Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 ilmu 3 sedekah 4 ali imran 159 5 al jaatsiyah ayat 13 6 Etika murid kepada guru 7 Jihad 8 At taubah ayat 36 9 ali imran 10 al maidah ayat 2 11 Shalat 12 iblis 13 kejadian manusia 14 Zakat 15 jual beli 16 Al baqarah ayat 2 17 Waktu 18 al hujurat ayat 13 19 jujur 20 Sabar 21 ali imran 104 22 AL HUJURAT AYAT 10 23 an-nisa ayat 19 24 akal 25 sholat 26 akhlak 27 Iman 28 Ali Imran ayat 159 29 an nahl ayat 125 30 nikah 31 Riba 32 al imran 33 Menuntut ilmu 34 luqman 35 an-Nahl ayat 125 36 Masjid 37 taubat 38 Ibrahim 7 39 al ahzab ayat 21 40 AL ISRA AYAT 23 41 an nisa ayat 29 42 ali imran 97 43 Hadist Bukhori dan muslim 44 Ibrahim 42 45 Puasa 46 ali Imran 64 47 luqman 13 48 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 49 al maidah ayat 3 50 Pasar modal 51 luqman 34 52 al ikhlas ayat 1 53 muslim, bab pakaian (2125) 54 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 55 al maidah ayat 1 56 al hijr 41 57 an nisa ayat 9 58 q.s An- nisaa ayat 59 59 jual beli dan riba 60 surat quraisy 61 ikan 62 al- Baqarah ayat 195 63 Pohon 64 al ankabut ayat 45 65 an nisa ayat 58 66 maha lembut 67 ali+imran+105 68 QS. Ali Imran (3): 67 69 al mujadilah ayat 11 70 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 71 Al-an'am ayat 165 72 Hud ayat 61 73 yunus 10 74 Ziarah kubur 75 Al-A’raf+ayat+129 76 Agama 77 nafas 78 al-ikhlas 79 muhammad 10 80 Rukun Maqam 81 saba 19 82 Takdir 83 Memaafkan 84 Ibrahim+ayat+34 85 Tentang bersi 86 anggota badan tanggu 87 surat Yunus ayat 57 88 Lingkungan pendidikan Islam 89 Al baqarah ayat 275 90 surat ali imran ayat 159 91 Surah al baqarah ayat 30 92 surah hud ayat 61 93 Dalil kitab taurat 94 Al-A'raf ayat 31 95 Hadis pasar modal 96 surat+al-fajr+8 97 al mujadalah ayat 11 98 Al Qasas ayat 77 99 BUANG HAJAT 100 dalil+kitab+taurat

Hasil pencarian tentang Hadist+tentang+mu'amlah

Apakah yang Anda maksud Hadist tentang mu'allah?
telah kami ikuti rasul) yaitu Isa (maka catatlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi) tentang...keesaan-Mu dan kebenaran rasul-Mu."
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 46
dan bumi, Yang mengetahui barang ghaib dan yang nyata, Engkaulah Yang memutuskan antara hamba-hamba-Mu...tentang apa yang selalu mereka memperselisihkannya".
kepadanya dan mengharap tambahan karunia seraya berkata, "Ya Tuhanku, sungguh banyak dan besar nikmat-Mu...Engkau berikan aku kekuasaan yang membuatku bersyukur memuji-Mu....Engkau berikan pula aku ilmu tentang takbir mimpi....Matikanlah aku dalam keadaan memeluk agama yang Engkau perkenankan untuk nabi-nabi-Mu, yaitu agama kepasrahan...golongan orang-orang yang Engkau tunjukkan kepada kebaikan, yaitu leluhur-leluhurku dan hamba-hamba-Mu
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 109
Allah mengumpulkan para rasul lalu Allah bertanya (kepada mereka): "Apa jawaban kaummu terhadap (seruan)mu...Para rasul menjawab: "Tidak ada pengetahuan kami (tentang itu); sesungguhnya Engkau-lah yang mengetahui
(Dan dapat mengingat-Mu) berzikir kepada-Mu (dengan banyak pula).
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 32
Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih...Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.
Supaya kami selalu menyucikan-Mu dari apa yang tidak sesuai dengan diri-Mu,
Iblîs berkata, "Demi keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu...yang ikhlas beribadah kepada-Mu.
