Paling Sering Dicari

1 jual beli 2 akal 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 al maidah ayat 6 5 ali imran 104 6 Ilmu 7 ali imran 8 Shalat 9 surat+al+hajj+ayat+78 10 perjanjian 11 Luqman 12 riba 13 ali imran 159 14 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 15 yunus 16 Islam 17 almuminun+ayat+gg-100 18 Tumbuhan 19 al baqarah ayat 2 20 an nisa ayat 58 21 hadits+tentang+menjaga+keturunan 22 yunus 5 23 Al imran 103 24 Zina 25 Zakat 26 an nisa ayat 29 27 al baqarah ayat 30 28 SYAITAN 29 Surat an naba 30 niat 31 yunus 57 32 Hak dan kewajiban suami istri 33 pentingnya akal 34 ali imran 110 35 Tajjwid qs al anfal ayat 30 36 sehat 37 Sholat 38 Jalan keluar 39 Belajar 40 ali imran 19 41 Al Baqarah ayat 1 42 almuminun+ayat+99-100. 43 al ahzab ayat 72 44 maha pengasih 45 Makanan halal 46 surat+fushshilat+ayat+33 47 ali imran 145 48 ALI+IMRAN+159 49 al maidah ayat 3 50 al hujarat ayat 13 51 Al anbiya ayat 30 52 ali imran 54 53 al hijr 22 54 kiamat 55 Surga 56 tafsir+ar-rum+ayat+41 57 al maidah ayat 2 58 Al imran 104 59 sihir 60 Surat annisa 61 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 62 al maidah ayat 8 63 al ahzab ayat 21 64 pembunuhan 65 penyayang 66 luqman 15 67 Sifat sholat 68 obat 69 Surat al araf 96beserta latinya 70 harta 71 Wahai+Bani+Israil!+Ingatlah+nikmat-Ku+yang+telah+Aku+berikan+kepadamu.+Dan+penuhilah+janjimu+kepada-Ku,+niscaya+Aku+penuhi+janji-Ku+kepadamu,+dan+takutlah+kepada-Ku+saja. 72 hutang 73 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 74 Taubat 75 Doa memakai pakaian 76 jahe 77 Musa api 78 agama yang humanis 79 al baqarah ayat 256 80 Pekerjaan yang lebih baik 81 tipu daya 82 Tafsir Ibnu Katsir almaidah ayat 6 83 an nisa ayat 1 84 ali imran 130 85 MARYAM 86 Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Apabila baginda berselera, baginda memakannya. Dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda meninggalkannya.” - (Muttafaq Ilaih). 87 surat Al-Hasyr Ayat 7 88 ar+rahman+4 89 ar+rahman+ayat+3 90 annisa ayat 29 91 al hijr 74 92 An nahl ayat 78 93 An-Nahl ayat 36 94 Al Imran 95 ali imran 190 96 Berharap selain kepada Allah 97 Al Qur'an surat an-nahl ayat 49-50 98 mencari solusi atas masalah yang dihadapi. 99 AL+BAQARAH+AYAT+26 100 mujadalah ayat 11

Hasil pencarian tentang Hadits+kitab+zabur

(Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur) yakni kitab Zabur yang telah diturunkan oleh Allah (sesudah...adanya peringatan) yang dimaksud adalah Ummul Kitab atau Alquran yang telah ada di sisi Allah, yakni
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 184
sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamupun telah didustakan (pula), mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur...dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.
telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan Kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab) yaitu kitab...yang empat; Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan....Kitab-kitab tersebut diturunkan kepada anak cucu Nabi Ibrahim (maka di antara mereka ada yang menerima
sebagaimana kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 105
Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami) berupa kenabian dan Kitab Zabur.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 55
sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian (yang lain), dan Kami berikan Zabur
, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman dan Kami datangkan kepada) bapaknya, yakni bapak dari Sulaiman (Daud Zabur...) dibaca dengan fathah hingga artinya ialah nama kitab yang diturunkan, dan ada pula yang membaca dengan
dijadikan-Nya sebagai kekasih-Nya, serta Nabi Muhammad dengan perjalanan isranya (dan Kami berikan kitab...Zabur kepada Daud).
sekalipun lafal Alkitab bentuknya mufrad atau tunggal, tetapi makna yang dimaksud adalah jamak yaitu kitab...Taurat, Injil, Zabur dan Alquran (dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia) yaitu dia menjadi
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
Dan Kami berikan Zabur kepada Daud.
(Dan sesungguhnya) mengenai Alquran yang diturunkan kepada Muhammad itu (benar-benar tersebut dalam kitab-kitab...) yakni kitab-kitab suci (orang-orang dahulu) seperti kitab Taurat dan kitab Injil.
(Diturunkan-Nya kepadamu) hai Muhammad (Al-kitab) Alquran, berisikan (kebenaran) dalam semua beritanya...(membenarkan kitab-kitab yang berada di depannya) maksudnya kitab-kitab yang turun sebelumnya (dan diturunkan-Nya
terjemahan ayat Surat 'Abasa Ayat 13
di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 19
(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 168
"Kalau sekiranya di sksi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada orang-orang
datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang sifatnya sesuai dengan apa yang termaktub dalam kitab-kitab...mereka, yaitu Muhammad, sekelompok mereka mendustakan apa yang tersebut dalam kitab-kitab mereka itu...Hal ini seolah tidak ada dalam kitab-kitab itu.
terjemahan ayat Surat Al-Bayyinah Ayat 3
di dalamnya terdapat (isi) Kitab-kitab yang lurus.
Yaitu (kitab yang bertulis) kitab yang ada catatannya.
(Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa) sepuluh shuhuf bagi Nabi Ibrahim, dan satu shuhuf bagi Nabi Musa..., yaitu kitab Taurat.
Allah berfirman, ("Tetapi mereka mengingkarinya) mengingkari Kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu...Alquran kitab yang lebih mulia daripada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya (kelak mereka akan mengetahui
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 18
Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu,
(Pada lembaran yang terbuka) yakni kitab Taurat atau kitab Alquran.
(Allah menghapuskan) daripada kitab itu (apa yang dikehendaki-Nya dan menetapkan) dapat dibaca yutsbitu...masalah-masalah lainnya yang dikehendaki-Nya untuk dihapus atau ditetapkan (dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab...) asal kitab yang tidak berubah sedikit pun daripadanya, yaitu kitab-kitab-Nya di zaman azali.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 4
dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah
(Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Kitab) yakni Alquran (yang telah...diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya) seperti kitab Taurat (lagi memimpin
(Pada Kitab) yang tertulis dalam Kitab (yang terpelihara) yang dijaga, maksudnya Mushhaf Alquran.
("Kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah peringatan) maksudnya, sebuah kitab (dari orang-orang yang...dahulu) yakni dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 101
Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada...pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang...(punggung)nya, seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah).
maksudnya, tidak mungkin mereka akan beriman kepada kitab-kitab Allah lainnya sesudah mereka mendustakannya..., karena di dalam Alquran terkandung unsur I'jaz atau mukjizat yang tidak terdapat pada kitab-kitab Allah