Paling Sering Dicari

1 hujan 2 Riba 3 Al ikhlas 4 Sabar 5 ZAKAT 6 Menghitung nikmat allah 7 niat 8 al maidah ayat 1 9 dalil+kitab+injil 10 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 11 ilmu 12 sedekah 13 Al Baqarah ayat 22 14 islam 15 al imran 16 Akhlak 17 al maidah ayat 2 18 Jual beli 19 an nisa ayat 29 20 Al hujurat ayat 13 21 ali imran 19 22 jihad 23 ibrahim ayat 8 24 pembeza hak dan batil 25 al alaq ayat 1 - 2 26 ali imran 27 ali imran 159 28 malu 29 tentang tumbuhan dan pemanfaatannya 30 al maidah ayat 48 31 Surat+Maryam+Ayat+94 32 al rahman 5 33 Surat Al-A’raf Ayat 10 34 an nisa ayat 58 35 Pasar uang halal atau haram 36 Perniagaan 37 ali imran ayat 190 38 tolong menolong 39 Hijr 19 40 Firman Allah memberikan kelengkapan 41 Surah Maryam 42 Hadis+TENTANG+FILSAFAT+ISLAM 43 ali imran ayat 19 44 ali imran 64 45 Utang 46 surat saba ayat 3 47 konflik beragama 48 an nahl ayat 68-69 49 riak takbur 50 al hajj ayat 62 51 ibrahim 8 52 surat+nuh+ayat+11 53 pertengkaran 54 al baqarah ayat 30 55 Iman 56 al bAQARAH AYAT 256 57 Al hijr 58 Surat+Maryam+Ayat+76 59 al hijr 22 60 Tafsir surah Albaqrah ayat 1 61 Bisikan syaitan 62 Al ahzab ayat 21 63 ali imran 14 64 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 65 Ali Imran 130 66 asy+syu'ara+ayat+192 67 Keluarga 68 Surat+Maryam+Ayat+97 69 surat+nuh+ayat+10 70 ar rahman 72 71 Surat+Maryam+Ayat+98 72 an-nisa' ayat 136 73 al isra ayat 85 74 tanah 75 al hijr 9 76 al asr ayat 3 77 fakir 78 Ali imran 31 79 Hadis tentang pendidikan 80 an+nisa+ayat+101 81 Al-Maidah ayat 3 82 al-Ahzab ayat 21 83 Ilmu & kelengkapan 84 Ali Imran 103 85 at tahrim ayat 66 86 Almaidah ayat 2 87 sumber ilmu pengetahuan dan alaman 88 Hadis+tentang gadai 89 Hadits tentang keutamaan shalat di mesjid nabawi 90 an nisa ayat 34 91 harga di pasar 92 al alaq ayat 1 93 KASIH SAYANG 94 petunjuk 95 Yunus 96 ayat al-qur'an yang menjelaskan istri yang bersedekah dari rah (harta suaminya) 97 az zariyat ayat 56 98 al+kafirun+ayat+4 99 Hak persamaan hukum 100 surah al insirah ayat 5 dan 6

Hasil pencarian tentang Hadis+menuntut+ilmu

Tidak seharusnya semua orang-orang Mukmin itu mendatangi Rasulullah apabila keadaan tidak menuntut untuk...al-Qur'ân, yaitu bahwa orang-orang Mukmin tidak patut pergi semuanya ke medan perang atau pergi semua untuk menuntut...ilmu, sebagaimana tidak dibenarkan pula untuk berfrustasi....Maka dari itu, sebaiknya ada dari setiap golongan satu kelompok yang menuntut ilmu dan memperdalam pengetahuan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
di dalam hadis yang telah disebutkan tadi sesudah penafsiran ayat ini disebutkan, bahwa Khidhir berkata...Sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah yang Dia ajarkan langsung kepadaku; ilmu itu tidak kamu...Tetapi kamu telah memperoleh ilmu juga dari Allah yang Dia ajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui...ilmu itu".
Kekuasaan dan ilmu- Nya meliputi semua itu....Dia akan menuntut pertanggungjawaban kalian atas itu semua pada hari kiamat.
penganiayaan dari orang lain (tidak ada suatu dosa pun atas mereka) maksudnya, mereka tidak berdosa bila menuntut
Mereka justru akan menjadi musuh orang-orang musyrik yang menuntut agar mereka disiksa.
(Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?)"...yakni ilmu yang dapat membimbingku. Menurut suatu qiraat dibaca Rasyadan....Nabi Musa meminta hal tersebut kepada Khidhir. karena menambah ilmu adalah suatu hal yang dianjurkan.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 66
Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar...di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"
Tidak, karena ketentuan hukum Kami menuntut kalian memberikan alasan.
Shâlih berkata sambil memperingatkan kaumnya, "Mengapa kalian menuntut agar siksa itu disegerakan sebelum
Ikutilah para rasul yang tidak menuntut imbalan atas segala nasihat dan ajakan mereka kepada kalian.
Ketika mereka menuntut buktinya, turunlah ayat,
(Tetapi orang yang bersabar) dan ia tidak membela dirinya atau tidak menuntut balas (dan memaafkan) memaafkan
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 45
ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu
Sungguh Kami akan menuntut balas pada orang-orang yang berbuat kejahatan.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 110
Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka...tidak dapat meliputi ilmu-Nya.
Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.
Tetapi mereka malah menuntut agar Mûsâ mendatangkan mukjizat yang lain.
Allah hanya menuntut kalian untuk beriman dan bersyukur atas nikmat-Nya.
(Apakah Tuhan yang telah menciptakan tidak mengetahui) apa yang kalian rahasiakan itu, yakni apakah ilmu-Nya...tidak dapat menjangkau hal tersebut (sedangkan Dia Maha Halus) ilmu-Nya (lagi Maha Waspada).
menjadi pena, dan seluruh air laut yang sangat banyak itu menjadi tinta untuk digunakan untuk menuliskan ilmu...Allah (kalimât), niscaya pena-pena itu akan rusak dan air laut itu akan habis sebelum habisnya ilmu...tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan-Nya; Mahabijaksana, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu...Maka ilmu dan hikmah-Nya tidak akan ada habisnya.
Setelah itu, kita katakan kepada ahli waris yang menuntut kematian mereka, 'Kami tidak tahu menahu tentang
yaitu perkara-perkara akhirat (dan apa yang ada di belakang mereka) perkara-perkara dunia (sedangkan ilmu...mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya") yakni mereka tidak mengetahui hal tersebut.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 91
demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya.
Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
Mereka juga menuntut agar jalan yang lurus itu disesuaikan dengan keinginan dan hawa nafsu mereka sehingga
Dalam sebuah hadis disebutkan, "Barang siapa yang istirja`/mengucapkan 'innaa lillaahi wa innaa ilaihi...Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kumpulan hadis-hadis mursalnya.
tidak ada Tuhan melainkan Dia, Dia mempunyai Asmaulhusna) jumlahnya sebanyak yang disebutkan di dalam hadis
Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu....Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya,
mereka menjalankan keadilan) mereka adalah umat Muhammad saw. sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis
umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan ilmu...pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul.