Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 sabar 4 al+baqarah+ayat+165 5 at taubah ayat 105 6 al+maidah+ayat+122 7 doa datangnya hujan 8 Sombong 9 surah al a'raf ayat 79 10 Zabur 11 Injil 12 ali imran ayat 159 13 Zina 14 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 15 al maidah ayat 8 16 kandungan 17 Bumi bulat 18 Rezeki 19 lokasi yang memudahkan 20 hr+muslim+288 21 surah+fathir+ayat+18 22 Tenggorokan 23 mati 24 AL HASYR AYAT 18 25 surat+thaha+ayat+126 26 Al-Ahzab ayat 33 27 zakat 28 dalil+kitab+Zabur 29 Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 30 Kesedihan 31 Surat-ad-dahr-ayat-23 32 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 33 an nisa ayat 5 34 Jibril 35 Kitab zabur 36 surah ar-raf ayat 72 37 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 38 AS+SAJADAH+AYAT+6 39 an nahl ayat 125 40 al maidah ayat 48 41 ar rum ayat 21 42 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 43 al baqarah ayat 282 44 al+maidah+ayat+47 45 Saba' ayat 1 46 Arsy 47 Ayat ayat larangan zina 48 Angin 49 Al quran 50 Melindungi 51 pertengkaran 52 Jihad 53 Ali imran 54 surat+thaha+ayat+125 55 al+fatihah+ayat+5 56 Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. 57 an nur ayat 31 58 mereka tetap tidak akan beriman 59 Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya me 60 Sembahyang 61 gunung 62 ikhlas 63 Tipu daya 64 RIBA 65 Al hijr ayat 3 66 al baqarah ayat 155 67 Surat An Naas ayat 6 68 Albaqoroh ayat 282 69 Lohong hitam 70 (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 71 ibrahim ayat 32 72 Amat penipu 73 az-zariyat ayat 56 74 motivasi kera 75 an nisa+ayat+65 76 Menyesali 77 Neraka 78 surat hud 79 amal 80 Sayang 81 an nisa ayat 58 82 Bergelimang dosa 83 Al Baqarah ayat 186 84 kerusakan 85 al kitab 86 ibrahim 35 87 Surah As-Syam Ayat 7 88 Apabila surga telah didekatkan 89 Harga 90 Takut kepada Allah 91 Saba 13 92 Tajwid+Al+Baqarah+ayat+67 93 hr.muslim:+3447 94 MEMANCARKAN SPERMA 95 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 96 Pembicaraan rahasia 97 surga 98 Jin dan manusia 99 an+nisa+ayat+29 100 an nahl ayat 14

Hasil pencarian tentang Kami+mudahkan+alqur'an

Apakah yang Anda maksud Kami mudahkan alur'an?
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 58
Sesungguhnya Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya Kami mudahkan ia) Kami mudahkan Alquran itu (dengan bahasamu) dengan bahasa Arab supaya
(Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Alquran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 22
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 17
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 32
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 40
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran
(Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Alquran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran
(Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Alquran untuk pelajaran, maka sudah adakah orang yang mengambil
Aku bersumpah bahwa Kami telah mudahkan al-Qur'ân untuk dijadikan peringatan dan pelajaran.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 97
Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira
Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami ampunan dari sisi-Mu....Lindungi kami dari penindasan musuh-musuh, dan mudahkan jalan bagi kami menuju petunjuk dan perkenan-Mu
(Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Alquran untuk pelajaran) Kami telah memudahkannya untuk dihafal...dan Kami telah mempersiapkannya untuk mudah diingat (maka adakah orang yang mengambil pelajaran?)
(Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan dia) Alquran itu (dengan bahasamu) bahasa Arab (agar kamu dapat
beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik) yakni surga; diidhafatkannya lafal Jazaa-an...Dan menurut qiraat yang lain lafal Jazaa-an dibaca Jazaa-u'; sehubungan dengan bacaan ini Imam Al-Farra...' mengatakan bahwa dinashabkannya lafal Jazaa-an karena dianggap sebagai kalimat penafsir, maksudnya...bila ditinjau dari segi nisbatnya (dan akan Kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah...Kami)" maksudnya Kami akan memberikan perintah kepadanya dengan perintah yang mudah untuk ia laksanakan
(Mereka berkata, "Kami menginginkan) dengan permintaan ini agar (agar bisa memakan hidangan itu dan supaya...menjadi tenteram) menjadi tenang/mantap (hati kami) semakin bertambah yakin (dan supaya kami mengetahui...) kami makin bertambah pengetahuan (bahwa) an mukhaffafah; artinya bahwa sesungguhnya (kamu telah berkata...benar kepada kami) dalam pengakuanmu menjadi nabi (dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan
(Dan tiadalah) Maa bermakna Nafi (Kami turunkan kepada kaumnya) kaum Habib An Najjar (setelah dia meninggal...(suatu pasukan pun dari langit) yaitu malaikat-malaikat untuk membinasakan mereka (dan tidak layak Kami
(Dan sesungguhnya kami yakin, bahwa) huruf an ini adalah bentuk takhfif dari anna, asalnya annahu (kami...di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripada-Nya dengan lari) maksudnya, kami...tidak akan dapat menyelamatkan diri daripada-Nya, apakah kami berada di bumi atau kami lari dari bumi
("Mengapa kami) huruf allaa asalnya adalah gabungan daripada an dan laa (tidak bertawakal kepada Allah...) artinya tidak ada yang melarang kami untuk melakukan hal tersebut (padahal Dia telah menunjukkan jalan...kepada kami dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap perlakuan-perlakuan kalian yang menyakitkan...kami) di dalam menghadapi gangguan-gangguan yang kalian lakukan terhadap kami.
(Dan sesungguhnya kami mengira, bahwa) huruf an di sini adalah bentuk takhfif dari anna, yakni annahu...mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah) yakni menyifati-Nya dengan hal-hal tersebut hingga kami
(Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami) yakni Alquran (ia berkata) bahwa Alquran itu (dongeng-dongengan...Yaitu hanyalah kedustaan yang sengaja dibuat-buat guna menyenangkan hati kami sewaktu ia disebutkan atau...Menurut suatu qiraat ada lafal a-an dengan memakai dua huruf Hamzah yang kedua-duanya difathahkan.
(Dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ) yakni negeri Mesir; artinya kirimkanlah utusan...ke negeri Mesir kemudian tanyakanlah kepada penduduknya (dan kafilah) rombongan musafir (yang kami datang...bersamanya) mereka adalah terdiri dari kaum Kan`an (dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar....") di dalam perkataan kami ini.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 53
telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-ja]an...Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.
(Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah) dalam bentuk ilham (hendaknya) huruf an di sini dapat diartikan...sebagai an mashdariyah atau an mufassirah (buatlah sarang-sarang di bukit-bukit) tempat kamu berdiam
(Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama) menurut suatu qiraat lafal An Nasy...`ata boleh dibaca An-Nasya`ata (maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran?)
ladang kalian; lafal ini menafsirkan pengertian yang terkandung di dalam lafal tanadauw; atau huruf an...dianggap sebagai an mashdariyah (jika kalian hendak memetik buahnya") ingin memetik hasilnya; jawab
(Dan Nuh memanggil anaknya) yaitu Kan`an (sedangkan anaknya itu berada di tempat yang jauh) dari bahtera...Naiklah bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir.")
Allah swt. berfirman: (Dan Kami berikan kepada Musa kitab) yakni kitab Taurat (dan Kami jadikan kitab...Menurut suatu qiraat lafal tattakhidzuu dibaca yattakhidzuu dengan versi ungkapan iltifat; dan huruf an
Apakah kamu menyalahkan) menolak (kami hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan...kepada kami dan apa yang diturunkan sebelumnya) yakni kepada nabi-nabi yang terdahulu (dan bahwa kebanyakan...diathafkan kepada an aamannaa sedangkan maksudnya ialah: tak ada yang kamu salahkan kecuali hanyalah...keimanan kami yang rupanya tidak kamu setujui.
(Yaitu api) lafal An-Naari berkedudukan sebagai Badal Isytimal dari lafal Al-Ukhduud (yang dinyalakan