Paling Sering Dicari

1 ali imran 104 2 Ayat+tentang+wadi'ah 3 Riba 4 ilmu 5 akhlak 6 ali imran 7 Menuntut ilmu 8 Sabar 9 Etika murid kepada guru 10 kejadian manusia 11 iblis 12 al jaatsiyah ayat 13 13 shalat 14 al maidah ayat 3 15 an nahl ayat 125 16 Sholat 17 ali imran 159 18 al maidah ayat 2 19 luqman 13 20 sedekah 21 jual beli 22 al hujurat ayat 13 23 jujur 24 muhammad 10 25 akal 26 haji 27 Pasar modal 28 Pohon 29 al ikhlas 30 an nisa ayat 59 31 yunus 10 32 al baqarah ayat 282 33 Zakat 34 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 35 al+anam+ayat+1 36 an-nisa ayat 19 37 taubat 38 al ahzab ayat 21 39 luqman 40 saba 19 41 Dosa 42 amanat 43 Hadist Bukhori dan muslim 44 Al baqarah ayat 2 45 Takdir 46 At taubah ayat 36 47 al baqarah ayat 21 48 muslim, bab pakaian (2125) 49 al imran 50 al-ikhlas 51 Surah al baqarah ayat 30 52 Tentang bersi 53 Mengurus 54 an nur ayat 2 55 Hud ayat 61 56 yunus 41 57 an nisa ayat 29 58 Agama 59 al- Baqarah ayat 195 60 ali Imran 64 61 Tajwid+surat+mujadalah+ayat+22 62 surat ali imran ayat 159 63 ali imran 190 64 al maidah ayat 90 65 Al-an'am ayat 165 66 Ibrahim+ayat+34 67 nafas 68 an nisa ayat 9 69 Ziarah kubur 70 maha lembut 71 al-Furqan ayat 67 72 AL ISRA AYAT 23 73 jihad 74 surah hud ayat 61 75 al ikhlas ayat 1 76 an-nahl ayat 90 77 al maidah ayat 1 78 al ankabut ayat 45 79 AL HUJURAT AYAT 10 80 at taubah ayat 71 81 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 82 Masjid 83 surat Yunus ayat 57 84 nikah 85 surat quraisy 86 lebih dari 87 ar rum ayat 30 88 at tahrim ayat 6 89 an+nisa+ayat+59 90 Takwa 91 al mujadilah ayat 11 92 al baqarah ayat 30 93 Ibrahim 7 94 gigi 95 Yunus 57 96 takbir ketiga doa jenazah 97 al maidah ayat 6 98 Al-Baqarah Ayat 233 99 ali imran 61 100 al-ahzab+ayat+125

Hasil pencarian tentang Hadits+tentang+keutamaan+shalat+di+mesjid+nabawi

Apakah yang Anda maksud Hadits tentang keutamaan shalat di mesjid nabati?
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 18
Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah....Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 108
Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya....Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut...kamu sholat di dalamnya....Di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 114
Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalanghalangi menyebut nama Allah dalam mesjid-mesjid-Nya...Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (mesjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah...Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 103
Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan...di waktu berbaring....Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa)....Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
Sesungguhnya ada sekelompok orang yang bertasbih kepada Allah, menyembah-Nya di mesjid-mesjid yang telah...Mereka selalu berada di situ pagi dan petang.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 17
Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan mesjid-mesjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa...Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 78
Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh...Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).
(Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan mesjid-mesjid Allah) boleh dibaca mufrad dan boleh...pula dibaca jamak, yakni dengan cara memasukinya dan duduk di dalamnya (sedangkan mereka mengakui bahwa...Itulah orang-orang yang sia-sia) batal (amal perbuatannya dan mereka kekal di dalam neraka).
(Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu) atau tempat-tempat salat itu (adalah kepunyaan Allah....Maka janganlah kalian menyembah) di dalamnya (seseorang pun di samping Allah) seumpamanya kalian berbuat...kemusyrikan di dalamnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani
(Dan) di antara mereka yang munafik itu (ada orang-orang yang mendirikan mesjid) jumlah mereka ada dua...belas orang, semuanya orang-orang munafik (untuk menimbulkan kemudaratan) kepada orang-orang mukmin di...mesjid Quba (dan karena kekafiran) karena mereka membangun mesjid itu berdasarkan perintah dari Abu...(dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin) yang biasa salat di mesjid Quba, diharapkan sebagian...dari orang-orang mukmin melakukan salat di mesjid mereka (serta menjadi tempat pemantauan) yakni tempat
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 238
Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 98
maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat)
(Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa) karena takut (kepada Allah dan...selalu mengharapkan (keridaan)-Nya itu (yang lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di...tepi) dapat dibaca jurufin dan dapat pula dibaca jurfin, artinya di pinggir (jurang) yakni hampir roboh...halnya mesjid Quba....Sedangkan gambaran yang kedua adalah perumpamaan mesjid dhirar.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 142
Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas....Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia.
) yaitu mesjid yang didirikan oleh Nabi saw. sewaktu pertama kali beliau menginjakkan kakinya di tempat...hijrahnya itu, yang dimaksud adalah mesjid Quba....dhirar itu (kamu salat) untuk melakukan salat (di dalamnya....Di dalamnya ada orang-orang) kaum Ansar (yang ingin membersihkan diri....pada suatu hari Nabi saw. mendatangi mereka (para sahabat) di mesjid Quba.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 43
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti...apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 10
seorang hamba ketika mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 45
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat....Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar....Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain
) agung karena Dia telah menurunkan Alquran kepadamu dan Dia memberimu kedudukan yang terpuji serta keutamaan-keutamaan
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 22
kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat,
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 31
Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah
terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 4
Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
terjemahan ayat Surat Al-Kausar Ayat 2
Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 10
Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan
(Sesungguhnya yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan
(Di rumah-rumah Allah) maksudnya mesjid-mesjid, lafal Fii Buyuutin berta'alluq kepada lafal Yusabbihu...(Yang Allah telah memerintahkan supaya dimuliakan) yakni diagungkan (dan disebut nama-Nya di dalamnya...Dapat pula dibaca Yusabbihu, artinya membaca tasbih dalam salat (kepada Allah di dalamnya, pada waktu
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 31
dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku...(mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup;
(Dan siapakah yang melarang menyebut nama Allah dalam mesjid-mesjid-Nya) misalnya salat dan bertasbih...(dan berusaha untuk merobohkannya) baik dengan jalan meruntuhkan mesjid itu maupun dengan menggagalkan...(Mereka di dunia mendapat kehinaan) atau kenistaan disebabkan terbunuh, ditawan atau membayar upeti (...dan di akhirat mereka mendapat siksa yang besar) neraka.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 43
Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,
(Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah) yaitu buat menutupi auratmu (di setiap memasuki mesjid...) yaitu di kala hendak melakukan salat dan tawaf (makan dan minumlah) sesukamu (dan janganlah berlebih-lebihan