Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 sabar 4 al+baqarah+ayat+165 5 al+maidah+ayat+122 6 doa datangnya hujan 7 at taubah ayat 105 8 Injil 9 surah al a'raf ayat 79 10 Sombong 11 Zabur 12 Zina 13 Bumi bulat 14 al maidah ayat 8 15 kandungan 16 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 17 ali imran ayat 159 18 lokasi yang memudahkan 19 Rezeki 20 ar rum ayat 21 21 Al quran 22 surah ar-raf ayat 72 23 Jibril 24 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 25 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 26 Ayat ayat larangan zina 27 pertengkaran 28 AS+SAJADAH+AYAT+6 29 al+maidah+ayat+47 30 al maidah ayat 48 31 Ali imran 32 Arsy 33 zakat 34 Saba' ayat 1 35 dalil+kitab+Zabur 36 AL HASYR AYAT 18 37 Al-Ahzab ayat 33 38 Surat-ad-dahr-ayat-23 39 Jihad 40 hr+muslim+288 41 surah+fathir+ayat+18 42 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 43 surat+thaha+ayat+125 44 mati 45 surat+thaha+ayat+126 46 an nahl ayat 125 47 an nisa ayat 5 48 Tenggorokan 49 Kitab zabur 50 Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 51 Angin 52 Kesedihan 53 Melindungi 54 al baqarah ayat 282 55 RIBA 56 surah al-a'raf ayat 29 57 ar rad ayat 11 58 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 59 Bunuh diri 60 aku uji dengan ketakutan 61 dalil kitab Taurat 62 an nisa ayat 1 63 Q.S. Al-Imran/3 : 190-191 64 Tiang agama 65 bangga 66 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 67 Amat penipu 68 al-a'raf ayat 179 69 al-ma'arij+ayat+29-30 70 lalai 71 al ahzab ayat 59 72 Siksa diatas 73 Negeri yang dijanjikan 74 Keutamaan Al quran 75 Al+Hasyr+ayat+7 76 Bentuk bumi bulat 77 at taubah ayat 60 78 janin 79 Surat Al-Baqarah Ayat 21 80 ayat Alquran tentang syuruk 81 Harga 82 Tipu daya 83 luqman 13 84 sajdah ayat 5 85 QS. Al-Fatihah Ayat 3 86 mereka tetap tidak akan beriman 87 Bulan 88 Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka 89 As al jinn 6 90 surat annisa ayat 29 91 Albaqoroh ayat 282 92 an nur ayat 31 93 al baqoroh ayat 247 94 hr.muslim:+3447 95 tahrim ayat 6 96 surat+hud+ayat+106 97 Demikianlah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. 98 pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua 99 Azab 100 at+taubah+ayat+24

Hasil pencarian tentang Kaum+yang+hampir+tidak+mengerti+bahasa

terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 93
apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum...yang hampir tidak mengerti pembicaraan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Lebih dari itu, Fir'aun bahkan berkata, "Aku bahkan lebih baik dari orang yang lemah dan hina-dina yang...hampir saja tidak mampu menjelaskan dakwanya dengan bahasa yang fasih."
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 13
Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti.
(Kitab) lafal ayat ini menjadi Khabar Mubtada (yang dijelaskan ayat-ayatnya) maksudnya, dijelaskan di...dalamnya hukum-hukum, kisah-kisah dan nasihat-nasihat (yakni bacaan dalam bahasa Arab) lafal Qur-aanan...berikut sifatnya menjadi Haal atau kata keterangan keadaan dari lafal Kitaabun (untuk kaum) berta'alluq...kepada lafal Fushshilat (yang mengetahui) artinya, bagi mereka yang mengerti, yaitu orang-orang Arab
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 3
Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui,
(Agar jangan) tidak (kamu mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja) yaitu...golongan Yahudi dan golongan Nasrani (sebelum kami dan sesungguhnya) ditakhfifkan dari innaa yang bertasydid...sedangkan isimnya dibuang (kami terhadap pelajaran mereka) apa yang mereka baca (tidak memperhatikan...) oleh sebab kami tidak mengerti tentangnya karena bukan bahasa kami.
Bendungan raja Iskandar akan dibangun di antara kedua buah bukit itu, sebagaimana yang akan dijelaskan...nanti (dia mendapati di hadapan kedua bendungan itu) yakni pada sebelah depan keduanya (suatu kaum yang...hampir tidak mengerti pembicaraan) mereka tidak dapat memahami pembicaraan melainkan secara lambat sekali...Menurut qiraat yang lain lafal Yafqahuuna dibaca Yufqihuuna.
Apabila al-Qur'ân Kami turunkan dalam bahasa selain bahasa Arab, sebagaimana diusulkan oleh para pembangkang...dengan bahasa yang dapat kami mengerti?...Mengapa al-Qur'ân tidak berbahasa Arab padahal diturunkan di kalangan bangsa Arab?"...Sedang orang-orang yang tidak mempercayainya, seolah-olah menjadi tuli dan buta karena hanya melihat...Mereka ini bagaikan orang yang diseru kepada keimanan dari tempat yang jauh dan tidak bisa mendengarnya
Hampir-hampir saja kami tidak mengerti sama sekali apa yang kamu serukan."...Tetapi, sesungguhnya hati mereka bukan seperti apa yang mereka kira.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 127
Dan apabila diturunkan satu surat, sebagian mereka memandang kepada yang lain (sambil berkata): "Adakah...seorang dari (orang-orang muslimin) yang melihat kamu?"...Allah telah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengerti.
Perumpamaan orang-orang Yahudi yang mengetahui Tawrât dan mendapat beban untuk mengamalkannya kemudian...tidak melakukannya adalah seperti keledai yang membawa banyak buku tetapi tidak mengerti isinya....Alangkah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah....Allah tidak berkenan memberi petunjuk kepada orang-orang yang selalu berbuat zalim.
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 14
Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng...Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 74
Dan kalau Kami tidak memperkuat (hati)mu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka,
(Bertasbih kepada-Nya) memahasucikan-Nya (langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya....memuji kepada-Nya) artinya mereka selalu mengucapkan kalimat subhaanallaah wa bihamdihi (tetapi kalian tidak...mengerti) tidak memahami (tasbih mereka) karena hal itu dilakukan bukan memakai bahasa kalian....(Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun) karena itu Dia tidak menyegerakan azab-Nya
disegani (dalam hati mereka) dalam hati orang-orang munafik itu (daripada Allah) karena siksaan-Nya yang...(Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti.
(Dan kalau Kami tidak memperkuat kamu) dalam perkara yang hak dengan pemeliharaan-Ku (niscaya kamu hampir-hampir...) sedikit lagi (condong) cenderung (kepada mereka barang) dengan kecenderungan yang (sedikit) karena...gencarnya tipu muslihat yang dipakai oleh mereka dan permintaan mereka yang terus-menerus; ayat ini jelas...menunjukkan kepada pengertian bahwa Nabi saw. tidak cenderung dan tidak pula hampir cenderung terhadap
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 4
Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar(mu) kebanyakan mereka tidak mengerti.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 65
Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang...Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada...orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 28
(Ialah) Al Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 52
Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan (perkataannya
Setelah selamat menyeberang, mereka melewati satu kaum yang sedang menyembah berhala....Ketika itulah muncul keinginan untuk melakukan kebiasaan lama mereka, kebiasaan menyembah berhala yang...kaum yang mereka lihat itu....tidak berakal....Kalian tidak mengerti ibadah yang benar dan kalian pun tidak tahu Tuhan yang bagaimana yang patut disembah
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 103
Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa 'Ajam, sedang Al...Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 195
dengan bahasa Arab yang jelas.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 22
Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah; orang-orang yang pekak dan...tuli yang tidak mengerti apa-apapun.
Orang-orang yang memanggilmu, Muhammad, dari luar kamarmu kebanyakan mereka benar-benar tidak mengerti
Orang-orang yang mendapat petunjuk dan orang-orang yang sesat tentu tidak sama....Apakah orang yang mengerti kebenaran ajaran yang diturunkan Allah--Tuhan yang memelihara dan memilihmu..., Muhammad, untuk menyampaikan pesan-pesan suci-Nya--sama dengan orang yang tersesat dari kebanaran,...hingga menjadi seperti orang buta yang tidak dapat melihat?...Tidak ada yang dapat mengerti kebenaran dan merenungkan kebesaran Allah selain orang yang berakal dan
Aku tidak akan mendapatkan wahyu kecuali karena aku adalah seorang rasul yang bertugas menyampaikan risalah...kepada kalian dengan bahasa yang paling jelas."
Sampai akhirnya dia tiba--pada perjalannya yang ketiga ini--di suatu tempat yang jauh antara dua gunung...yang tinggi....Di sana dia mendapati suatu kaum yang tidak mengerti apa-apa yang dikatakan kepada mereka kecuali dengan...susah-payah(1). (1) Dua gunung yang mengapit dinding yang disebut dalam tafsir ini adalah gunung Azerbeijan
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 42
Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu....Apakah kamu dapat menjadikan orang-orang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 90
hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh,