Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 puasa 3 hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’, dari Abu Sa’id al-Khudrira., bahwa rasulullah SAW bersabda 4 ayat tentang tumbuh tumbuhan 5 tafsir surat al a 6 ramadhan 7 rezeki 8 jiwa 9 al ikhlas 10 ali+imran+191 11 Tanaman 12 Doa nabi adam 13 penciptaan manusia 14 al maidah ayat 2 15 rumput rumputan 16 al maidah ayat 3 17 Hadits Nabi saw. “Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang dapat memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga umat manusia.” (HR. Ibnu Majah) 18 ali imran 19 Al Anfal ayat 39 20 hati 21 ali+imran+190 22 al hujurat ayat 13 23 Al baqarah ayat 183 24 hewan 25 Berpuasa 26 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 27 an nisa ayat 58 28 al-baqarah ayat 183 29 al lahab 30 al maidah ayat 32 31 ali imran 190 32 Takwa 33 ibrahim 34 Ali Imran 185 35 maryam+20 36 Bumi 37 langit 38 doa ziara kubur 39 Yunus 57 40 Sholat 41 al maidah ayat 1 42 umrah 43 at tahrim ayat 6 44 ali imran 159 45 utusan 46 ali imran 31 47 al baqarah ayat 155 48 al-baqarah+ayat+186 49 al anfal ayat 11 50 Tafsir surat alfatihah 51 ali imran 110 52 Adam 53 yunus 40 54 Kematian 55 AR RUM AYAT 50 56 Thalut sungai 57 luqman 13 58 dikembalikan 59 Harta 60 sikap 61 Allah berbicara kepada nabi muhammad 62 Quran 63 ar rahman 64 al maidah ayat 5 65 alam 66 Surat al an am 67 Al+ahzab+ayat+65 68 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 69 an nisa ayat 29 70 zina 71 yunus 62 72 al-mujadalah ayat 11 73 yunus 38 74 Ad dhuha ayat 2 75 Ali+Imran+159 76 surat Al baqarah ayat 183 77 Hadis tentang qunut 78 ibrahim ayat 40 79 Bersyukur 80 al hujurat ayat 10 81 hadist tentang qunut shubuh 82 pohon 83 maryam+21 84 Al+hujurat+ayat+56 85 mudatsir+ayat+5 86 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 87 yusuf 88 ibrahim 32 89 al anam ayat 141 90 surat+al-'alaa+ayat+2 91 cinta 92 surat al baqoroh 93 Imran 94 ilmu tumbuh tumbuhan 95 Riba 96 RUMPUT 97 kasih sayang 98 kerajaan 99 Saham 100 ali+imran+113

Hasil pencarian tentang Kisah+dakwah+nabi+hud

(Dan dia memeriksa burung-burung) untuk mencari burung Hud-hud yang ditugaskan untuk meneliti adanya...sumber air di bawah tanah, melalui paruhnya yang ia patuk-patukkan ke tanah yang dimaksud pada saat itu Nabi...Sulaiman membutuhkan air untuk salat, ternyata dia tidak melihat burung Hud-hud itu (lalu ia berkata..., "Mengapa aku tidak melihat Hud-hud?)...Nabi Sulaiman tidak melihatnya karena tidak ada di tempat, setelah terbukti Hud-hud tidak ada.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan kaum Ad) kaum Nabi Hud (kaum Firaun dan kaum Luth.)
(Maka diamlah Nabi Sulaiman) dapat dibaca Famakutsa dan Famakatsa (dalam waktu yang tidak lama) tidak...lama setelah itu datanglah burung Hud-hud ke hadapan Nabi Sulaiman seraya merendahkan diri, yakni dengan...Akhirnya Nabi Sulaiman memaafkannya, lalu Nabi Sulaiman menanyakan kepadanya tentang apa yang ia jumpai...selama ketidakhadirannya itu (Hud-hud berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya
seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Luth dan kaum Nabi Saleh, tentang penyembahan mereka
(Berkatalah) Nabi Sulaiman kepada burung Hud-hud ("Akan kami lihat, apakah kamu benar) di dalam berita...Kemudian burung Hud-hud menunjukkan sumber air itu kepada mereka lalu dikeluarkan airnya; mereka meminumnya...Sesudah itu Nabi Sulaiman menulis surah kepada ratu Balqis yang bunyinya seperti berikut, "Dari hamba...Setelah itu Nabi Sulaiman menuliskannya dengan minyak kesturi lalu dicapnya dengan cincinnya....Maka berkatalah ia kepada burung Hud-hud,
Sungguh Kami telah mewahyukan kepadamu, Muhammad, kisah-kisah para Nabi, guna memantapkan hatimu dan...Kisah-kisah itu berisikan pelajaran dan nasihat yang dapat menerangi orang-orang yang berakal dan menyadari...Kisah-kisah itu benar adanya dan merupakan wahyu yang menguatkan kebenaran kitab-kitab suci dan kebenaran...nabi-nabi yang membawanya....Selain itu, kisah- kisah itu juga menerangkan persoalan-persoalan agama yang memerlukan penjelasan, menunjukkan
kepada ancaman atas orang-orang kafir yang akan disiksa oleh Allah Yang Mahakuasa, dan hiburan untuk Nabi...Maka disebutlah kisah tentang pertemuan Mûsâ dan Hârûn dengan Fir'aun yang membangkang; kisah Ibrâhîm...a. s., bapak para nabi; kisah Nûh a. s. bersama kaumnya; kisah Hûd a. s. dengan kabilah 'Ad dan Shâlih...Kisah ketujuh nabi ini, jika dicermati, mencerminkan kesatuan pokok-pokok dasar dakwah seluruh rasul...sebagaimana awalnya, dengan menyebutkan kedudukan al-Qur'ân, yang diakhiri dengan menolak anggapan bahwa Nabi
Wahai Muhammad, tahukah kamu kisah Nabi Mûsâ dengan Fir'aun?
[[11 ~ HUD (NABI HUD) Pendahuluan: Makkiyyah, 123 ayat ~ Surat Hûd merupakan salah satu dari kelompok...Selanjutnya, dalam surat ini Allah memaparkan beberapa kisah para nabi, termasuk di dalamnya perdebatan...Kisah Nabi Nûh a. s., dalam surat ini, dijelaskan dengan lebih rinci dibanding paparan sebelumnya dalam...Setelah kisah Nûh a. s., dipaparkan pula kisah Nabi Hûd a. s. dan kaumnya, 'Ad, disertai penjelasan mengenai...Setelah itu, dengan alur yang hampir sama, dipaparkan juga kisah para Nabi lainnya: Shâlih a. s. dengan
(Demikian itu) hal yang telah disebutkan itu menyangkut kisah tentang Nabi Yusuf (di antara berita-berita...yang gaib) kisah-kisah yang tidak diketahui olehmu hai Muhammad sebelumnya (yang Kami wahyukan kepadamu...padahal kamu tidak berada pada sisi mereka) yang dimaksud adalah saudara-saudara Nabi Yusuf (ketika...mereka memutuskan rencananya) untuk berbuat makar terhadap Nabi Yusuf, yaitu memasukkannya ke dalam sumur...(dan mereka sedang mengatur tipu daya) terhadap Nabi Yusuf.
(Dan jika mereka mendustakan kamu) ayat ini mengandung makna yang menghibur hati Nabi saw....sebelum mereka kaum Nuh) lafal Qaum dimuannatskan karena memandang dari segi maknanya (Ad) yakni kaum Nabi...Hud (dan Tsamud) kaum Nabi Saleh.
Kemudian burung Hud-hud membawa surah itu lalu mendatangi ratu Balqis yang pada waktu itu berada di tengah-tengah...Kemudian burung Hud-hud menjatuhkan surah Nabi Sulaiman itu ke pangkuannya.
(Dan ceritakanlah kisah Idris di dalam Alquran) Nabi Idris adalah buyut Nabi Ibrahim atau ayah kakek...Nabi Nuh (Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi).
Inilah kisah Syu'ayb dan penduduk Aykah, penghuni suatu lahan yang dipenuhi dengan pepohonan yang rindang...Dengan demikian, mereka--karena kesamaan prinsip dakwah seluruh rasul--berarti telah mengingkari semua
(Dan pada) kisah pembinasaan kaum (Tsamud) terdapat tanda yang dijadikan sebagai pelajaran (ketika dikatakan...Hud, 65)
[[71 ~ NUH (NABI NUH A. S.)...Pendahuluan: Makkiyyah, 28 ayat ~ Surat ini merinci kisah Nabi Nûh a. s. bersama kaumnya....Di sini diceritakan dakwah Nabi Nûh kepada mereka secara sembunyi-sembunyi, kemudian secara sembunyi-sembunyi
Dalam kisah Nabi Mýûsâ juga terdapat pelajaran.
(Kaum Ad pun telah mendustakan) nabi mereka yaitu Nabi Hud, karena itu mereka diazab.
Ini adalah kisah Tuhanmu, hai Muhammad, tentang kasih sayang-Nya yang diberikan kepada hamba dan nabi-Nya
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 20
Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata: "Mengapa aku tidak melihat hud-hud, apakah dia termasuk
keduanya sangat jauh, yaitu dua ribu enam ratus empat puluh tahun; dan adalah di antara keduanya terdapat Nabi...Hud dan Nabi Saleh.
Dan sesungguhnya, agar dakwah Nabi tetap berlaku hingga hari kiamat, Kami tidak menurunkan malaikat.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 41
Ceritakanlah (Hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al Quran) ini....Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 56
Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di dalam Al Quran....Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 22
Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu
Ayat-ayat pertama surat ini menuturkan kisah dan berbagai mukjizat Mûsâ a. s., kisah Dâwûd a. s. dan...Ayat-ayat berikutnya menuturkan kisah Nabi Shâlih bersama kaumnya, kisah Nabi Lûth bersama kaumnya, kisah...Dilanjutkan dengan penjelasan kedudukan al-Qur'ân dalam dakwah dan berpalingnya orang-orang kafir dari...surat berisi penjelasan hakikat alam raya, gunung-gunung yang berjalan bagaikan awan, uraian metode dakwah...Nabi dan keharusan memuji Allah Swt.]]
Ya Tuhan, berikanlah aku keturunan yang saleh yang akan melanjutkan misi dakwah setelah aku.
Jika ia seorang raja niscaya ia akan menerimanya, jika ia seorang Nabi niscaya ia akan menolaknya....Burung Hud-hud segera terbang menuju ke Nabi Sulaiman untuk memberitakan kepadanya semua apa yang ia...Setelah Nabi Sulaiman mendapat berita dari burung Hud-hud, maka segera ia memerintahkan pasukannya untuk
(Dan) ingatlah (kaum Ad) yakni kaum Nabi Hud (dan Tsamud) kaum Nabi Saleh (dan penduduk Rass) nama sebuah...sumur; Nabi mereka menurut suatu pendapat adalah Nabi Syuaib, tetapi menurut pendapat yang lain bukan...Nabi Syuaib.
(Dan ingatlah saudara kaum Ad) yakni Nabi Hud a.s....terdahulu beberapa orang pemberi peringatan) beberapa orang rasul (sebelumnya dan sesudahnya) sebelum Nabi...Hud datang dan sesudahnya, kepada kaumnya masing-masing seraya mengatakan, ("Janganlah kalian menyembah