Paling Sering Dicari

1 puasa 2 alquran surat alinsan ayat 8 dan 9 3 Amanat 4 surah al-imran ayat 140 5 an nisa ayat 29 6 Ali Imran 104 7 PENDAHULUAN+SURAH+AL+AN++AM+AYAT+26+DAN+28 8 Berpuasa 9 iman 10 al+baqarah+ayat+93 11 riba 12 al ikhlas 13 ali imran 14 Ramadhan 15 ali imran 110 16 Ismail 17 luqman+14 18 sijjin 19 Al Baqarah ayat 2 20 doa ziara kubur 21 akhlak 22 Penciptaan 23 menutup 24 An-Nisa' Ayat 29 25 Asy+syams+ayat+7 26 Al-Baqarah Ayat 188 27 orang orang lemah 28 Al-Hujurat Ayat 13 29 ali imran 134 30 Yunus 99 31 Sabar 32 doa awal ramadhan 33 an+nisa+ayat+14 34 berfikir 35 Al-Baqarah Ayat 30 36 Al-A’raf Ayat 56 37 Wajah 38 Munafik 39 ingkar 40 annisa ayat 59 41 pemimpin 42 Luqman 18 43 yusuf 44 al baqarah ayat 185 45 hari raya 46 ali+imran+190 47 hukum+tajwid+luqman+ayat+34 48 al mumtahanah ayat 10 49 ibrahim 50 Perhitungan Allah sangat akurat 51 Al jumuah ayat 9 52 at-taubah+ayat+105 53 al maidah ayat 5 54 Asbabun+nuzul+surah+al+mu'minum+ayat+78 55 Makhluk-makhluk 56 orang tua 57 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 58 Belajar 59 Al-Baqarah Ayat 195 60 Tiap berjiwa pasti mati 61 Asy+syams+ayat+6 62 Al-Isra' Ayat 26 63 ADAM 64 tanggung jawab 65 setan tidak berkuasa atas manusia kecuali pengikutnya 66 yunus 32 67 akal 68 al baqarah ayat 30 69 maryam 26 70 ganti 71 q.s ali imron ayat 133-134 72 manusia 73 ath+thur+37 74 surat yasin 75 luqman 17 76 an-naba'+ayat+1 77 al maidah ayat 32 78 surat+al+kahfi+ayat+2 79 Kesatuan alam dengan manusia 80 Bumi datar 81 Hadits Ibnu Majah Nomor 2129 82 luqman 14 83 Keesaan Allah 84 at-tahrim ayat 6 85 al imran ayat 102 86 al-nahl ayat 89 87 'Illiyyin. 88 Jika mereka berpapasan sejajar dengan kami, salah seorang di antara kami mengulurkan jilbabnya dari kepalanya ke mukanya. Jika kami telah melewati barisan mereka, maka kami singkap jilbab itu dari wajah kami. 89 setan+datang+mencabut+bulu+saat+shalat+ 90 Surat Ibrahim ayat 44 91 Al-An'am Ayat 153 92 waris 93 Shalat 94 An-naml ayat 22 95 Ali Imran 64 96 hukum+tajwid+luqman+ayat+33 97 tentang peran orang tua terhadap anak 98 Qur’an Surah Al Baqoroh ayat 275 99 yusuf 4 100 Al-Ankabut ayat 8

Hasil pencarian tentang Kesusahan+

terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 20
Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah) atau sewaktu ia ditimpa keburukan berkeluh kesah.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 64
Katakanlah: "Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, kemudian kamu
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 11
Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah)
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 86
Ya'qub menjawab: "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 83
manusia niscaya berpalinglah dia; dan membelakang dengan sikap yang sombong; dan apabila dia ditimpa kesusahan
Mereka semua termasuk dalam golongan orang-orang yang tabah dalam mengemban tugas dan menghadapi kesusahan
(Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka) atau menghadiahkan
Lalu Kami pun mengabulkan permohonannya dan menyelamatkannya dari kesusahan yang sedang ia alami.
yaitu yunjiikum dan dibaca dengan tasydid yaitu yunajjiikum (daripada bencana itu dan dari segala macam kesusahan
antara kamu) yakni secara lahirnya (dan belum diketahui-Nya orang-orang yang sabar) dalam menghadapi kesusahan
Perumamaannya seperti nafas yang keluar tersengal-sengal dari dada seseorang yang marah sebagai tanda kesusahan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 95
Kemudian Kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 62
memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan
membelakangkan badannya) yakni membelakangkan tubuhnya dengan sikap yang sombong (dan apabila dia ditimpa kesusahan
bahwa apabila Kami memberikan nikmat kepada mereka--setelah diri, keluarga dan harta mereka tertimpa kesusahan...--mereka tidak mensyukuri Allah atas nikmat yang diberikan kepada mereka setelah kesusahan itu dihilangkan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 131
Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang
Sebenarnya kalian sedang mendapat cobaan, berupa kesenangan dan kesusahan, agar kalian nantinya beriman
mementingkan cinta Allah dan cinta rasul-Nya, lebih mengutamakan kehidupan akhirat dan rela hidup dalam kesusahan
Apabila manusia tertimpa suatu bahaya--dalam bentuk penyakit atau kesusahan--mereka berlindung kepada
Sesungguhnya manusia itu bersifat hala': sangat gelisah dan marah bila ditimpa kesusahan dan sangat kikir
Sesungguhnya manusia itu bersifat hala': sangat gelisah dan marah bila ditimpa kesusahan dan sangat kikir
Sesungguhnya manusia itu bersifat hala': sangat gelisah dan marah bila ditimpa kesusahan dan sangat kikir
Sesungguhnya manusia itu bersifat hala': sangat gelisah dan marah bila ditimpa kesusahan dan sangat kikir
Sesungguhnya manusia itu bersifat hala': sangat gelisah dan marah bila ditimpa kesusahan dan sangat kikir
jadilah) maka berubahlah (roman mukanya menjadi hitam) dengan perubahan yang menunjukkan kedukaan dan kesusahan
Dan jika ia ditimpa kesusahan seperti sakit dan kemiskinan, mereka putus asa dari rahmat Allah.
disebut, hati mereka bergetar karena takut kepada-Nya, yang tetap sabar dalam menghadapi bahaya dan kesusahan
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 7
Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah
(Dan datanglah sakaratul maut) yakni kesusahan dan rasa sakit yang memuncak menjelang maut (dengan membawa