Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 akhlak 4 Riba 5 ilmu 6 Menuntut ilmu 7 Sabar 8 Etika murid kepada guru 9 ali imran 10 al jaatsiyah ayat 13 11 shalat 12 kejadian manusia 13 iblis 14 ali imran 159 15 al maidah ayat 3 16 an nahl ayat 125 17 Sholat 18 luqman 13 19 sedekah 20 muhammad 10 21 jujur 22 al maidah ayat 2 23 akal 24 al hujurat ayat 13 25 al ahzab ayat 21 26 saba 19 27 Dosa 28 amanat 29 Hadist Bukhori dan muslim 30 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 31 Pasar modal 32 Al baqarah ayat 2 33 haji 34 jual beli 35 an nisa ayat 59 36 al ikhlas 37 yunus 10 38 al+anam+ayat+1 39 al baqarah ayat 282 40 Zakat 41 Pohon 42 luqman 43 taubat 44 an-nisa ayat 19 45 at taubah ayat 71 46 ar rum ayat 30 47 al- Baqarah ayat 195 48 Takwa 49 Hud ayat 61 50 al-ikhlas 51 an nisa ayat 29 52 Agama 53 an+nisa+ayat+59 54 jihad 55 al ankabut ayat 45 56 maha lembut 57 al-Furqan ayat 67 58 al mujadilah ayat 11 59 Mengurus 60 muslim, bab pakaian (2125) 61 lebih dari 62 al imran 63 al baqarah ayat 21 64 Ibrahim+ayat+34 65 surah hud ayat 61 66 Ibrahim 7 67 yunus 41 68 Tentang bersi 69 At taubah ayat 36 70 Ziarah kubur 71 an nur ayat 2 72 at tahrim ayat 6 73 al ikhlas ayat 1 74 surat ali imran ayat 159 75 al maidah ayat 1 76 al baqarah ayat 30 77 Al-an'am ayat 165 78 al maidah ayat 90 79 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 80 surat quraisy 81 nafas 82 ali Imran 64 83 Takdir 84 AL ISRA AYAT 23 85 AL HUJURAT AYAT 10 86 Surah al baqarah ayat 30 87 an-nahl ayat 90 88 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 89 Masjid 90 surat Yunus ayat 57 91 ali imran 190 92 bekerja 93 membunuh 94 Alam 95 an nisa ayat 9 96 ibrahim 32-33 97 Injil 98 Barang siapa berada dalam perkara syubhat maka sama halnya ia berada dalam keharaman.” (HR al-Bukhari Muslim). 99 al qalam ayat 4 100 ali imran ayat 97

Hasil pencarian tentang Hadits+at+huru

terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 187
Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Alquran yang sedang membacakannya sebagai (peringatan) lafal Dzikran menjadi Mashdar dari makna Fi'il At-Taaliyaat
demikian pula lafal Al-Atqaa, sekalipun menunjukkan makna Tafdhil, tetapi makna yang dimaksud adalah At-Taqiyyu
Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan siksa hari panggil-memanggil) dapat dibaca At-Tanaadi...atau At-Tanaadiy dengan memakai huruf Ya pada akhirnya.
peristiwanya (yang di langit dan di bumi) amat berat dirasakan oleh penduduk keduanya mengingat kengerian huru-haranya
(Yakni orang-orang yang) menjadi na`at atau badal dari 'orang-orang' yang sebelumnya (berdoa,) "Wahai
Lafal At-Taqwaa letaknya diakhirkan karena demi memelihara keserasian bunyi akhir ayat, sedangkan sebagai
prasangka kalian) menjadi Badal dari lafal Dzaalika (yang kalian sangka terhadap Rabb kalian) menjadi Na`at
At-Taubah 128-129). Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah Al Bara'ah atau surah At
itu diperintahkan untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada manusia (tentang hari pertemuan) dapat dibaca At-Talaaqi...atau At-Talaaqiy dengan memakai huruf Ya.
(Yaitu orang-orang) lafal alladziina di sini menjadi na`at atau sifat (yang diwafatkan oleh para malaikat
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 45
Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa
Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Barang siapa membaca surah At-Tiin hingga akhir surah, maka hendaknya
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 23
Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?"
Dimudhafkannya lafal Ghaafir kepada Adz-Dzanbi, lafal Qaabil kepada At-Taubi, dan lafal Syadiid kepada
kembalikan) menurut qiraat yang lain tidak dibaca Nunakkis-hu melainkan Nunkis-hu yang berasal dari Mashdar At-Tankiis
jelas baginya bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surah At-Taubah
Adapun mengenai wanita-wanita yang disebutkan Qadzafnya dalam awal surah At-Taubah, yang dimaksud adalah
(Orang-orang yang) merupakan 'na`at' atau sifat (melanggar janji Allah) melanggar kewajiban yang ditugaskan
(Yakni orang-orang yang) menjadi 'na`at' atau badal bagi yang sebelumnya (mengingat Allah di waktu berdiri
(Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat) lafal at-taa'ibuuna dirafa'kan untuk tujuan memuji, yaitu
At-Taubah, 72).
Mengenai yang hamil, maka idah mereka sampai melahirkan kandungannya berdasarkan ayat At-Thalaq, sedangkan
At-Taubah 91). (dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah.
Fathir: 24), atau pengertian agama secara umum, termasuk di dalamnya al-Qur'ân dan al-Hadits, seperti
[[66 ~ AT-TAHRIM (PENGHARAMAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 12 ayat ~ Surat ini mengisyaratkan sesuatu yang
hamil, maka idahnya adalah sampai mereka melahirkan kandungannya sebagaimana tercantum dalam surah At-Thalaq
adalah benar-benar musuh Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah
[[64 ~ AT-TAGHABUN (HARI DITAMPAKKAN SEGALA KESALAHAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 18 ayat ~ Surat ini dibuka