Paling Sering Dicari

1 Surat+Al Hadid 3 2 Kiamat 3 al+qasas+ayat+79+-82 4 Ayat+201 5 Hadis+at+taubah+ayat+105 6 hadist+al-hujurat+ayat+10 7 penganiayaan 8 Al-luqman+ayat+13-17 9 riba 10 hari kiamat 11 hari+kiamat 12 dalil+kitab+injil 13 Al Hujurat ayat 13 14 Ali Imran 159 15 Al maidah ayat 48 16 injil 17 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 18 Al sajdah ayat 29 19 an-nisa' ayat 100 20 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 21 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 22 Surat Al sajdah ayat 29 23 Ibrahim ayat 7 24 Sesuai petunjuk 25 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 26 sombong 27 Al maidah ayat 2 28 Berakal 29 zabur 30 kontrol diri 31 an nisa 1 sampai 3 32 Menyesatkan 33 Ali Imran ayat 159 34 al baqarah ayat 2 35 Surat Al infitar 6 36 al hadid ayat 3 37 ali+imran+190-191 38 Hadits tentang ketauhidan 39 niat 40 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 41 Luqman+ayat+15 42 Al imran 43 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 44 at taubah ayat 105 45 al baqarah ayat 20 46 Al baqarah ayat 177 47 ibrahim 7 48 al alaq ayat 1-5 49 Ali imran 110 50 ali imran 103 51 Ali+Imran+191 52 harta 53 Al an'am ayat 82 54 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 55 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 56 An Nur ayat 2 57 Yusuf 58 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 59 An nisa ayat 125 60 Luqman+ayat+14 61 Surah taha ayat 15 62 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 63 Berfikir 64 Bacaan 65 an nisa ayat 34 66 Surat annaShr 67 annahl ayat 90 68 an nahl ayat 90 69 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 70 Az zumar ayat 62 71 Hukum bacaanya 72 al bayyinah ayat 5 73 Amal tanpa ilmu 74 at tahrim ayat 6 75 An nur ayat 24 76 yusuf 111 77 an-najiah ayat 17 78 Ali imran ayat 138 79 Al-Maidah+ayat+2 80 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 81 beriman pada hari kiamat 82 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 83 Al isra ayat 13 84 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 85 Hadist mengenai Allah sang maharaja 86 al isra ayat 17 87 : Selesai satu urusan, angkat urusan berikutnya 88 Al aqhof ayat 13 dan artinya 89 beriman kepada allah dan hari akhirat 90 Tumbuhan 91 ayat tentang kontrol diri 92 al furqan ayat 67 93 Kandungan+surat+al+anfal+ayat+72 94 madu 95 ali imran ayaT 102 96 yunus ayat 57 97 Dalil tenteng kitab inzil 98 Ali+Imran+159 99 al hadid ayat 22 100 Al hasyr ayat 24

Hasil pencarian tentang Ibnu+Majah+4221

yang dimaksud oleh mereka adalah Al Walid Ibnu Mughirah di Mekah, atau Urwah ibnu Mas'ud Ats Tsaqafi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan) dari kalangan sahabat Nabi saw. antara lain adalah Ibnu...Masud dan Ibnu Abbas r.a.; mereka mengatakan kepadanya dengan nada sinis dan mengejek, ("Apakah yang
Ibnu Abbas mengatakan, "Saya tidak mengetahui tentang apa yang terjadi dengan golongan yang bersikap...Hakim telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa golongan tersebut ikut pula melakukannya dan bahkan takjub
kepadamu) hai Muhammad (ayat-ayat yang jelas) atau terang, menjadi 'hal' sebagai sanggahan terhadap ucapan Ibnu
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 36
anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu
seperti Abdullah ibnu Salam dan pengikut-pengikutnya yang beriman kepada Muhammad, maka sesungguhnya
Demikianlah menurut pendapat yang telah dikemukakan oleh Ibnu Abbas r.a.
Ayat ini diturunkan sewaktu Ibnu Zaba'ri mengatakan, bahwa penyembah Uzair, Al Masih dan para Malaikat
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 6
Dan (ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah
Orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Walid ibnu Mughirah atau lainnya.
suatu masalah, yaitu bahwa Nabi saw. pada suatu hari menaiki keledai kendaraannya, lalu ia melewati Ibnu...Ketika melewatinya tiba-tiba keledai yang dinaikinya itu kencing, lalu Ibnu Ubay menutup hidungnya, maka...berkatalah Ibnu Rawwahah kepadanya, "Demi Allah, sungguh bau kencing keledainya jauh lebih wangi daripada
Ketika Nabi saw. melakukan salat jenazah atas kematian Ibnu Ubay (pemimpin orang-orang munafik), maka
ini diturunkan berkenaan dengan segolongan orang-orang Yahudi yang masuk Islam; antara lain; Abdullah ibnu
Ibnu Masud r.a. mengatakan, bahwa siksaan tambahan itu berupa kelabang-kelabang yang taringnya bagaikan
Kata Ibnu Salam, "Sesungguhnya ketika aku melihatnya, maka aku pun segera mengenalnya, sebagaimana aku
yang pernah pelakunya mendapat ancaman seperti membunuh, berzina, mencuri dan lain-lain yang menurut Ibnu
Akan tetapi Ibnu Abbas memberikan penafsirannya, bahwa iblis tidak akan dapat mendatangi mereka dari
Ibnu Abbas, Umar dan Ali telah memutuskan denda seekor unta sebagai imbangan buruan seekor burung unta...Kemudian Ibnu Abbas dan Abu Ubaidah telah memutuskan mengganti sapi liar dan keledai liar dengan seekor...Ibnu Umar dan Ibnu Auf mengganti seekor kijang dengan seekor kambing sebagai kafaratnya, kemudian Ibnu
terjemahan ayat Surat As-Saff Ayat 14
Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong (agama) Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata
dengan menyantuninya dan menghubungkan silaturahmi dengannya (demikian pula kepada fakir miskin dan ibnu
Akan tetapi menurut Ibnu Abbas r.a. bahwa ayat ini dimansukh hukumnya oleh ayat perintah untuk berperang
Ibnu Shuriya bertanya kepada Nabi saw. atau Umar, "Siapakah di antara malaikat yang menyampaikan wahyu...Kata Ibnu Shuriya, "Dia musuh kami yang selalu mendatangkan siksa atau kesengsaraan.
Kota tersebut dinamai dengan nama pendirinya yaitu Madyan ibnu Ibrahim, sedangkan Nabi Musa belum mengetahui
Ibnu Abbas r.a. mengatakan, bahwa kami belum pernah mengetahui, bahwa Allah swt. menyifati seseorang
waktu berdiri dan duduk dan ketika berbaring) artinya dalam keadaan bagaimana pun juga sedang menurut Ibnu
Ibnu Abbas r.a. menceritakan, bahwa sebagian orang-orang Bani Israel merasa ragu-ragu akan kematian Firaun
darah (dan teman sejawat) teman seperjalanan atau satu profesi bahkan ada pula yang mengatakan istri (ibnu
Berdasarkan itu maka hukumnya sunah, tetapi Ibnu Abbas mengatakannya wajib.
Ayat ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui Ibnu Abbas r.a. diturunkan berkenaan dengan
jadikanlah hati) kalbu-kalbu (sebagian manusia cenderung) condong dan merindukan (kepada mereka) Sahabat Ibnu