Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Pendidikan 5 Zina 6 al ikhlas 7 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 8 Mimpi 9 riba 10 Menghargai pendapat orang lain 11 zakat 12 surah al maidah ayat 89 13 yunus 14 jual beli 15 bekerja 16 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 17 al hujurat ayat 13 18 al baqarah ayat 30 19 Al Maidah ayat 1 20 yunus+ayat+85-86 21 akhlak 22 penciptaan manusia 23 hadits+surat+an+nahl 24 Menerima harta dengan nafsu serakah 25 jujur 26 al+ikhlas 27 ibrahim 7 28 Menuntut ilmu 29 syari'ah 30 gunung 31 ali imran ayat 130 32 AL MUJADALAH AYAT 11 33 An nisa ayat 58 34 al A'raf ayat 54 35 al maidah ayat 87-88 36 al imran 186 37 al an'am ayat 38 38 ALMAIDAH AYAT 2 39 neraka 40 laut 41 hujan 42 ibrahim 52 43 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 44 An nahl ayat 90 45 yusuf 47 46 Pemimpin 47 sakit 48 yusuf 3 49 mencatat dengan jujur 50 Penyakit 51 Babi 52 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 53 surat al wakiah 54 al-baqarah ayat 286 55 al maidah ayat 6 56 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 57 az zariyat ayat 56 58 niat 59 Ali imran 45 60 Hud ayat 7 61 Mengutamakan kepentingan bersama 62 ibadah 63 obat 64 ibrahim ayat 28 65 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 66 ALI IMRAN 102 67 Ali Imran 159 68 Surat+Ali+Imran+ayat+190 69 At-taubah+ayat+103 70 Penyembuhan penyakit 71 al imran ayat 102 72 Sama+sama+merasakan+nikmat+Allah 73 sesungguhnya allah maha esa 74 takwa 75 Wasiat 76 sihir 77 SURAH+ALBAQARAH+AYAT+30 78 syahadah 79 Amal jariyah 80 takdir 81 Murka alloh 82 Sepertiga malam 83 an nisa ayat 4 84 CAHAYA 85 al maidah ayat 48 86 ukuran 87 Al Imran 85 88 Iman 89 hadits hutang 90 thaha ayat 105 91 qaf ayat 16 92 rahmat+allah+diturunkan ke dunia hanya satu bagian 93 Al Hujurat ayat 12 94 Al isra ayat 34 95 al hujurat ayat 14 96 al hijr 94 97 Surat+Ali+Imran+ayat+159 98 Urutan surat an nasr dalam alqur'an terletak pada urutan 99 Hadits tentang mengambil ilmu dari sumbernya 100 Al-Maidah ayat 3

Hasil pencarian tentang Jual+beli+yang+dilarang

(Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada) huruf min di sini bermakna...kalian) yakni cepat-cepatlah kalian berangkat (untuk mengingat Allah) yakni salat (dan tinggalkanlah jual...beli) tinggalkanlah transaksi jual beli itu....(Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui) bahwasanya hal ini lebih baik, maka
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 9
diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli....Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
jika azan untuk salat Jumat telah dikumandangkan maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli....Apa yang diperintahkan itu lebih bermanfaat bagi kalian jika kalian mengetahuinya.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan...Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli...itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)...Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 37
laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah...Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 31
Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan...sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang...hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual beli dan persahabatan.
(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya....kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan dengan yaquumuuna...bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya....menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba....Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 254
Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan...kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at...Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.
(Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman, "Hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan...sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau pun terang-terangan sebelum datang...hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual-beli) tebusan (dan persahabatan.") persahabatan yang dapat...menolong; yang dimaksud adalah hari kiamat.
Mereka tidak disibukkan oleh urusan dunia, seperti--untuk menyebut di antaranya--jual beli, yang dapat...Pada hari itu, pandangan pun menjadi bimbang dan terkejut melihat pemandangan yang aneh dan bencana yang
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 111
(Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran....Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah?...Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
dari mereka ada yang gugur dan sebagian yang lain meneruskan pertempurannya (sebagai janji yang benar...) lafal wa`dan dan haqqan keduanya berbentuk mashdar yang dinashabkan fi`ilnya masing-masing yang tidak...iltifat/perpindahan pembicaraan dari gaib kepada mukhathab/dari orang ketiga kepada orang kedua (dengan jual-beli...yang telah kalian lakukan itu dan yang demikian itu) yaitu jual-beli itu (adalah kemenangan yang besar...) yang dapat mengantarkan kepada tujuan yang paling didambakan.
(Dan tepatilah perjanjian dengan Allah) dalam masalah jual beli dan sumpah-sumpah serta masalah-masalah...yang lain (apabila kalian berjanji dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya...(Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat) ayat ini merupakan ancaman buat mereka yang membatalkan
Hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, belanjakanlah sebagian harta yang telah Allah...Yaitu suatu hari yang sepenuhnya hanya untuk kebaikan dan tidak ada penyebab perselisihan....Pada hari itu kalian tidak bisa mengembalikan apa-apa yang telah lalu di dunia....Hari itu juga tidak ada jual beli, persahabatan dan syafaat seseorang selain Allah.
(Hai orang-orang yang beriman!...Nafkahkanlah sebagian dan rezeki yang telah Kami berikan padamu), yakni zakatnya, (sebelum datang suatu...hari tidak ada lagi jual beli) atau tebusan (padanya, dan tidak pula persahabatan) yang akrab dan memberi...(Dan orang-orang yang kafir) kepada Allah atau terhadap apa yang diwajibkan-Nya, (merekalah orang-orang...yang aniaya) karena menempatkan perintah Allah bukan pada tempatnya.
"Mereka tidak menunggu) menanti-nanti (melainkan satu teriakan saja), yaitu tiupan malaikat Israfil yang...pertama (yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar") lafal Yakhishshimuuna pada...dalam keadaan lalai dari kedatangan hari kiamat, disebabkan mereka sibuk dalam pertengkaran mereka, jual...beli yang mereka lakukan, makan, dan minum serta kesibukan-kesibukan lainnya....sebagian dari mereka bertengkar dengan sebagian yang lain.
Telah datang untuk kalian bukti- bukti yang menjelaskan kebenaran dari Tuhan sebagai penguat risalah...yang aku bawa....Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dalam jual beli kalian....Jangan membuat kerusakan di muka bumi yang baik ini dengan merusak tanaman atau lainnya, serta memutuskan...Yang demikian itu lebih baik jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan kebenaran yang nyata.
(Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu) (berada di atas kebenaran)
Allah menegaskan janji-Nya kepada orang-orang Mukmin yang mengorbankan jiwa dan harta mereka di jalan-Nya..., dengan cara menukar jiwa dan harta mereka itu dengan surga sebagai harga dari apa yang mereka korbankan...Tidak ada seorang pun yang ketulusan dan ketepatan janjinya melebihi Allah....jiwa dan harta kalian yang fana dan menggantinya dengan surga yang kekal untuk itu....Jual beli seperti ini adalah suatu keuntungan yang besar bagi kalian.
Semua wasiat yang disebut diatas merupakan keburukan yang dilarang dan sangat dibenci oleh Tuhanmu.
setelah mereka mengganti sifat-sifat Nabi dan janji-janji Allah atas mereka di dalam Taurat dan Kitab yang...Dan mereka mengganti pula hukum orang yang bersumpah dusta dalam hal tuntutan atas jual beli barang dagangan...(Sesungguhnya orang-orang yang membeli) menukar (janji Allah) untuk beriman kepada Nabi dan menepati...amanat (dan sumpah-sumpah mereka) terhadap Allah dengan berhohong (dengan harga yang sedikit) berupa...pedih) yang menyakitkan.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 166
Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, Kami katakan kepadanya...: "Jadilah kamu kera yang hina.
Mereka yang lebih memilih kesesatan daripada petunjuk, bagaikan seorang pedagang yang membeli barang...yang telah rusak dan tidak laku jual.
Lafal Rijaalun adalah Fa'il dari Fi'il atau kata kerja yang diperkirakan keberadaannya sebagai jawab...dari soal yang diperkirakan pula....Jadi seolah-olah dikatakan, siapakah yang melakukan tasbih kepada-Nya itu, jawabnya adalah laki-laki...(yang tidak dilalaikan oleh perniagaan) perdagangan (dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah...Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu menjadi guncang) yakni panik (hati dan penglihatan) karena
Perumpamaannya seperti orang yang dirusak akalnya oleh setan sehingga terganggu akibat gila yang dideritanya...Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran...Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Kebalikannya adalah riba dalam jual beli....Pendapat yang paling bisa diterima, semua itu dikiaskan dengan bahan makanan yang dapat disimpan.
(Yakni orang-orang) badal atau sifat dari 'alladziina' yang sebelumnya (kepada mereka ada yang mengatakan...Sebaliknya di kalangan kaum Muslimin dan penduduk berlangsung jual beli sehingga mereka beroleh laba
Jadilah kalian orang-orang yang kembali kepada-Nya....Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian....Tinggalkanlah apa yang dilarang, dan peliharalah salat, serta janganlah menjadi golongan orang-orang...yang menyekutukan Allah.
Kecuali dengan cara perkawinan yang sah atau pemilikan budak(1)....Mereka tidak dilarang melakukan hal itu. (1) Pada zaman dahulu perbudakan adalah sesuatu yang lumrah....Seorang laki-laki bebas memilih berapa saja dari budak yang dimiliki untuk dijadikan istri....Islam membolehkan perbudakan akibat perang yang dibenarkan agama, apabila pihak musuh melakukan hal yang...Apabila pihak musuh tidak melakukan perbudakan, umat Islam pun dilarang melakukannya.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 31
Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami...hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga
terjemahan ayat Surat Al-Mu’min Ayat 66
Katakanlah (ya Muhammad): "Sesungguhnya aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah