Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 al mujadalah ayat 11 6 Al isra ayat 23 7 angin 8 tentang kurban 9 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 10 ali imran 103 11 Al+hujurat+ayat+13 12 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 13 surah al baqarah ayat 2 14 al qalam ayat 4 15 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 16 Al Baqarah ayat 285 17 Sedekah 18 zakat 19 at tahrim ayat 6 20 al baqarah ayat 177 21 ali imran 190 22 Al ahzab ayat 21 23 an nisa ayat 59 24 ali imran 159 25 Al hujurat ayat 9 26 al hajj ayat 7 27 saba 15 28 talak 29 Ibrahim Ayat 7 30 ali imran 31 Pendidikan islam sebelum menikah 32 al maidah ayat 8 33 Surah Al Maidah ayat 15-16 34 ar rad ayat 11 35 Luqman ayat 12 36 ali imran 104 37 beriman kepada allah 38 al baqarah ayat 285 39 upah 40 an nisa ayat 29 41 at taubah ayat 60 42 al-hujurat ayat 9 dan 10 43 al-a'raaf+7 44 Yusuf 87 45 ilmu 46 Al baqarah ayat 30 47 surat+at+tagabun+ayat+1 48 Muslim itu bersaudara 49 Al baqarah ayat 229 50 miskin 51 al ikhlas 52 yunus ayat 3 53 maryam 54 Melaksanakan haji 55 Alat pembelajaran 56 Rumah 57 surat al araf ayat 54 58 hawa 59 al anfal ayat 60 60 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 61 Al hujurat ayat 13 62 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 63 Terbit 64 Cahaya Allah 65 kafir 66 menjual minuman keras 67 lapad yang menyatakan bahwa seorang ibu mengandung dalam keadaan lelah/lemah 68 albaqarah ayat 228 69 Al baqarah ayat 275 70 solat jemaah dua puluh tujuh darjat 71 kurban 72 Surah as saba' ayat 44 73 Surah+as+saba'+ayat+44 74 sampaikan walau satu ayat 75 Al hujurat ayat 11 76 Ali Imran 8 77 al imran 78 malaikat 79 Harta rampasan perang 80 Surah Al Baqarah Ayat 180 81 Menuntut ilmu 82 al hijr 19 83 Bagi kaum berakal 84 Larangan merusak alam 85 annisa ayat 58 86 ar rahman 87 Surah+Al+Baqarah+Ayat+180 88 ali+imran+191 89 surat+al-anbiya+ayat+22 90 luqman 91 memuliakan orang tua dan mertua 92 “Menuntut ilmu itu ada tahapan dan tingkatan yang harus dilalui, barangsiapa yang melaluinya maka ia telah menempuh jalan salaf rahimahumullah. Dan ilmu yang paling pertama adalah menghafal kitabullah „azza wa jalla dan memahaminya” 93 al-alaq+ayat+2 94 Al-fajr ayat 27-30 95 Al ahzab ayat 56 96 hati bani adam 97 surat al-anbiya ayat 22 98 Ghafur ayat 78 99 Al-Hasyr Ayat 18 100 al-alaq+ayat+3

Hasil pencarian tentang Keledai

(Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut) keledai-keledai liar yang larat.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 50
seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut,
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 19
Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
Dia telah menciptakan kuda, baghal (peranakan kuda dan keledai) dan keledai untuk menjadi kendaraan kalian
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 8
dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan
mereka mendengar suara neraka yang mengerikan) yaitu suara yang tidak enak didengar sebagaimana suara keledai
Kuda-kuda serta keledai-keledai yang mereka naiki pun dihiasnya.
antara cepat dan lambat, rendahkanlah suaramu, karena sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 5
Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai
mengetahui Tawrât dan mendapat beban untuk mengamalkannya kemudian tidak melakukannya adalah seperti keledai
Mereka itu (adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab) yang dimaksud dengan sifir-sifir adalah...kitab-kitab, dalam arti kata keledai itu tidak dapat memanfaatkannya.
Sesungguhnya seburuk-buruk suara) suara yang paling jelek itu (ialah suara keledai.")
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 259
seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi beubah; dan lihatlah kepada keledai...); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai
(Dan) Dia telah menciptakan (kuda, bighal dan keledai agar kalian menungganginya dan menjadikannya sebagai
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu masalah, yaitu bahwa Nabi saw. pada suatu hari menaiki keledai...Ketika melewatinya tiba-tiba keledai yang dinaikinya itu kencing, lalu Ibnu Ubay menutup hidungnya, maka
demikian sewaktu ia mendengar berita bahwa kedua betis ratu Balqis dan kedua telapak kakinya seperti keledai
Orang itu bernama Uzair dan lewat di Baitulmakdis dengan mengendarai keledai sambil membawa sekeranjang
Kemudian Ibnu Abbas dan Abu Ubaidah telah memutuskan mengganti sapi liar dan keledai liar dengan seekor
menceritakannya melalui sabdanya, "Aku diberi buraq; adalah seekor hewan yang berbulu putih; tingginya lebih dari keledai