Paling Sering Dicari

1 Puasa syawal 2 ALI+IMRAN+191 3 duduk di tanah tinggi sebab ombak bergulung deras dan besar akan berlaku.. 4 Nabi meninggal 5 surat+AL-A'la+ayat+14 6 riba 7 maaf 8 Surga 9 kesedihan 10 Sholat iedul fitri 11 bidara 12 ALLAH 13 harga diri 14 Berkah 15 hari raya 16 al isra ayat 23 17 al ankabut ayat 2 18 ar rum ayat 30 19 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 20 rezeki 21 Jibril 22 sedekah 23 surat yusuf 24 memaafkan 25 Aisyah 26 Maryam 27 hijrah 28 ALI+IMRAN+190 29 At taubah ayat 34-35 30 Al isra ayat 49 31 Surat Al-A’raaf ayat 180 32 surah+yusuf+ayat+12 33 Ali+Imran+193 34 almujadalah+ayat+11 35 Sikap muslim yerhadap yahudi 36 Hadits Muslim Nomor 1164 37 Yunus+25 38 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 39 Sembilan puluh sembilan nama 40 surat al maidah ayat 1 41 al imran 134 42 Kiamat 43 al maidah ayat 3 44 surat At-Taubah:34 45 Ghuluw dalam beragama uzair 46 Surah yunus 92 47 Ali imran 48 Sebaikbaik hadiah adalah doa 49 al imran 50 al-alaq ayat 1-5 51 kurma 52 Melata 53 al ikhlas 54 luqman 13 55 ikhlas 56 Ibrahim 57 ali imran 190 58 majusi 59 Ali+Imran+85 60 Al Ahqaaf 20 61 Takwa 62 ali imran 102 63 Maut 64 Hadist tentang hukum menyambung rambut 65 tolaklah keburukan dengan kebaikan 66 Puasa 67 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 68 ali imran ayat 92 69 mati 70 banjir 71 Kiblat 72 zakat 73 Ibrahim :7 74 mukmin bagaikan satu bangunan hadits tirmidzi 75 Hadis tentang permusuhan 76 Prasangka 77 An nisa ayat 160 78 Hadits muslim 805 79 Keluarga 80 Malas 81 al+hujurat+ayat+13 82 An nisa' ayat 12 83 Kalam 84 Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh 85 Ar+rahman+ayat+26 86 masuk+surga 87 hutang 88 Musa berkata kepada Fir'aun, Sungguh engkau telah mengetahui dan memahami wahai Fir'aun bahwasanya tidak menurunkan mukjizat-mukjizat ini kecuali Robb pemilik langit dan bumi, yang merupakan tanda-tanda kekuasaan. 89 rugi+tidak+berfikir 90 ali imran 191 91 At Taubah ayat 31 92 al mukminun ayat 60 93 ali imran 18 dan 19 94 Sihir 95 Peringatan 96 mimpi 97 surat at talaq ayat 2 98 makan 99 AL+anam+ayat+145 100 hubungan

Hasil pencarian tentang Jika+kamu+mendengar+tentang+tha’un+di+suatu+tempat,+maka+janganlah+kamu+memasukinya+(tempat+itu).+Apa+bila+kamu++(terlanjur)+berada+di+tempat+yang+terkena+wabah+itu,+maka+janganlah+kamu+keluar+darinya+(tempat+itu)

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 191
Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir...kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka...di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu....Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka Jibril menyerunya dari tempat yang lebih rendah,) pada saat itu malaikat Jibril berada di tempat...yang lebih rendah dari tempat Maryam ("Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan...anak sungai di bawahmu") yaitu sebuah sungai yang dahulunya kering kini berair kembali, berkat kekuasaan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 222
Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran"....Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati...Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu....Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 57
Janganlah kamu kira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat melemahkan (Allah dari mengazab mereka) di...bumi ini, sedang tempat tinggal mereka (di akhirat) adalah neraka....Dan sungguh amat jeleklah tempat kembali itu.