Iblîs berkata, "Demi keagungan dan keperkasaan-Mu, aku bersumpah akan merayu semua manusia, kecuali hamba-hamba-Mu...yang ikhlas beribadah kepada-Mu.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 45
Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Taurat lalu diperselisihkan tentang Taurat itu....Kalau tidak ada keputusan yang telah terdahulu dari Rabb-mu, tentulah orang-orang kafir itu sudah dibinasakan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 125
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan...Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah
Yaitu jalan para hamba-Mu yang telah Engkau beri petunjuk untuk beriman kepada-Mu dan Engkau anugerahkan...hidayah dan keridaan-Mu; bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang...sesat dari kebenaran dan kebajikan karena mereka tidak beriman dan mengingkari petunjuk-Mu.
Sebutkan pula kisah tentang Yûnus, tokoh utama peristiwa ikan paus....Aku menyucikan-Mu dari sesuatu yang tidak pantas bagi diri-Mu....Aku mengaku telah menganiaya diriku dengan melakukan hal-hal yang tidak membuat-Mu berkenan."
Masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-Mu yang dianugerahi kenikmatan surga, sebagai balasan dari keimanan...dan ibadah mereka kepada-Mu.
kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan) Artinya kami beribadah hanya kepada-Mu..., seperti mengesakan dan lain-lainnya, dan kami memohon pertolongan hanya kepada-Mu dalam menghadapi...semua hamba-Mu dan lain-lainnya.
Aku mendahului mereka mendatangi-Mu, wahai Tuhanku, hanya karena aku ingin mendapatkan keridaan-Mu."
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 20
Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit...Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk
Aku berlindung pula kepada-Mu dari kehadiran mereka pada setiap perbuatanku, agar apa yang akau lakukan...itu benar-benar murni hanya untuk-Mu."
Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, kami sungguh membenarkan kitab yang Engkau turunkan kepada nabi-nabi-Mu..., dan kami menjalankan perintah 'Isâ, nabi-Mu....Tetapkanlah kami sebagai orang yang menjadi saksi atas penyampaian risalah oleh Rasul-Mu dan atas sikap
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 8
Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu).
Engkau memberi kejayaan kepada hamba-Mu yang Engkau kehendaki dengan cara menunjukkan faktor-faktor penyebabnya...Tak satu pun yang dapat mencegah-Mu melaksanakan kehendak-Mu dan melaksanakan sesuatu yang sejalan dengan...kebijaksanaan-Mu dalam tata kehidupan makhluk ciptaan-Mu."
Dan menangkanlah kami atas musuh-musuh agama-Mu, yang kafir kepada-Mu dan risalah rasul-rasul-Mu."
Kami mendengar Rasul-Mu mengajak beriman kepada-Mu. Kami menaatinya dan kami menyatakan beriman....Dan jadikanlah kami, setelah mati, hidup bersama hamba-hamba pilihan-Mu.
berilah kami waktu lagi barang sedikit, agar kami memperbaiki kelalaian kami dalam memenuhi seruan-Mu...tentang tauhid dan mengikuti utusan-utusan-Mu."
terjemahan ayat Surat Al-Insyirah Ayat 4
Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu,
Ya Tuhan kami, rahasia dan keterusterangan kami adalah sama dalam ilmu-Mu....ada sesuatu pun yang ada di langit dan di bumi--sekecil apa pun--yang tersembunyi dari pengetahuan-Mu...Doa yang kami panjatkan kepada-Mu ini adalah untuk menunjukkan sikap penghambaan, sikap tunduk, dan sikap...selalu membutuhkan kami kepada diri-Mu.
dan memohonkan ampunan bagi orang-orang Mukmin sambil berkata, "Ya Tuhan kami, sungguh kasih sayang-Mu...amat luas, mencakup segala sesuatu, dan ilmu-Mu meliputi semua yang ada, maka ampunilah dosa orang-orang...yang kembali kepada-Mu dan mengikuti jalan-Mu, dan jauhkan mereka dari azab neraka."
mengatakan, "Wahai Tuhan, kami hanya mengikuti para pemimpin dan pembesar kami dalam usaha mengingkari-Mu...dan Rasul-Mu, lalu mereka menjauhkan kami dari jalan yang lurus.
Malaikat menyadari kelemahannya seraya berkata, "Ya Tuhan, kami benar-benar menyucikan-Mu dengan kesucian...yang sesuai dengan zat-Mu....Kami mengakui kelemahan kami dan tidak akan membantah-Mu.
dan banyak menyebut nama-nama-Mu yang terbaik.