Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Pendidikan 5 Zina 6 al ikhlas 7 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 8 Mimpi 9 riba 10 Menghargai pendapat orang lain 11 zakat 12 surah al maidah ayat 89 13 yunus 14 jual beli 15 bekerja 16 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 17 al hujurat ayat 13 18 al baqarah ayat 30 19 Al Maidah ayat 1 20 yunus+ayat+85-86 21 akhlak 22 penciptaan manusia 23 hadits+surat+an+nahl 24 Menerima harta dengan nafsu serakah 25 jujur 26 al+ikhlas 27 ibrahim 7 28 Menuntut ilmu 29 syari'ah 30 gunung 31 ali imran ayat 130 32 AL MUJADALAH AYAT 11 33 An nisa ayat 58 34 al A'raf ayat 54 35 al maidah ayat 87-88 36 al imran 186 37 al an'am ayat 38 38 ALMAIDAH AYAT 2 39 neraka 40 laut 41 hujan 42 ibrahim 52 43 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 44 An nahl ayat 90 45 yusuf 47 46 Pemimpin 47 sakit 48 yusuf 3 49 mencatat dengan jujur 50 Penyakit 51 Babi 52 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 53 surat al wakiah 54 al-baqarah ayat 286 55 al maidah ayat 6 56 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 57 az zariyat ayat 56 58 niat 59 Ali imran 45 60 Hud ayat 7 61 Mengutamakan kepentingan bersama 62 ibadah 63 obat 64 ibrahim ayat 28 65 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 66 ALI IMRAN 102 67 Ali Imran 159 68 Surat+Ali+Imran+ayat+190 69 At-taubah+ayat+103 70 Penyembuhan penyakit 71 al imran ayat 102 72 Sama+sama+merasakan+nikmat+Allah 73 sesungguhnya allah maha esa 74 takwa 75 Wasiat 76 sihir 77 SURAH+ALBAQARAH+AYAT+30 78 syahadah 79 Amal jariyah 80 takdir 81 Murka alloh 82 Sepertiga malam 83 an nisa ayat 4 84 CAHAYA 85 al maidah ayat 48 86 ukuran 87 Al Imran 85 88 Iman 89 hadits hutang 90 thaha ayat 105 91 qaf ayat 16 92 rahmat+allah+diturunkan ke dunia hanya satu bagian 93 Al Hujurat ayat 12 94 Al isra ayat 34 95 al hujurat ayat 14 96 al hijr 94 97 Surat+Ali+Imran+ayat+159 98 Urutan surat an nasr dalam alqur'an terletak pada urutan 99 Hadits tentang mengambil ilmu dari sumbernya 100 Al-Maidah ayat 3

Hasil pencarian tentang Keuntungan+jual+beli

kalian) yakni cepat-cepatlah kalian berangkat (untuk mengingat Allah) yakni salat (dan tinggalkanlah jual...beli) tinggalkanlah transaksi jual beli itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 9
diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
jika azan untuk salat Jumat telah dikumandangkan maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual...beli.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli...itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 37
laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 31
mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual...beli dan persahabatan.
), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli...mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli...Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 254
dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual...beli dan tidak ada lagi syafa'at.
mereka secara sembunyi atau pun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual-beli
Jual beli seperti ini adalah suatu keuntungan yang besar bagi kalian.
Mereka tidak disibukkan oleh urusan dunia, seperti--untuk menyebut di antaranya--jual beli, yang dapat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 111
Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 20
Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barang...siapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan
Sebaliknya di kalangan kaum Muslimin dan penduduk berlangsung jual beli sehingga mereka beroleh laba...dan keuntungan.
iltifat/perpindahan pembicaraan dari gaib kepada mukhathab/dari orang ketiga kepada orang kedua (dengan jual-beli...yang telah kalian lakukan itu dan yang demikian itu) yaitu jual-beli itu (adalah kemenangan yang besar
(Barang siapa yang menghendaki) dengan amalnya (keuntungan akhirat) pahala akhirat (Kami tambahkan keuntungan...kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan dan bahkan lebih dari itu (dan barang siapa yang menghendaki keuntungan...di dunia, Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia) tanpa dilipatgandakan (dan tidak ada
(Dan tepatilah perjanjian dengan Allah) dalam masalah jual beli dan sumpah-sumpah serta masalah-masalah
Hari itu juga tidak ada jual beli, persahabatan dan syafaat seseorang selain Allah.
dan rezeki yang telah Kami berikan padamu), yakni zakatnya, (sebelum datang suatu hari tidak ada lagi jual...beli) atau tebusan (padanya, dan tidak pula persahabatan) yang akrab dan memberi manfaat, (dan tidak
dalam keadaan lalai dari kedatangan hari kiamat, disebabkan mereka sibuk dalam pertengkaran mereka, jual...beli yang mereka lakukan, makan, dan minum serta kesibukan-kesibukan lainnya.
tindakan kalian, sehingga dosa kekafiran mereka akan terpikul di atas pundak kalian (dan janganlah kalian jual...Maksudnya janganlah kalian sembunyikan karena khawatir tidak akan memperoleh lagi keuntungan-keuntungan
Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dalam jual beli kalian.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 86
Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 35
melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan
Dan mereka mengganti pula hukum orang yang bersumpah dusta dalam hal tuntutan atas jual beli barang dagangan
kesesatan daripada petunjuk, bagaikan seorang pedagang yang membeli barang yang telah rusak dan tidak laku jual
jawabnya adalah laki-laki (yang tidak dilalaikan oleh perniagaan) perdagangan (dan tidak pula oleh jual...beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat) huruf Ha lafal Iqaamatish Shalaati dibuang demi
Mereka dijanjikan keuntungan kalau mau melakukan kejahatan itu.
di lautan dapat berlayar untuk kepentingan kalian, agar kalian mencari sebagian karunia-Nya berupa keuntungan
Itu semua agar mereka mendapatkan keuntungan ukhrawi dari pelaksanaan ibadah haji dan keuntungan duniawi