Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Ilmu 3 riba 4 Al Baqarah ayat 4 5 Ali Imran 6 pemimpin 7 al maidah ayat 1 8 al Baqarah ayat 285 9 jihad 10 menuntut ilmu 11 AT TAUBAH AYAT 60 12 Hadis tentang Musa dan khidir 13 al ikhlas 14 Ali Imran 104 15 ali imran 31 16 sabar 17 Al maidah ayat 48 18 al ankabut ayat 51 19 Salam 20 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 21 al maidah ayat 2 22 zakat 23 Al-Imran 182 24 Ayat+47 25 al hijr 9 26 maryam 27 Luqman ayat 18 28 ali imran 190 29 ali imran 159 30 surat+al hijr+AYAT+36 31 Surat Al maidah ayat 1 32 An nisa ayat 29 33 iman 34 luqman 35 pinjaman 36 Surat+Maryam+Ayat+94 37 ali imran ayat 110 38 tentang murabahah 39 daud 40 2154 hadist muslim 41 Akhlak 42 al-maidah ayat 2 43 zabur 44 Cahaya 45 an-nisa ayat 58 46 Pendidikan 47 ar rum ayat 21 48 Albaqarah ayat 2017 49 sungai 50 Al+alaq+ayat+96 51 ali+imran+191 52 ali imran 19 53 al quran 54 al baqarah ayat 256 55 makan 56 nikah 57 al-qiyamah ayat 2 58 niat 59 yunus 99 60 islam 61 Itulah perumpamaan 62 khalifah 63 bumi 64 Maksiat 65 muhammad 66 an nisa ayat 58 67 yusuf ayat 87 68 Hadits+at+huru 69 annisa ayat 51 70 Surat+Maryam+Ayat+76 71 Al Baqarah ayat 275 72 Timbangan 73 gunung 74 Tentang kesehatan jiwa 75 al anfal ayat 2 76 al+maarij+ayat+35 77 SEDEKAH 78 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 79 al ahzab ayat 21 80 an nisa ayat 3 81 Imran 159 82 al+mukminun+ayat+109 83 perniagaan 84 Zikir 85 al asr ayat 3 86 Nabi Musa khidir 87 maryam+ayat+37 88 AL ISRA AYAT 32 89 Surah Al-Fatihah ayat 2 90 al+maarij+ayat+33 91 Burung 92 makanan halal 93 Al Baqarah ayat 282 94 surat an nisa ayat 51 95 al baqarah ayat 155 96 ciri ciri nabi 97 Perangilah 98 berbicara 99 al+maarij+ayat+32 100 Mencegah kerusakan dan bahaya

Hasil pencarian tentang Keutamaan+islam

) agung karena Dia telah menurunkan Alquran kepadamu dan Dia memberimu kedudukan yang terpuji serta keutamaan-keutamaan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apakah pantas aku mencarikan kalian sembahan selain Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi kalian keutamaan
lain sebagai penghibur penolakan itu, seraya berfirman, "Wahai Mûsâ, sesungguhnya Aku telah memberikan keutamaan...Maka terimalah keutamaan yang Kuberikan kepadamu ini, bersyukurlah kepada-Ku sebagaimana yang dilakukan
Allah telah memberikan keutamaan kepada kalian, wahai para hamba.
Tuhan pun kemudian menganugerahkan kepadaku kearifan dan pengetahuan, keutamaan dan kenikmatan, serta
Berjuang, yang disertai sikap hati-hati, mempunyai keutamaan yang sangat besar....Meskipun orang-orang yang berjihad mempunyai keutamaan dan derajat khusus, namun Allah tetap menjanjikan
Aku menganggap kalian adalah orang-orang bodoh yang tidak dapat mengukur keutamaan makhluk Allah; apakah...ukuran keutamaan seseorang itu dilihat dari kedudukan dan hartanya sebagaimana yang kalian kira, atau
sesungguhnya Ibrâhîm yang menjadi kebanggaan kalian dan kebanggaan orang-orang Yahudi adalah sosok yang penuh keutamaan
Wahai istri-istri Rasul, sesungguhnya keutamaan dan kedudukan kalian itu tidak seperti wanita pada umumnya
Di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam.
Apabila ia masuk agama Islam, berarti ia telah masuk ke dalam golonganmu....Dan apabila ia tidak masuk dalam agama Islam, maka beritahukan kepadanya suatu tempat di mana ia akan...kepadanya sampai ia mendengar firman Allah itu adalah disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang agama Islam...dan keinginannya untuk mengetahui Islam.
Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu) yakni agama Islam, (maka janganlah kamu mati kecuali...dalam menganut agama Islam!")...Artinya ia melarang mereka meninggalkan agama Islam dan menyuruh mereka agar memegang teguh agama itu
bapakku sebagai orang yang layak mendapatkan ampunan-Mu, dengan memberi petunjuk kepadanya untuk memeluk Islam...(Dahulu, saat perpisahan, Ibrâhîm menjanjikan bapaknya dapat masuk Islam).
mengapa tidak (dari umat-umat) dari bangsa-bangsa terdahulu (sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan...) orang-orang yang teguh dalam beragama dan memiliki keutamaan (yang melarang daripada mengerjakan kerusakan
membenarkan kitab-kitab sebelumnya) seperti kitab Taurat (lagi memimpin kepada kebenaran) kepada agama Islam...(dan kepada jalan yang lurus) yaitu tuntunan agama Islam.
kemudian mereka meminta kepada orang-orang munafik untuk mengikrarkan pernyataan keluar dari agama Islam...(murtad) dan berbalik memerangi orang-orang Islam, mereka pasti segera menerima tawaran itu tanpa mengulur
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 116
Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 3
sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan
Di akhiratlah terdapat kemuliaan dan keutamaan yang hakiki.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 20
Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku...kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam...Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka
(Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan) tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam
bin Salam dan kawan-kawannya tatkala mereka membesarkan hari Sabtu dan membenci unta sesudah masuk Islam...Masuklah kamu ke dalam agama Islam), ada yang membaca 'salmi' dan ada pula 'silmi' (secara keseluruhan...) 'hal' dari Islam artinya ke dalam seluruh syariatnya tanpa kecuali, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah
(Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah) yaitu agama Islam (dengan berbondong-bondong) atau secara...Mekah, lalu orang-orang Arab dari semua kawasan datang kepada Nabi saw. dalam keadaan taat untuk masuk Islam
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 25
(manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 35
Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir
Dan Kami akan memudahkan kamu untuk menempuh jalan yang mudah) yakni syariat yang mudah, yaitu agama Islam
(Jika mereka berhenti) dari kekafiran lalu masuk Islam, (maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 237
Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.
kepadamu secara langsung (sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang Aku berikan kepadamu) berupa keutamaan
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 8
agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang