Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 sedekah 4 al jaatsiyah ayat 13 5 ali imran 159 6 Jihad 7 Etika murid kepada guru 8 ali imran 9 At taubah ayat 36 10 Shalat 11 al maidah ayat 2 12 kejadian manusia 13 iblis 14 jual beli 15 Al baqarah ayat 2 16 al hujurat ayat 13 17 Waktu 18 Zakat 19 nikah 20 Iman 21 al imran 22 akhlak 23 Ali Imran ayat 159 24 Sabar 25 akal 26 ali imran 104 27 jujur 28 AL HUJURAT AYAT 10 29 an nahl ayat 125 30 sholat 31 Riba 32 an-nisa ayat 19 33 al maidah ayat 3 34 Pasar modal 35 Menuntut ilmu 36 ali Imran 64 37 Ibrahim 7 38 ali imran 97 39 Masjid 40 Puasa 41 luqman 42 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 43 luqman 13 44 al ahzab ayat 21 45 an nisa ayat 29 46 AL ISRA AYAT 23 47 taubat 48 Ibrahim 42 49 an-Nahl ayat 125 50 al hijr 41 51 Tentang bersi 52 Rukun Maqam 53 maha lembut 54 Surah al baqarah ayat 30 55 surat quraisy 56 al ikhlas ayat 1 57 ikan 58 al-ikhlas 59 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 60 al mujadilah ayat 11 61 Agama 62 luqman 34 63 Al baqarah ayat 275 64 al- Baqarah ayat 195 65 Memaafkan 66 anggota badan tanggu 67 jual beli dan riba 68 surat ali imran ayat 159 69 Pohon 70 ali+imran+105 71 muhammad 10 72 al maidah ayat 1 73 q.s An- nisaa ayat 59 74 Al-A’raf+ayat+129 75 saba 19 76 Hud ayat 61 77 Ziarah kubur 78 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 79 surah hud ayat 61 80 Al-an'am ayat 165 81 al ankabut ayat 45 82 QS. Ali Imran (3): 67 83 an nisa ayat 58 84 Lingkungan pendidikan Islam 85 nafas 86 surat Yunus ayat 57 87 muslim, bab pakaian (2125) 88 Ibrahim+ayat+34 89 yunus 10 90 Takdir 91 an nisa ayat 9 92 Hadist+Bukhori+dan+muslim tentang ilmu 93 an-nahl ayat 90 94 ali imran 61 95 Al ikhlas 96 Shalat pagi 97 Musnad Ahmad 5364 98 Asbabun+nuzul+surat+alkahfi+ayat+28 99 Amanat 100 at tahrim ayat 6

Hasil pencarian tentang KASIH+SAYANG

Rasulullah, sambil berdoa dan pasrah kepada Tuhanmu, "Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan karuniakanlah aku kasih...sayang-Mu, karena Engkaulah yang terbaik di antara pemberi kasih sayang....Sebab kasih sayang-Mu amat luas dan amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
suatu putusan hukum, hadapkanlah dirimu kepada Allah, renungkan keagungan-Nya dan mintalah ampunan dan kasih...sayang-Nya....Karena, sesungguhnya, ampunan dan kasih sayang adalah sifat-sifat Allah.
Mereka itulah orang-orang yang ditelantarkan Allah dan dijauhkan dari kasih sayang-Nya....Maka, barangsiapa yang ditelantarakan oleh Allah dan dijauhkan dari kasih sayang-Nya, niscaya ia tidak
yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih...sayang) di antara sesama mereka; mereka saling kasih-mengasihi dan sayang-menyayangi dan Allah swt.
Dialah yang telah berjanji memberikan kelembutan dan kasih sayang-Nya, sementara para malaikat-Nya memohonkan...Kasih sayang Allah amat besar pada orang-orang yang beriman.
Kami tidak mengutusmu, wahai Nabi, kecuali sebagai perwujudan kasih sayang yang menyeluruh untuk alam
kepada siksa Allah dan teguhlah dalam beriman kepada Rasul- Nya niscaya Dia akan memberi dua bagian dari kasih...sayang-Nya, memberi kalian cahaya sebagai pelita, dan mengampuni dosa-dosa yang kalian perbuat....Ampunan Allah amat luas dan kasih sayang-Nya begitu banyak.
Kami berkata di dunia, "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah dosa kami dan berilah kami kasih...sayang-Mu....Engkau adalah yang terbaik di antara pemberi kasih sayang."
Dan di antara tanda-tanda kasih sayang-Nya adalah bahwa Dia menciptakan bagi kalian, kaum laki-laki,...Dia menjadikan kasih sayang antara kalian dan mereka.
Ini adalah kisah Tuhanmu, hai Muhammad, tentang kasih sayang-Nya yang diberikan kepada hamba dan nabi-Nya
mengingatkan, "Sesungguhnya Tuhan yang harus kalian percayai dan ikuti ketentuan-ketentuan-Nya itu, memiliki kasih...sayang amat luas bagi orang-orang yang takut dan orang-orang yang tidak takut kepada-Nya....Kasih sayang-Nya kepada orang-orang yang tidak menakuti-Nya itu berbentuk penundaan hukuman....Namun demikian, para pendusta itu tidak boleh terlena oleh keluasan kasih sayang Allah, sebab siksa-Nya
Hal itu Kami lakukan sebagai wujud kasih sayang Kami kepadanya, dan sebagai bahan pelajaran bagi yang...lain agar bersabar dan haus akan kasih sayang Allah seperti dia.
Dalam menerangkan kasih sayang-Ku dan siksa-Ku di dunia, ceritakanlah kepada mereka kisah beberapa malaikat
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 96
yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih...sayang.
Kemudian taatilah Allah dan rasul-Nya dalam setiap perintah dan larangan agar kamu sekalian mendapatkan kasih...sayang di dunia dan akhirat.
Dialah satu-satunya Tuhan yang melimpahkan kebaikan dan yang kasih sayang-Nya amat besar.
Akan tetapi Kami tidak menenggelamkan mereka karena kasih sayang Kami.
Hanya Dialah Pemilik ampunan tetap dan kasih sayang abadi.
Mereka juga Kami masukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Kami, dan benar-benar
bahwa jika ia kemudian terbukti bohong dalam tuduhannya, ia akan menerima laknat dan tidak mendapat kasih...sayang Allah Swt.
Allah telah melimpahkan kasih sayang dan meridai Nabi-Nya. Para malaikat memanjatkan doa untuknya.
Kamu terusir dari naungan kasih sayang-Ku dan dari tempat yang terhormat.
Oleh karena itu, janganlah kamu berputus asa dari kasih sayang Allah. '
kepastian, dan terus meragukan al-Qur'ân hingga mati atau didatangi azab hari kiamat yang tidak memberikan kasih...sayang kepada mereka.
Mereka akan diusir dari kasih sayang dan akan mendapat tempat tinggal yang buruk.
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 7
Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka
Setan itu sendiri telah diusir Allah dari naungan kasih sayang-Nya dan berada di jalan kesesatan.
Sampaikan pula bahwa kasih sayang-Ku amat luas.
Aku beri kabar gembira tentang kasih sayang yang Allah wajibkan kepada diri-Nya....Suatu kasih sayang yang mengharuskan bahwa bila seseorang di antara kalian berbuat kejahatan karena tidak
Ibrâhîm menjawab, 'Aku tidak akan pernah putus asa dari kasih sayang Allah.