Paling Sering Dicari

1 Jual beli 2 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 3 akal 4 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 5 al maidah ayat 6 6 ali imran 104 7 surat+al+hajj+ayat+78 8 al baqarah ayat 30 9 Luqman 10 an nisa ayat 58 11 perjanjian 12 al baqarah ayat 2 13 ali imran 14 yunus 15 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 16 almuminun+ayat+gg-100 17 Riba 18 ilmu 19 Surat an naba 20 yunus 5 21 yunus+ayat+85-86 22 islam 23 ali imran 159 24 Masjid 25 Al imran 103 26 yusuf 3 27 SYAITAN 28 al maidah ayat 3 29 belajar 30 al maidah ayat 2 31 hadits+tentang+menjaga+keturunan 32 pembunuhan 33 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 34 perpindahan tempat 35 an nisa ayat 29 36 al maidah ayat 87-88 37 al hijr 22 38 tafsir+ar-rum+ayat+41 39 penyayang 40 al ahzab ayat 72 41 Al Baqarah ayat 1 42 sehat 43 Sholat 44 ALI+IMRAN+159 45 harta 46 ali imran 19 47 pentingnya akal 48 Surat annisa 49 maha pengasih 50 Jalan keluar 51 Shalat 52 almuminun+ayat+99-100. 53 Tajjwid qs al anfal ayat 30 54 Ali imran 103 55 yunus 57 56 Al anbiya ayat 30 57 Zina 58 Tumbuhan 59 ali imran 54 60 kiamat 61 ali imran 145 62 ali imran 110 63 ibrahim ayat 28 64 sihir 65 surat+maryam+ayat+86 66 maryam+93 67 yasin ayat 36 68 Hadits menggauli istrinya 69 al hujarat ayat 13 70 hendaklah tiap2 diri mempersiapkan hari esok 71 maha suci 72 AL+BAQARAH+AYAT+26 73 mujadalah ayat 11 74 al imran 104 75 surat yunus 76 Cabang iman 77 ar+rahman+ayat+3 78 kehidupan 79 Sebaik baik amal perbuatan kalian adalah shalat. Tidak ada yang memelihara wudhu kecuali orang mukmin 80 Penyakit 81 Cahaya 82 al baqarah ayat 256 83 perumpamaan 84 AT TAUBAH AYAT 103 85 An-Nahl ayat 36 86 ayat 118 87 Sifat sholat 88 merusak 89 surat nuh 90 Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Apabila baginda berselera, baginda memakannya. Dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda meninggalkannya.” - (Muttafaq Ilaih). 91 rahmat+allah+diturunkan ke dunia hanya satu bagian 92 Al Imran 93 Istri yang ber iman 94 al baqarah ayat 43 95 thaha ayat 105 96 al maidah ayat 1 97 ali+imran+139 98 sedekah 99 tipu daya 100 az zumar ayat 68

Hasil pencarian tentang Hadits+yang+berkaitan+dengan+Q.s+Ali+Imran+ayat+159

(Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian) ayat ini memansukh firman-Nya, "Bertakwalah...(Q.S....Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi...dengan rasa menerima apa yang kalian dengar (serta taatlah) kepada Allah (dan nafkahkanlah) di jalan...(Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
menjadi Hal yang bersifat Lazimah atau harus (adalah) janji mereka seperti yang telah disebutkan tadi...Berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau."...(Q.S....Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan...Masukkanlah mereka ke dalam surga Adn yang telah Engkau janjikan-kepada mereka." (Q.S.
(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya..., ".... supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu..."...(Q.S. Al-Fath: 2)
Alquran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah) jangan berbicara (agar kamu mendapat rahmat) ayat...ini diturunkan sehubungan dengan perintah tidak boleh berbicara sewaktu khutbah Jumat yang diungkapkan...oleh ayat ini dengan istilah Alquran, mengingat khutbah itu mengandung ayat-ayat Alquran....Menurut pendapat lain berkaitan dengan pembacaan Alquran secara mutlak.
(Yang datang dari Allah) lafal minallaah ini berkaitan erat dengan lafal Waaqi' yang ada di akhir ayat...pertama (yang mempunyai tempat-tempat naik) tempat-tempat naik bagi para malaikat, yaitu langit.
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...berbicara tentang hukum-hukum alam dan pelajaran yang dapat dipetik....Keterangan tempat orang-orang yang gugur dalam perang di jalan Allah. g....Permulaan surat ini sama dengan permulaan surat terdahulu.]]...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
diperkenankan-Nya bagimu, "Sesungguhnya Aku) sungguh Aku pasti (memberikan bantuan kepadamu) akan menolongmu (dengan...mendatangkan seribu malaikat yang datang berturut-turut") yakni mereka datang secara berturut-turut,...bantuan seribu malaikat, kemudian menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang...dijelaskan di dalam surah Ali Imran.
(Akan mendapat peringatan) dan pelajaran dari peringatan itu (orang yang takut) kepada Allah swt. sebagaimana...yang disebutkan dalam ayat yang lain yaitu, firman-Nya, "Maka beri peringatanlah dengan Alquran orang...yang takut kepada ancaman-Ku."...(Q.S. Qaaf, 45)
Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...bagi siapa yang dikehendaki-Nya."...(Q.S....An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
perbendaharaan langit dan bumi) yakni berupa air hujan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya (Dan orang-orang yang...kafir terhadap ayat-ayat Allah) yaitu Alquran (mereka itulah orang-orang yang merugi) ayat ini berhubungan...langsung dengan firman-Nya, "Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa..."...(Q.S....Az-Zumar, 61) dan ayat yang ada di antara keduanya merupakan jumlah I'tiradh atau kalimat sisipan.
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya...(Q.S. Muhammad, 15)
(Tiada baginya selain dari Allah) tiada seorang pun selain Allah (yang dapat menyatakan terjadinya) tiada...yang mengetahui kapan terjadi dan tiada seorang pun yang dapat menyatakan kejadiannya selain Allah....Ayat ini mempunyai arti yang senada dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "tidak ada seorang pun yang...(Q.S. Al A'raf, 187).
apa yang diperintahkan kepadanya,, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu firman-Nya..., "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu...Ibrahim menunaikannya dengan lengkap."...(Q.S....Al Baqarah, 124) Kemudian pengertian yang terkandung di dalam lafal Maa pada ayat sebelumnya, dijelaskan
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...sama jenisnya dengan berita-berita mereka dalam hal keanehannya, seperti kisah mengenai Nabi Yusuf dan...(Q.S....(Q.S. An-Nur, 12)....Dalam ayat ini orang-orang yang bertakwa disebutkan secara khusus mengingat hanya merekalah yang dapat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri...dari yang bersangkutan (di antara penduduk alam) yakni dengan menjadikan nabi-nabi itu dari anak cucu
ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian) wahai orang-orang mukmin (ketika kalian berjumpa dengan...Maka tatkala perang telah berkecamuk lalu Allah memperlihatkan kepada mereka jumlah kalian yang lebih...besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali Imran...(karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ini adalah (kitab yang diturunkan kepadamu) khithab atau pembicaraan ayat ini ditujukan kepada Nabi saw...engkau akan menyampaikannya karena merasa khawatir akan didustakan (supaya kamu memberi peringatan) berkaitan...dengan lafal unzila, artinya supaya engkau memperingatkan (dengan kitab itu dan menjadi pelajaran) yaitu...bahan pengingat (bagi orang-orang yang beriman) kepada kitab itu.
