Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 3 akal 4 al maidah ayat 6 5 ali imran 104 6 Shalat 7 surat+al+hajj+ayat+78 8 ali imran 9 Ilmu 10 perjanjian 11 riba 12 ali imran 159 13 Luqman 14 al baqarah ayat 2 15 an nisa ayat 58 16 almuminun+ayat+gg-100 17 yunus 18 Islam 19 Tumbuhan 20 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 21 niat 22 al baqarah ayat 30 23 Hak dan kewajiban suami istri 24 Al imran 103 25 hadits+tentang+menjaga+keturunan 26 Surat an naba 27 yunus 57 28 SYAITAN 29 an nisa ayat 29 30 Zina 31 yunus 5 32 Zakat 33 al maidah ayat 3 34 al ahzab ayat 72 35 tafsir+ar-rum+ayat+41 36 Surga 37 ali imran 54 38 al hijr 22 39 sihir 40 maha pengasih 41 pentingnya akal 42 Belajar 43 Jalan keluar 44 ali imran 110 45 al maidah ayat 8 46 Al anbiya ayat 30 47 al ahzab ayat 21 48 kiamat 49 Makanan halal 50 luqman 15 51 Sholat 52 surat+fushshilat+ayat+33 53 ALI+IMRAN+159 54 penyayang 55 Al Baqarah ayat 1 56 ali imran 19 57 Tajjwid qs al anfal ayat 30 58 pembunuhan 59 almuminun+ayat+99-100. 60 al maidah ayat 2 61 Surat annisa 62 sehat 63 Al imran 104 64 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 65 ali imran 145 66 al hujarat ayat 13 67 masjid 68 luqman+13 69 Maryam+96 70 Ayat 46 71 an nisa ayat 59 72 luqman+14 73 zaitun 74 An-Nahl ayat 36 75 Al Imran 76 rezeki 77 ar+rahman+4 78 al+maidah+ayat+90 79 Sebaik baik amal perbuatan kalian adalah shalat. Tidak ada yang memelihara wudhu kecuali orang mukmin 80 maryam+93 81 Tentang diperbolehkannya bermuamalah 82 hutang 83 hendaklah tiap2 diri mempersiapkan hari esok 84 an nisa ayat 23 85 ayat 118 86 Sedekah 87 perumpamaan 88 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 89 Taubat 90 jadilah mumin yg tangguh 91 yasin ayat 36 92 Ali imran 103 93 ar+rahman+ayat+3 94 BerSedekah 95 agama yang humanis 96 obat 97 jahe 98 Cabang iman 99 Takdir 100 Tafsir Ibnu Katsir almaidah ayat 6

Hasil pencarian tentang Hadits+kitab+Al-Qur'an

(Kitab) lafal ayat ini menjadi Khabar Mubtada (yang dijelaskan ayat-ayatnya) maksudnya, dijelaskan di...dalamnya hukum-hukum, kisah-kisah dan nasihat-nasihat (yakni bacaan dalam bahasa Arab) lafal Qur-aanan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Allah swt. berfirman: (Dan Kami berikan kepada Musa kitab) yakni kitab Taurat (dan Kami jadikan kitab...Menurut suatu qiraat lafal tattakhidzuu dibaca yattakhidzuu dengan versi ungkapan iltifat; dan huruf an...adalah zaidah, sedangkan makna al-qaul diperkirakan keberadaannya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 3
Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
(Yang membawa berita gembira) menjadi sifat dari lafal Qur-aanan (dan yang membawa peringatan, tetapi
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 31
Dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu yaitu Al Kitab (Al Quran) itulah yang benar, dengan membenarkan...kitab-kitab yang sebelumnya.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 196
Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 2
Demi Kitab (Al Quran) yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 2
Demi Kitab (Al Quran) yang menjelaskan,
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran)....Dan Kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar: akan tetapi kebanyakan manusia
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 21
Atau adakah Kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum Al Quran, lalu mereka berpegang dengan...kitab itu?
(Diturunkan-Nya kepadamu) hai Muhammad (Al-kitab) Alquran, berisikan (kebenaran) dalam semua beritanya...(membenarkan kitab-kitab yang berada di depannya) maksudnya kitab-kitab yang turun sebelumnya (dan diturunkan-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 78
Sesungguhnya diantara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al Kitab, supaya kamu...menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Al Kitab, padahal ia bukan dari Al Kitab dan mereka mengatakan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 4
dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 176
Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Al Kitab dengan membawa kebenaran; dan sesungguhnya...orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) Al Kitab itu, benar-benar dalam penyimpangan yang jauh
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Sebelum al-Qur'ân, Allah telah menurunkan Tawrât sebagai teladan dan rahmat bagi orang-orang yang mengamalkannya...Al-Qur'ân yang telah mereka dustakan itu membenarkan kitab suci-kitab suci sebelumnya....Kitab suci al-Qur'ân itu diturunkan dengan bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al
Al-Qur'ân yang Kami wahyukan kepadamu adalah benar dan tidak mengandung kesamaran....Kami turunkan al-Qur'ân untuk menguatkan kebenaran kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para rasul...Semua kita-kitab itu mengandung pokok-pokok ajaran yang sama.
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 37
Tidaklah mungkin Al Quran ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Quran itu) membenarkan kitab-kitab
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 48
Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
(Yaitu api) lafal An-Naari berkedudukan sebagai Badal Isytimal dari lafal Al-Ukhduud (yang dinyalakan
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 1
Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al Kitab (Al-Quran) dan Dia tidak mengadakan
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 30
Mereka berkata: "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab (Al Quran) yang telah diturunkan...sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada
Dia menurunkan al-Qur'ân kepadamu, hai Muhammad....Kitab itu berisikan kebenaran yang menyangkut pokok-pokok ajaran samawi dalam kitab-kitab terdahulu.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 92
Dan ini (Al Quran) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab-kitab yang...Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Al Quran) dan mereka
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.