(Dan Dialah yang menciptakan kamu) maksudnya yang mengadakan kamu (dari seorang diri) yaitu Nabi Adam...(maka ada tempat tetap) bagimu di dalam rahim (dan tempat simpanan) bagimu di dalam tulang rusuk....Dalam suatu qiraat huruf qaf dibaca fatah; yang artinya tempat menetap kamu....(Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran Kami kepada orang-orang yang mengerti) tentang...apa yang dikatakan kepada mereka.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 24
Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah...menjadikan anak sungai di bawahmu.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 13
Janganlah kamu lari tergesa-gesa; kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan kepada tempat-tempat...kediamanmu (yang baik), supaya kamu ditanya.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 65
Maka pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargamu, dan ikutlah mereka dari belakang dan janganlah...seorangpun di antara kamu menoleh kebelakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang di perintahkan
(Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung) menggambarkan tentang tinggi...(Dan Nuh memanggil anaknya) yaitu Kan`an (sedangkan anaknya itu berada di tempat yang jauh) dari bahtera...Naiklah bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir.")
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 42
Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung....Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil: "Hai anakku, naiklah...(ke kapal) bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir".
("Dan kami pun pasti akan mendatangkan pula kepadamu sihir semacam itu) yang akan melawannya (maka buatlah...suatu waktu antara kami dan kamu) untuk pertemuan itu (yang kami tidak akan menyalahinya dan tidak pula...kamu, di suatu tempat) lafal Makaanan ini dinashabkan dengan mencabut huruf Jarnya, maksudnya, di tempat...(yang pertengahan") lafal Suwan dapat pula dibaca Siwan, artinya, tempat yang letaknya pertengahan,
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 58
Dan kamipun pasti akan mendatangkan (pula) kepadamu sihir semacam itu, maka buatlah suatu waktu untuk...pertemuan antara kami dan kamu, yang kami tidak akan menyalahinya dan tidak (pula) kamu di suatu tempat...yang pertengahan (letaknya).
dan memberikan tempat bagimu) yakni menempatkan kamu (di bumi....Kamu dirikan istana-istana di atas tanah-tanah yang datar) sebagai tempat tinggalmu di musim panas (dan...kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah) yang kamu tempati di musim dingin, dinashabkannya...lafal buyuutan menjadi hal dari lafal yang tersimpan (maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah...kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan).
(Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah) dalam bentuk ilham (hendaknya) huruf an di sini dapat diartikan...sebagai an mashdariyah atau an mufassirah (buatlah sarang-sarang di bukit-bukit) tempat kamu berdiam...(dan di pohon-pohon) sebagai tempat tinggal (dan di tempat-tempat yang dibikin manusia) sarang-sarang...buatan manusia untuk kamu, jika kamu tidak suka kepada sarang buatan manusia, kamu boleh menempati tempat...yang lainnya.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 29
Maka masukilah pintu-pintu neraka Jahannam, kamu kekal di dalamnya....Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 29
Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat...Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk...orang-orang yang benar".
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 18
Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah...syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
(Janganlah kamu kira) dapat dibaca Tahsabanna dan Yahsabanna, yang menjadi Fa'il atau subyeknya adalah...Rasulullah (bahwa orang-orang yang kafir itu dapat melemahkan) Kami (di bumi ini) yakni selamat dari...azab Kami (sedangkan tempat tinggal mereka) yaitu tempat mereka kembali (adalah neraka....Dan sungguh sejelek-jelek tempat kembali adalah neraka) maksudnya tempat kembali yang paling buruk.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 94
Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah...kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu....Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu temasuk...orang-orang yang ragu-ragu.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 74
Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum '...Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi....Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan...rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan
(Allah berfirman, "Turunlah kamu sekalian) yakni Adam dan Hawa serta anak-cucu kamu yang masih berada...di dalam diri kamu (sebagian kamu) maksudnya sebagian keturunan (menjadi musuh bagi sebagian yang lain...) sebagian mereka berlaku aniaya terhadap sebagian yang lainnya....(Dan kamu di muka bumi mempunyai tempat kediaman) yaitu tempat tinggal (dan kesenangan) tempat bersenang-senang...(sampai waktu yang ditentukan.") apabila ajal kamu telah sampai pada saatnya.
("Hai anakku, sesungguhnya) perbuatan yang buruk-buruk itu (jika ada sekalipun hanya sebesar biji sawi..., dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi) atau di suatu tempat yang paling tersembunyi pada...tempat-tempat tersebut (niscaya Allah akan mendatangkannya) maksudnya Dia kelak akan menghisabnya....(Sesungguhnya Allah Maha Halus) untuk mengeluarkannya (lagi Maha Waspada) tentang tempatnya.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 69
Dan tatkala mereka masuk ke (tempat) Yusuf....membawa saudaranya (Bunyamin) ke tempatnya, Yusuf berkata: "Sesungguhnya aku (ini) adalah saudaramu, maka...janganlah kamu berdukacita terhadap apa yang telah mereka kerjakan".
(Janganlah sekali-kali kamu kira) dengan memakai 'ta' dan 'ya' (bahwa orang-orang yang merasa gembira...dengan apa yang telah mereka lakukan) yakni dengan apa yang telah mereka perbuat yaitu menyesatkan manusia...kebenaran padahal mereka dalam kesesatan (janganlah kamu menyangka mereka) merupakan taukid atau pengukuhan...dengan kedua versinya, memakai 'ta' dan 'ya' (terlepas) artinya berada di suatu tempat yang bebas (dari...siksa) di akhirat tetapi mereka berada di suatu tempat di mana mereka akan menerima siksa yaitu di neraka
Janganlah kamu menanyakan kepada Nabimu hal-hal yang jika diterangkan) dijelaskan (kepadamu, niscaya...menyusahkan kamu) karena di dalamnya mengandung kemudaratan (dan jika kamu menanyakannya di waktu Alquran...ayat-ayat Alquran yang menjelaskannya dan jika ayat-ayat Alquran telah turun niscaya isinya akan menjelek-jelekkan...kamu sendiri oleh karena janganlah kamu banyak bertanya tentang hal-hal itu; sesungguhnya (Allah telah...memaafkan kamu tentang hal-hal itu) sebelum kamu meminta maaf kepada-Nya, maka dari itu janganlah kamu
(Berkatalah) Firaun kepada Nabi Musa, ("Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku...akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan") penjara di masa Firaun sangat mengerikan keadaannya..., karena seseorang ditahan di suatu tempat di bawah tanah dalam keadaan menyendiri, sehingga tidak dapat...melihat apa-apa dan tidak dapat mendengar suara seorang manusia pun.
Jika kamu melihat, wahai orang yang melihat dengan cermat, tatkala orang-orang kafir itu ketakutan di...saat kebenaran datang, mereka tidak mendapatkan tempat pelarian lagi....Lalu mereka digiring ke neraka dari tempat yang dekat.
Janganlah kamu ambil sebagai orang-orang kepercayaan) maksudnya sebagai teman-teman akrab tempat kamu...membukakan rahasia kamu (orang-orang yang di luar kalanganmu) maksudnya orang lain, misalnya orang Yahudi...dan membukakan rahasia kamu kepada orang-orang musyrik (dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka)...Sungguh telah Kami jelaskan kepada kamu tanda-tanda) permusuhan mereka itu (jika kamu memikirkan)nya....Maka janganlah kamu ambil mereka itu sebagai orang-orang kepercayaan.
Renungkanlah, wahai Nabi, ketika kamu bertolak dari rumah keluargamu menuju suatu tempat di Uhud dengan...maksud menempatkan orang-orang Mukmin di pos-pos peperangan....Allah Maha Mendengar perkataan dan Maha Mengetahui niat kamu sekalian.
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 15
Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir....Tempat kamu ialah neraka. Dialah tempat berlindungmu. Dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali".