Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 sabar 4 al ikhlas 5 Al+hijr+ayat+47 6 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 7 yusuf 8 ayat tentang kepala madrasah 9 ali+imran+159 10 Almaidah ayat 48 11 al furqan ayat 67 12 al-maidah ayat 3 13 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 14 an-nur+ayat+36 15 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 16 hewan 17 hujan 18 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 19 huud+40 20 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 21 al-baqarah ayat 168 22 Urusan 23 Aman 24 Ibrahim ayat 7 25 dunia 26 orang tua 27 al-maidah ayat 48 28 Surat al maidah ayat 48 29 surat Al furqan ayat 20 30 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 31 ali imran ayat 26 32 ibrahim 32 33 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 34 al bayyinah ayat 8 35 Bersyukur 36 lukman+ayat+15 37 surat al baqarah ayat 11 38 surat Al furqan ayat 9 39 ali imran ayat 185 40 QS.Al imran ayat 79 41 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 42 Al furqon ayat 67 43 an nisa ayat 59 44 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 45 Al+Anbiyâ+ayat+73 46 Surga 47 Al+hijr+ayat+48 48 Menumbuhkan kebiasaan menegur 49 menghindari perkelahian 50 ar rum ayat 21 51 An nahl ayat 120 52 Saba 13 53 petunjuk 54 kemuliaan 55 AL+AHZAB+AYAT+70 56 al ahzab ayat 70 57 al baqarah ayat 261 58 mengharapkan pertemuan 59 Memohon ampun 60 ikhlas 61 Anjing 62 Beriman 63 al an'am ayat 57 64 ali-imran ayat 43 65 an-nisa+ayat+29 66 al qadar ayat 1-5 67 Kitab sunan ibnu majah 68 Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. 69 Al-Nur ayat 51-54 70 MARYAM 71 Surat annisa ayat 56 72 Surat Al ikhlas 73 al maidah ayat 2 74 Ibrahim ayat 3 75 Syarah hadis birulk walidain nomor 3659 sunan Ibnu Majah 76 bohong 77 al-baqarah+ayat+66 78 al imran 96 79 SURAT 2 AYAT 168 80 an nisa ayat 1 81 terjemahan surat al mulk 82 al-an’am ayat 121 83 Niat 84 surat al-ahzab ayat 5 85 surah yunus ayat 57 86 an-nisa ayat 36 87 Surat+Al+-+Baqarah : 269 88 LUKMAN AYAT 12 89 Diamlah 90 ali imran 190-191 91 Surat at-taubah 104 92 ali imran 185 93 israq ayat 81 94 Perang 95 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 96 kabut 97 SURAT AL KAHFI AYAT 19 98 Sedikit sekali berterimakasih 99 Muslim 100 al-baqarah ayat 245

Hasil pencarian tentang Iman+dan+amal+shaleh+lebih+baik+dan+lebih+kekal

(Dan Allah akan menambah kepada mereka yang telah mendapat petunjuk) berkat iman mereka (hidayah) berkat...ayat-ayat yang diturunkan kepada mereka (Dan amal-amal saleh yang kekal itu) yaitu ketaatan kepada Allah...yang selalu dilakukan oleh seseorang (lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya...) akhir dan kesudahan daripadanya, berbeda dengan amal perbuatan orang-orang kafir....baik kedudukannya?"
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 76
Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk....Dan amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya.
Balasan ini diperuntukkan bagi orang yang menyempurnakan iman dan amal saleh, yaitu para nabi dan orang-orang...Jamuan apakah yang lebih besar daripadanya, di mana jamuan tersebut penuh dengan kenikmatan, baik bagi...yang menarik, pelayanan dari anak-anak yang tetap muda, sungai-sungai yang mengalir, kenikmatan yang kekal..., dan yang lebih tinggi, lebih utama dan lebih besar dari itu adalah kenikmatan dekat dengan Ar Rahman...dirinya, iman yang lemah, ilmu yang kurang dan keinginan yang lemah, sehingga terjadilah apa yang terjadi
Riba Nasiah adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan....

-deskripsi"> Karena maslahat jual beli yang merata baik bagi individu maupun masyarakat...iman dapat menghalangi seseorang dari kekal di dalam neraka....Jika pada diri seseorang tidak ada tauhid, maka amal ini (memakan riba) sudah mampu membuatnya kekal...di neraka, belum lagi ditambah dengan tidak adanya tauhid dan iman.
yang memiliki iman agar iman mereka terpelihara dan sempurna....

-deskripsi"> Syaikh As Sa’diy berkata, “(Yakni) lebih suci, lebih baik dan lebih...mengembangkan amal mereka, karena barang siapa yang menjaga kemaluan dan pandangannya, maka ia akan...Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik...Selanjutnya, Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengingatkan kepada mereka pengetahuan-Nya terhadap amal mereka
(Dan apa saja yang diberikan kepada kalian, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya...) kalian bersenang-senang dan menghias diri dengannya selama hidup kalian, kemudian semuanya akan lenyap...(sedangkan apa yang di sisi Allah) yakni pahala-Nya (adalah lebih baik dan lebih kekal....bahwa yang kekal itu lebih baik daripada yang lenyap. Dapat dibaca Ta'maluna dan Ya'maluna.
Allah untuk dihisab-Nya amal mereka besar atau kecil, tentu mereka tidak akan melakukannya dan akan bertobat...pengaruh yang kuat dalam memperbaiki keadaan seseorang sehingga ia akan mengisi hari-harinya dengan amal...saleh, ia pun akan lebih semangat untuk mengerjakan ketaatan itu sambil berharap akan diberikan pahala...menghibur seorang mukmin yang kurang mendapatkan kesenangan dunia, karena di hadapannya ada kesenangan yang lebih...baik dan lebih kekal.
-deskripsi"> Hal ini menunjukkan ketidakadaan iman dalam hati mereka dan lebih memilih...dari mulai takhalluf (meninggalkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam), ridha di atas sikap itu dan...

