Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 al maidah ayat 1 3 riba 4 Hadist tentang muamalah 5 luqman 6 harta 7 ali imran 159 8 hamba-hamba-ku 9 ali imran 130 10 adil 11 pinjaman 12 Menuntut ilmu 13 Kecurangan 14 Hadis tentang Musa dan khidir 15 an nisa ayat 58 16 Hadits Muslim 17 al maidah ayat 2 18 al ahzab ayat 21 19 iman 20 ali+imran+191 21 Hukum 22 ali+imran+190 23 al baqarah ayat 30 24 Ali imran 31 25 Surat+al+ghafir+ayat+60 26 Surat+al+ghafir+ayat+40 27 gunung 28 al+maarij+ayat+35 29 zakat 30 Ar Rahman 31 annisa ayat 9 32 al hujurat ayat 9 33 Al hasyr ayat 7 34 surat+al hijr+AYAT+36 35 Al+maidah+ayat+135 36 Sabar 37 Al-Imran 182 38 tanggung jawab 39 al ankabut ayat 51 40 ali imran ayat 7 41 at tahrim ayat 6 42 Sedekah 43 al anfal ayat 2 44 al baqarah ayat 4 45 khalifah 46 ibrahim 47 Hadist tentang mu'amlah 48 al baqarah ayat 285 49 pendidikan 50 jual beli 51 akhlak 52 an nisa ayat 59 53 zabur 54 Tolong menolong 55 al maidah ayat 3 56 nikah 57 ilmu 58 Al-Baqarah ayat 151 59 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 60 Hadits tentang filsafat 61 surat+ibrahim+AYAT+44 62 Pinjaman uang 63 Surat+Ibrahim+Ayat+52 64 Tentang masjid 65 Niat 66 al baqarah ayat 2 67 ikhlas 68 yusuf 87 69 tentang murabahah 70 an nahl ayat 72 71 Anggur 72 yusuf ayat 87 73 al ikhlas 74 al+maarij+ayat+32 75 pemimpin 76 2154 hadist muslim 77 al+maarij+ayat+30 78 ali imran 7 79 Az Zariyat ayat 56 80 ali imran 190 81 An nisa ayat 4 82 ali imran 92 83 an nisa ayat 1 84 Pemerintahan 85 Al qashash ayat 77 86 Belajar mengajar 87 Hukum+tajwid+nya+surat+al+ankabut 88 al+maarij+ayat+41 89 gelombang 90 surga 91 al mujadalah ayat 11 92 Musa 93 ALI IMRAN AYAT 110 94 Ali imran ayat 14 95 Laut 96 QS Al Lukman ayat 14 97 surat+ibrahim+AYAT+42 98 al+maarij+ayat+40 99 al a'raf ayat 31 100 ali imran

Hasil pencarian tentang Hadits+tentang+dosa+yang+tidak+dicatat

"Kalian tidak akan ditanya tentang dosa yang kami perbuat) tentang dosa-dosa kami (dan kami tidak akan...ditanya pula tentang apa yang kalian perbuat") karena sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Katakan kepada mereka, "Kalian tidak akan ditanya tentang dosa-dosa kami, dan kami pun tidak akan ditanya...tentang dosa-dosa kalian."
terjemahan ayat Surat Saba’ Ayat 25
Katakanlah: "Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak...akan ditanya (pula) tentang apa yang kamu perbuat".
Tak ada sesuatu yang tersembunyi atau gaib--sekecil dan sehalus apa pun--baik di langit maupun di bumi..., yang tidak diketahui dan dicatat oleh Allah dalam kitab yang benar di sisi-Nya.
Dan juga, mujahidin itu tidak mengeluarkan harta, baik kecil maupun besar, dan juga tidak bepergian di...jalan Allah, melainkan telah dicatat oleh Allah dalam lembaran amal saleh mereka....Dengan demikian, mereka menerima pahala terbaik yang berhak diterima oleh orang-orang yang mengerjakannya
Barangsiapa yang mengerjakan suatu amal perbuatan baik, sementara ia beriman kepada Allah dan agama yang...diridai-Nya, urusannya tidak akan sia-sia sedikit pun....Hal itu, karena segala usaha akan dicatat dengan teliti oleh juru tulis dari Kami yang tidak mungkin
Orang-orang yang dibersihkan dari dosa itu kemudian saling berhadapan dan saling berbincang tentang ihwal...mereka dan tentang keadaan mereka ketika masih di dunia.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 78
Karun berkata: "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku"....Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang...Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka.
Tidak akan ada yang terhindar dari laknat itu kecuali mereka yang bertobat, berbuat kebajikan, tidak...lagi menyembunyikan kebenaran yang dulu ditutup-tutupinya dan meluruskan kembali ucapan-ucapan mereka...yang salah tentang Rasul dan agama Islam....Jika mereka mau melakukan semua itu maka Allah akan benar-benar menerima tobat dan mengampuni dosa-dosa
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 13
Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa) mereka, dan beban-beban (dosa yang lain) di samping...beban-beban mereka sendiri, dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu
Sampai ketika mereka telah tiba di neraka, kemudian ditanya tentang dosa-dosa yang pernah mereka lakukan...membantahnya, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka memberikan persaksian atas perbuatan-perbuatan yang
Qârûn tidak menanggapi nasihat kaumnya dan melupakan karunia Allah kepadanya....Qârûn berpura-pura tidak mengetahui bahwa sebelumnya Allah telah menghancurkan banyak manusia yang lebih...Orang-orang jahat tidak akan ditanya tentang dosa-dosa mereka, karena Allah telah mengetahui hal itu....Akan tetapi mereka hanya ditanya dengan pertanyaan yang menghinakan.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 32
(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan...Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih...Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.
Seseorang tidak akan mungkin mati kecuali dengan izin Allah....Karena, hal itu benar-benar telah dicatat oleh Allah dalam buku yang mengandung semua ajal manusia....Allah akan memberi imbalan kepada mereka yang mensyukuri nikmat dan menaati semua perintah-Nya, termasuk
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 38
Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah...akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya
(Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kalian membicarakan...tentang berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada rasul....Dan bicarakanlah tentang berbuat kebaikan dan takwa....Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kalian akan dikembalikan).
("Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji selain dari kesalahan-kesalahan...kecil) yang dimaksud dari lafal Al Lamam adalah dosa-dosa kecil seperti, melihat wanita lain, menciumnya...menjauhi dosa-dosa besar....kami (Dia lebih mengetahui) (tentang kalian ketika Dia menjadikan kalian dari tanah) ketika Dia menciptakan...paling mengetahui) Yang mengetahui (tentang orang yang bertakwa").
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 9
Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang...membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul....Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa....Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan.
Sesungguhnya Allah tidak memberi ampunan dosa syirik dan memberi ampunan segala dosa selain syirik bagi...hamba-hamba yang dikehendaki-Nya....Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa besar yang tidak ada ampunannya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 219
Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi....Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya...Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan".
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 25
(ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan...sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan...Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 31
Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan; sehingga apabila kiamat...mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata: "Alangkah besarnya penyesalan kami, terhadap kelalaian kami tentang..., sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya....Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu.
(Barang siapa berpaling daripada Alquran) artinya ia tidak beriman kepada Alquran (maka sesungguhnya...ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat) beban yang sangat berat berupa dosa-dosa.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 48
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari...(syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya....Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.
(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni bila Dia dipersekutukan) artinya tidak akan mengampuni dosa...mempersekutukan-Nya (dan Dia akan mengampuni selain dari demikian) di antara dosa-dosa (bagi siapa yang...Sebaliknya akan disiksa-Nya lebih dulu orang-orang mukmin yang dikehendaki-Nya karena dosa-dosa mereka...(Siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar).
(Katakanlah, "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah) sebagai sesembahan; artinya aku tidak mencari...Tuhan selain-Nya (Dia adalah Tuhan) yang memiliki (segala sesuatu....Dan tidaklah seorang membuat dosa) berbuat dosa (melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri...; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul) maksudnya seseorang tidak akan memikul (dosa) perbuatan...dosa (orang lain.
Terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah) yakni seruan iman yang dilakukan oleh Nabi Muhammad...(dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Dia akan mengampuni) Allah pasti akan mengampuni (dosa-dosa kalian...) sebagian dari dosa-dosa kalian, diartikan demikian karena di antara dosa-dosa itu terdapat jenis dosa...yang tidak dapat diampuni melainkan setelah mendapat kerelaan dari orang yang dianiaya oleh orang yang...bersangkutan (dan melindungi kalian dari azab yang pedih) atau azab yang menyakitkan.
(selalu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji) yakni perbuatan yang buruk (dan yang mungkar) menurut...perbuatan itu diikuti (Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak...itu (selama-lamanya) tidak akan menjadi baik dan tidak akan menjadi bersih dari dosa ini hanya dengan...bertobat daripadanya (tetapi Allah membersihkan) menyucikan (siapa yang dikehendaki-Nya) dari dosa,...(Dan Allah Maha Mendengar) tentang apa yang telah kalian katakan (lagi Maha Mengetahui) tentang apa yang
Jika orang yang menyombongkan diri itu mengetahui sedikit tentang ayat Allah, seluruh ayat-ayat Allah...Orang-orang pendusta yang penuh dengan dosa seperti itu akan memperoleh azab yang menghinakan.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 112
Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak...bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.