(Dan tidaklah Kami mengutus Rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira) bagi orang-orang yang...kafir membantah dengan yang batil) yaitu melalui perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh ayat...(Q.S....Al-Isra, 94) dan ayat-ayat lainnya yang semakna (agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan) dapat...membatalkan melalui bantahan mereka (yang hak) yakni Alquran (dan mereka menganggap ayat-ayat-Ku) yakni
Maka pastilah) atau tetaplah (atas kita) semua (putusan Rabb kita) yakni azab-Nya, yaitu sebagaimana yang...telah diungkapkan-Nya pada ayat yang lain, "Sesungguhnya Aku akan penuhi neraka Jahanam dengan jin dan...(Q.S. As-Sajdah, 13)....(sesungguhnya kita) semua (akan merasakan) azab dengan adanya keputusan itu, yang akhirnya membuat mereka
(Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas) sehingga azab tiada henti-hentinya...Pengertian ayat ini lebih keras daripada apa yang diungkapkan dalam ayat lain, yaitu, "Disiramkan air...yang sedang mendidih ke atas kepala mereka..."...(Q.S. Al-Hajj, 19).
(Maka berperanglah kamu) hai Muhammad (di jalan Allah kamu tidaklah dibebani kecuali dengan kewajibanmu...Maka sabda Nabi saw., "Demi Tuhan yang diri saya berada dalam kekuasaan-Nya, saya akan pergi walaupun...bersama 70 orang berkuda ke Badar Shughra sehingga Allah pun menolak serangan orang-orang kafir itu dengan...dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
(Yaitu untuk memotong) berkaitan dengan kemenanganmu itu dan maksudnya ialah membinasakan (segolongan...orang-orang yang kafir) dengan terbunuh dan tertawan (atau untuk menjadikan mereka hina dina) disebabkan...kekalahan (sehingga mereka kembali dengan tangan hampa) tidak memperoleh apa yang mereka harapkan....Ayat berikut ini turun ketika gigi depan Nabi saw. patah dan wajahnya berlumuran darah di waktu perang...bersabda, "Bagaimana suatu kaum akan beroleh keberuntungan, jika mereka berani melumuri wajah Nabi mereka dengan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat...Allah) yakni Alquran; melalui tuduhan mereka yang mengatakan, bahwa Alquran adalah perkataan manusia...Ayat ini merupakan sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya yang...lain, yaitu, "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-ada saja."...(Q.S. An-Nahl 101).
(Maka disebabkan mereka melanggar) ma merupakan tambahan; ba sababiyah berkaitan dengan yang dibuang,...yang maksudnya: Kami kutuk mereka disebabkan mereka melanggar (perjanjian mereka dan karena kekafiran...mereka terhadap ayat-ayat Allah dan pembunuhan yang mereka lakukan kepada nabi-nabi tanpa alasan yang...("Hati kami tertutup") tak dapat mendengar apa yang kamu katakan (bahkan Allah telah mengunci hati mereka
(Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu) sebagai maf`ul/obyek...jar dan majrur yang sebelumnya menjadi hal yang berkaitan dengan maf`ul itu (dan bertakwalah kepada...Allah yang kamu beriman kepada-Nya.)
(Katakanlah, "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Alquran ini...dengan dia sekali pun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain.") saling bantu-membantu...Ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya...: "Kalau kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini (Alquran)."...(Q.S. Al-Anfal 31).
(Supaya Allah membedakan) lafal ini berkaitan dengan lafal takuunu pada ayat yang sebelumnya....Boleh dibaca tidak memakai tasydid atau memakainya; artinya memisahkan (antara golongan yang buruk) orang...kafir (dan yang baik) orang mukmin (dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian...di antara mereka berada di atas sebagian yang lain (dan dimasukkan-Nya ke dalam neraka Jahanam....Mereka itulah orang-orang yang merugi).
(Dan orang-orang kafir dibawa) dengan secara keras dan paksa (ke neraka Jahanam berombong-rombongan)...membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian) yakni Alquran dan kitab-kitab lainnya (dan memperingatkan...kepada kalian akan pertemuan dengan hari ini?"...Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab) yakni sebagaimana yang diungkapkan oleh firman-Nya yang lain...(Q.S. As-Sajdah, 13) (terhadap orang-orang yang kafir).
(Dan pada) kisah pembinasaan kaum (Tsamud) terdapat tanda yang dijadikan sebagai pelajaran (ketika dikatakan..., ("Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu") yakni sampai habisnya ajal kalian, dan di dalam ayat...(Q.S. Hud, 65)