-deskripsi"> Mereka lebih suka istirahat yang sebentar daripada istirahat yang kekal
tafsir-deskripsi"> Oleh karena kebenaran senantiasa sampai ke dalam hati mereka sedikit demi sedikit, maka iman...Di samping itu, dengan turunnya ayat sedikit-demi sedikit, maka lebih siap diterima oleh jiwa daripada...amal mereka berubah sampai mengalahkan orang-orang terdahulu dan yang akan datang kemudian....kebodohan, ehingga dengannya urusan agama dan dunia mereka menjadi baik....mereka akan kekal di sana selama-lamanya.
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 17
Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.
(Sedangkan kehidupan akhirat) yang di dalamnya terdapat surga (adalah lebih baik dan lebih kekal.)
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 46
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah...lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik, dengan kenikmatannya yang suci, daripada kehidupan dunia..., dan lebih kekal.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 60
Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya; sedang...apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 73
Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir...Dan Allah lebih baik (pahala-Nya) dan lebih kekal (azab-Nya)".
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 36
Maka sesuatu yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah...lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal
Dengan begitu, Allah menambahkan petunjuk-Nya kepada mereka untuk berbuat baik....Amalan-amalan saleh itu lebih baik dan lebih kekal pahalanya di sisi Allah.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 131
Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari...Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal.
Janganlah kalian lemah dalam menghadapi musuh, dan jangan mengajak mereka berdamai karena alasan takut...kepada mereka, padahal kalian lebih tinggi dan akan menang dengan kekuatan iman....Allah selalu membela kalian dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal perbuatan kalian.
(Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan)...yakni berbagai macam golongan (dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia) sebagai perhiasan dan kesemarakan...(Dan karunia Rabbmu) di surga (adalah lebih baik) daripada keduniaan yang diberikan kepada mereka (dan...lebih kekal) yakni lebih abadi.
tidak tertipu olehnya serta lebih berharap kepada kesenangan di akhirat (surga) serta menjadikan hal...Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan, bahwa semua yang diberikan kepada manusia, baik emas, perak...

-deskripsi"> Berupa kenikmatan yang kekal dan kehidupan yang sejahtera....

-deskripsi"> Yakni lebih baik sifatnya dan jumlahnya lagi kekal selama-lamanya....layak didahulukan dan negeri mana yang lebih layak diutamakan; yang kekal atau sementara?
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 66
Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu...Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang...demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka),
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 11
janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih...baik dari mereka....Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih...baik....Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat
menyempitkannya, baik orang itu salih atau tidak....Rezeki-Nya diberikan kepada semua makhluk-Nya, namun iman dan amal saleh hanya diberikan kepada makhluk.../p>-deskripsi"> Karena orang-orang yang beriman mengetahui, bahwa pelapangan rezeki dan...penyempitannya kembalinya kepada hikmah dan rahmat, dan Dia lebih mengetahui keadaan hamba-Nya....mereka akan berbuat zalim di bumi, sehingga Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam hal itu memperhatikan baik
(Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia) keduanya dapat dijadikan sebagai perhiasan di...dalam kehidupan dunia (tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh) yaitu mengucapkan kalimat: Subhaanallaah...Wallaahu Akbar; menurut sebagian ulama ditambahkan Walaa Haulaa Walaa Quwwata Illaa Billaahi (adalah lebih...baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan) hal yang diharap-harapkan dan
Ketahuilah bahwa segala yang kalian miliki berupa harta, anak dan sebagainya adalah kesenangan yang hanya...Sementara kesenangan surga yang telah dipersiapkan Allah adalah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang...yang beriman dan hanya bersandar kepada Sang Pencipta dan Pemelihara mereka.
-deskripsi"> Meskipun anak dan hartamu banyak, dan engkau melihat diriku sedikit harta...dan anak, namun apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal; apa yang diharapkan dari kebaikan...dan ihsan-Nya lebih utama daripada seluruh isi dunia....Ayat ini juga menunjukkan, bahwa harta dan anak tidaklah bermanfaat bagi seseorang jika tidak membantunya
kami telah beriman kepada Rabb kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami) dari kemusyrikan dan...dosa-dosa lainnya yang pernah kami lakukan (dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya...(Dan Allah lebih baik) pahala-Nya daripada kamu, jika Dia ditaati (dan lebih kekal") azab-Nya daripada
(Siapakah yang lebih baik perkataannya) maksudnya, tiada seorang pun yang lebih baik perkataannya (daripada...seorang yang menyeru kepada Allah) yakni mentauhidkan-Nya (mengerjakan amal yang saleh dan berkata,
(Maka apa yang diberikan kepada kalian) khithab ayat ini ditujukan kepada orang-orang mukmin dan lain-lainnya...perhiasan duniawi (itu adalah kenikmatan hidup di dunia) untuk dinikmati kemudian lenyap sesudah itu (dan...yang ada pada sisi Allah) berupa pahala (lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan