antara orang-orang Yahudi itu banyak yang berharap untuk dapat mengembalikan kalian, orang-orang Muslim...Hal ini tidak lain karena mereka dengki terhadap kalian dan takut bahwa kekuasaan akan hilang dari mereka...Maka berpalinglah dari mereka dan maafkanlah mereka sampai Allah memberikan jalan yang lain bagi kalian...dari mereka....Sesungguhnya Dialah yang berkuasa untuk memberdayakan kalian atas mereka dan Dia Mahakuasa atas segala
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 42
Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram....Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara...mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi...Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil,...sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
Berpalinglah dari ini) dari peristiwa ini, lupakanlah supaya jangan tersiar beritanya (dan kamu mohon...ampunlah) hai Zulaikha istriku (atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang...berbuat salah.") yakni orang-orang yang telah berbuat dosa.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 81
Dan mereka (orang-orang munafik) mengatakan: "(Kewajiban kami hanyalah) taat"....Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebahagian dari mereka mengatur siasat di malam hari (...mengambil keputusan) lain dari yang telah mereka katakan tadi....Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah
(Mereka itu adalah orang-orang yang diketahui Allah isi hati mereka) berupa kemunafikan dan kedustaan...mereka dalam mengajukan alasan (maka berpalinglah kamu dari mereka) dengan memberi mereka maaf (dan...nasihat) agar takut kepada Allah (serta katakanlah kepada mereka tentang) keadaan (diri mereka perkataan yang...dalam) artinya yang berbekas dan mempengaruhi jiwa, termasuk bantahan dan hardikan agar mereka kembali...dari kekafiran.
-deskripsi"> Yakni kepada mereka yang bodoh itu, yang mengajakmu untuk menyembah selain...

-deskripsi"> Mereka dipanggil sebagai orang-orang yang bodoh, karena seruan mereka...Hal itu, karena kalau saja mereka memiliki ilmu bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala Yang Mahasempurna dari...memiliki kekurangan dari berbagai sisi, yang tidak memberi manfaat dan tidak bisa menimpakan madharrat...Di samping itu, syirk adalah sesuatu yang menghapuskan amal dan merusak keadaan sebagaimana diterangkan
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 29
Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak mengingini
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 145
Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh (Taurat) segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan...bagi segala sesuatu; maka (Kami berfirman): "Berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu...kepada (perintah-perintahnya) dengan sebaik-baiknya, nanti Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang...yang fasik.