Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 Ujian serta bersabar dalam menghadapi cobaan 3 al ikhlas 4 Ali imran 159 5 Al+imran+191 6 niat 7 Hadist riwayat abu dawud dari abu darda tentang surga untuk para penuntut ilmu 8 AL HAJJ AYAT 7 9 Menuntut ilmu 10 Al-luqman+ayat+13-17 11 kami 12 An nasr ayat 2 13 Luqman ayat 14 14 al quran 15 yusuf 16 sholat 17 makan 18 Maryam 19 Ibrahim 20 An nisa ayat 58 21 kiamat 22 Al baqarah ayat 2 23 ali imran 130 24 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 25 Al-Hujurat Ayat 13 26 ayat kursi 27 yusuf 87 28 obat 29 ar rum ayat 21 30 Surat Al kahfi 31 Ar+rum+ayat+31 32 Latin dan arab 33 Al-Baqarah Ayat 282 34 dalil+kitab+injil 35 9 surat al-hadid ayat 3 36 al maidah ayat 90 37 menutup mulut 38 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 39 al+hujurat+ayat+12 40 al+maidah+ayat+9 41 dalil+kitab+zabur 42 al maidah ayat 44 43 Alam 44 al+luqman+9 45 Solawat nabi 46 al+luqman+8 47 al-maidah ayat 3 48 al mulk ayat 30 49 yunus 50 zabur 51 sabar 52 Nikah 53 Surga 54 dosa 55 Surah Al Maidah Ayat 90 56 ilmu 57 akal 58 Muhammad 19 59 Kandungan+qs+al+maidah+ayat+6 60 al-baqarah ayat 275 61 Al+waqi'ah+ayat+68 62 petunjuk 63 Perangilah 64 jual beli 65 ibrahim 7 66 Hud ayat 88 67 Berbuat kebaikan dan etos kerja 68 al imran 69 al-a'raf ayat 56 70 al-A’raaf:157 71 al maidah ayat 3 72 Surat yg artinya sungguh kami telah menurunkan kitab taurat, didalamnya ada petunjuk dan... 73 +zabur 74 surah Al-Baqarah ayat 155 75 ali imron ayat 130 76 Zikir 77 al anfal ayat 11 78 Ibrahim ayat 7 79 al ahzab ayat 21 80 Peradaban islam 81 yunus+41 82 ibrohim ayat 40 83 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 84 Menjelaskan 85 luqman+ayat+13 86 Zina 87 Sakit 88 rukun iman 89 al maidah ayat 8 90 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 91 Keutamaan belajar 92 an nisa ayat 59 93 AZ ZARIYAT AYAT 56 94 Anak 95 Larangan bersifat lemah 96 Bunyi bacaan tasbih tahmid dan takbir 97 An nisa ayat 141 98 yunus 61 99 Ali Imran ayat 9 100 Pesan+pesan+yang+terkandung+dalam+surah+al-an'am+ayat+152

Hasil pencarian tentang Hubungan+seksual

hukum-hukum syariat (karena manusia dijadikan bersifat lemah) tidak tahan menghadapi wanita dan godaan seksual
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
melihat itu dengan harapan mereka dapat melakukan kejahatan mereka yang keji, yaitu melampiaskan nafsu seksual
Yaitu, kalian mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsu seksual dengan mereka, sementara wanita-
lafal Basyar adalah sinonim dari lafal Insaan (lalu Dia jadikan manusia itu punya keturunan) punya hubungan...nasab (dan mushaharah) punya hubungan mushaharah, misalnya seorang lelaki atau perempuan melakukan perkawinan...dengan pasangannya untuk memperoleh keturunan, maka hubungan kekeluargaan dari perkawinan ini dinamakan...hubungan Mushaharah (dan adalah Rabbmu Maha Kuasa) untuk menciptakan apa yang dikehendaki-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 15
(kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat,
(Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat) atau famili.
Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan menjalin hubungan dengan orang-orang kafir yang tidak...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan menjalin hubungan.
kalian melakukan sesuatu yang sangat keji dan keluar dari fitrah, yang kalian ciptakan berkat kelainan seksual
terjemahan ayat Surat Muhammad Ayat 22
Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan
Kemudian peringatkanlah mereka yang hubungan keluarganya lebih jauh, dan begitu seterusnya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 10
Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan)
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 158
Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin.
(Mereka tidak memelihara hubungan kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian
(Yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya) baik karib karena hubungan...kerabat atau karib karena hubungan persahabatan yang dekat.
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 10
Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah,
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 1
(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 166
itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan
atas kalian) mereka mendapat kemenangan atas kalian (mereka tidak memelihara) tidak lagi mengindahkan (hubungan...kekerabatan) hubungan kefamilian (dan tidak pula mengindahkan perjanjian) bahkan mereka akan berupaya
Itulah keadaan pembangkangan mereka, tidak menghormati hubungan kekerabatan dan tidak menjunjung tinggi
Dan kerabat karib dari golongan Mukmin, di samping memiliki hubungan seiman dan seagama, juga memiliki...hubungan kerabat.
Kenikmatan yang dahulu mereka rasakan itu diserahkan kepada kaum lain yang sama sekali tidak ada hubungan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 73
kamu beroleh karunia (kemenangan) dari Allah, tentulah dia mengatakan seolah-oleh belum pernah ada hubungan
Huruf fa di sini tidak dapat mencegah hubungan antara fi'il dan zharaf yang mendahuluinya.
Mereka menciptakan hubungan kerabat antara Allah dan jin yang tidak mereka lihat.
(Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu) yakni orang-orang yang mempunyai hubungan persaudaraan
ketika Kami berikan kepada Musa Alkitab) yakni kitab Taurat (dan pemisah) merupakan 'athaf tafsir' hubungan
Kemudian Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan yang mempunyai hubungan kekerabatan melalui
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 75
Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada
Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak (sebab itu bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan...di antara sesamamu) yakni jalinlah kembali hubungan antara kalian dengan penuh kecintaan dan tinggalkanlah
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat