Paling Sering Dicari

1 puasa 2 Zakat 3 sedekah 4 Ibrahim 5 Puasa syawal 6 Ali Imran 7 Ali Imran 104 8 yahudi 9 Bani israil 10 zakat fitrah 11 Adil 12 niat 13 al-Baqarah ayat 143 14 Yunus+85 15 Sholat ied 16 Asy-Syu’ara ayat 214 17 ali imran 133 18 ALI IMRAN 134 19 al baqarah ayat 256 20 surat+Ali+'imran+180 21 ibrahim+ayat+25 22 kemenangan 23 ramadhan 24 Al ikhlas 25 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 26 Lemah 27 palestina 28 Surat an nahl ayat 90 29 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 30 Maryam 31 Al-Baqarah ayat 67 32 ali imran ayat 33 33 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 34 surat saba ayat 10 35 kebahagiaan 36 makanan halal 37 Al+ahzab+ayat+31 38 An-nisa ayat 59 39 al baqarah ayat 275 40 matahari 41 at tahrim ayat 14 42 yunus+88 43 ali imran 112 44 Anak yatim 45 Surat al isra 46 Sholat 47 pamer ibadah 48 Akhir Ramadhan 49 at taubah ayat 7 50 riba 51 ibrahim+ayat+27 52 Baitul Maqdis 53 ibrahim+ayat+26 54 Kebaikan 55 pembelaan qur-an pada hari kiamat 56 telah aku tinggalkan dua perkara 57 Surat Al anbiyah 96 58 al baqarah ayat 185 59 Penyakit hati 60 al maidah ayat 3 61 Yunus+87 62 Dalil Nabi Muhammad di al quran 63 ali imran 103 64 Bicara yang baik 65 Mencari rezeki 66 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 67 Hujan 68 Israil 69 Shalat 70 Hadits Muslim 749 71 mencari+rizki 72 kebersihan sebahagian daripada iman 73 telah+menceritakan+kepada+kami+muhammad+bin+sulaiman+al+mishhishi menceritakan kepada kami muhammad bin az zibrigan 74 Yunus 57 75 al araf ayat 172 76 Al an am ayat 95 77 Isi kandungan 78 Ibrahim+38 79 yunus 92 80 kami 81 al-anfal ayat 60-61 82 Perak 83 Yunus ayat 44 84 kemenangan yang besar 85 hud ayat 6 86 Makanan yang mereka ingini 87 An- nisa ayat 29 88 Yang+beristighfar+ 89 Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri 90 Perintah berbuat adil dan kebaikan 91 surat+an+nahl+ayat+43 92 kafir 93 surat al a'la 15 94 tafsir yasin ayat 73 95 Sesungguhnya orang orang yang banyak harta adalah orang orang yang sedikit kebaikannya 96 menjual kayu bakar 97 Thaaha ayat 132 98 at taubah ayat 122 99 Kiamat 100 Yang+sidiqqin

Hasil pencarian tentang Isa+Al+masih

terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 157
dan karena ucapan mereka: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah",...membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa...Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan...kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 45
dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al...Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 30
Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 58
Demikianlah (kisah Isa), Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti (kerasulannya) dan...(membacakan) Al Quran yang penuh hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 72
Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam...", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu".
(Maka berselisihlah golongan-golongan di antara mereka) tentang perkara Nabi Isa ini, apakah dia anak...Allah atau Allah, atau tuhan yang ketiga (maka kecelakaan yang besarlah) lafal Al Wail menunjukkan kalimat...orang-orang yang lalim) bagi orang-orang kafir, karena perkataan yang mereka ucapkan mengenai Nabi Isa
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 12
Hai Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh....Dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak,
(Itulah Isa putra Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar) jika lafal Alqaul dibaca Rafa', berarti...menjadi Khabar dari Mubtada yang diperkirakan keberadaannya, maksudnya, perkataan Isa bin Maryam adalah...yang benar (yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya) lafal Yamtaruuna berasal dari kata Al...kebenarannya, mereka adalah orang-orang Nasrani; mereka mengatakan perkataan yang dusta, yaitu, "Sesungguhnya Isa
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 112
(Ingatlah), ketika pengikut-pengikut Isa berkata: "Hai Isa putera Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan...Isa menjawab: "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman".
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 171
Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 17
Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam...Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al...Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?".
(Serta karena ucapan mereka) dengan membanggakan diri ("Sesungguhnya kami telah membunuh Almasih Isa...(padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya tetapi diserupakan bagi mereka dengan Isa...hingga mereka kira Nabi Isa sendiri....Dan kata sebagian pula, "Memang dia itu Isa!"...) menjadi hal yang menyangkal pembunuhan Isa itu.
Dari itu, adakah para pembangkang masih bersikeras mengingkari al-Qur'ân?...melalui pengetahuan para cerdik pandai Banû Isrâ'îl, bahwa--seperti termaktub dalam kitab suci mereka--al-Qur'ân
(Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul Kami dan Kami iringi pula dengan Isa putra...pemeliharaan yang semestinya) karena kebanyakan di antara mereka meninggalkannya dan kafir kepada agama Nabi Isa...Akan tetapi masih banyak pula di antara mereka yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa, lalu mereka...(Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman) kepada Nabi Isa (di antara mereka pahalanya dan banyak
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 159
Tidak ada seorangpun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya....Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.
menjadi kera-kera; mereka adalah orang-orang dari kalangan Bani Israel yang menduduki tanah Ailah (dan Isa...putra Maryam) yaitu Nabi Isa mendoakan/menyerapah mereka sehingga mereka berubah ujud menjadi babi-babi...; mereka adalah orang-orang Bani Israel yang memiliki Al-Maidah/hidangan yang didatangkan dari langit
(Begitulah) sebagai peringatan (kamu) menjadi mubtada (semuanya) sedangkan khabarnya ialah: (kalian masih...berbantah-bantahan tentang hal yang kalian ketahui) tentang Nabi Musa dan Nabi Isa yang kalian akui
(Mereka mengatur tipu daya) maksudnya orang-orang kafir dari golongan Bani Israil terhadap Isa karena...membunuhnya secara diam-diam (dan Allah membalas tipu daya mereka) dengan jalan mengubah muka seorang seperti Isa...sehingga mereka bunuh sedangkan Isa diangkat ke langit (dan Allah sebaik-baik yang membalas tipu daya
Ingatlah (Ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam!...Menjawab) kepada mereka Isa ("Bertakwalah kepada Allah) di dalam meminta bukti-bukti itu/mukjizat-mukjizat
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 172
Al Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak (pula enggan) malaikat-malaikat
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 85
dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang shaleh.
(1) (1) Kata al-muzn dalam bahasa Arab berarti 'awan yang menurunkan hujan'....Adapun hujan buatan yang kita kenal itu sampai saat ini masih merupakan percobaan yang persentase keberhasilannya...masih sangat kecil, di samping masih memerlukan beberapa kondisi alam tertentu juga.
(1) (1) Kata al-muzn dalam bahasa Arab berarti 'awan yang menurunkan hujan'....Adapun hujan buatan yang kita kenal itu sampai saat ini masih merupakan percobaan yang persentase keberhasilannya...masih sangat kecil, di samping masih memerlukan beberapa kondisi alam tertentu juga.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 57
Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamnaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya.
Seperti Kami menurunkan kitab-kitab suci sebelumnya, Kami pun menurunkan kitab suci al-Qur'ân kepadamu...Al-Qur'ân Kami turunkan dengan bahasa Arab....Maka, jangan lagi kamu ikuti orang-orang musyrik dan Ahl al-Kitâb setelah kamu mendapat wahyu dan ilmu...Jika kamu masih mengikuti mereka, kamu tidak akan mempunyai penolong yang dapat membelamu dari siksa...menerangkan bahwa meskipun Rasulullah saw. adalah orang pilihan dan mempunyai derajat yang tinggi, beliau masih
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 30
Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al Masih itu putera
Pengertian ini disimpulkan dari ayat selanjutnya, yaitu (oleh Isa putra Maryam kepada pengikut-pengikutnya..., mereka adalah orang-orang yang paling pertama dan paling dahulu beriman kepada Nabi Isa, dan jumlah...Lafal Hawariyyun ini diambil dari asal kata al-hur yang artinya putih cemerlang...., dan mereka mengatakan, bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah yang kemudian diangkat naik ke langit...(dan segolongan yang lain kafir) karena mereka telah mengatakan, bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 34
Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 156
Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar
(Dan tidak ada di antara Ahli Kitab) seorang pun juga (kecuali akan beriman kepadanya) yakin kepada Isa...Atau sebelum wafatnya Isa, yakni ketika dia turun dekat datangnya hari kiamat sebagaimana tercantum dalam...sebuah hadis (Dan pada hari kiamat itu, ia) yakni Isa (akan menjadi saksi terhadap mereka) mengenai