Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 sedekah 5 utang 6 makanan 7 Zakat 8 Menghalangi masjid 9 hari raya 10 hutang 11 Aisyah 12 Al isra ayat 23 13 nikah 14 Surat Al An'aam ayat 141 15 pengusiran 16 Riba 17 Mendatangi neraka 18 ALI IMRAN 102 19 al+baqarah+ayat+21 20 Kiamat 21 kesedihan 22 penyakit 23 Al ikhlas 24 sabar 25 ikhlas 26 puasa 27 Iblis 28 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 29 annisa ayat 22 30 hadits Muslim Nomor 1688 31 Sholat 32 ali imran 159 33 yusuf+105 34 Penerus nabi Muhammad Saw 35 kawin 36 Al Baqarah ayat 275 37 Bahasa 38 al ankabut ayat 2 39 Berkah 40 neraka 41 Surat Al kafirun 42 zabur 43 Puasa syawal 44 Sholat iedul fitri 45 ali imran 104 46 Ibrahim 47 ALLAH 48 Injil 49 Al Baqarah ayat 245 50 Menyesatkan 51 waris 52 Al maidah ayat 2 53 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 54 Surah yunus 92 55 Qs albaqarah ayat 62 56 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 57 surat al maidah ayat 1 58 Surat+hud+Ayat+32 59 8 orang yang berhak menerima zakat disebut 60 Lupa alquran 61 Tafsir alfatihah ayat 5 62 cahaya 63 malaikat menangis 64 Al hadid ayat 11 65 Ali imran 191 66 Ibrahim :7 67 alam nasyroh 68 perempuan 69 al-hujurat ayat 13 70 Ayat+194+Albaqarah+ 71 akhlak 72 arra'du ayat 11 73 Al+Anfal+ayat+1 74 Baqarah+ayat+163 75 al+hujurat+ayat+13 76 yunus 57 77 pinjaman 78 Surat Al-Fatihah Ayat 5 79 ar+rum+ayat+21 80 At taubah ayat 34-35 81 al hijr 28 82 Surat Al-A’raaf ayat 180 83 Takwa 84 Ali imran 10 85 maaf 86 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 87 Makan 88 al+hikmah 89 ali imran 90 Ramadhan 91 al imran 104 92 Sembilan puluh sembilan nama 93 Apa yg di maksut dengan alamat email 94 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 95 Al+baqoroh+ayat+32 96 al+baqarah+ayat+168-169 97 memaafkan 98 manfaat 99 sihir 100 dzikir allah...allah

Hasil pencarian tentang Makan+minumlah+sampai

("Makan dan minumlah kalian dengan enak) lafal Haniian merupakan Haal atau kata keterangan keadaan, yakni...makan dan minumlah dengan seenak-enaknya (karena apa yang telah kalian kerjakan") berupa ketaatan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 43
(Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan".
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 19
(Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan
Makan dan minumlah dengan enak disebabkan amal saleh yang kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 24
(kepada mereka dikatakan): "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 31
Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah
("Makan dan minumlah dengan enak) lafal Hanii-an menjadi Hal atau kata keterangan keadaan, artinya dengan
Maka dikatakan kepada mereka: ("Makan dan minumlah dengan nyaman) lafal hanii'an berkedudukan sebagai
yaitu buat menutupi auratmu (di setiap memasuki mesjid) yaitu di kala hendak melakukan salat dan tawaf (makan...dan minumlah) sesukamu (dan janganlah berlebih-lebihan.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 60
Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 187
Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah...Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu,
(Maka tatkala mereka berdua melewati) tempat itu dengan berjalan kaki sampai dengan waktu makan siang...yaitu makanan yang biasa dimakan pada siang hari, yakni makan siang (sesungguhnya kita telah merasa letih
Dikatakan kepada mereka, "Makanlah makanan yang lezat dan minumlah minuman yang enak, sebagai balasan
Demikian pula, Aku tidak ingin mereka memberi-Ku makan....Sebab Aku selalu memberi makan, tidak diberi makan.
Ibrahim berkata, "Silakan kalian makan") Nabi Ibrahim mempersilakan mereka untuk makan, tetapi mereka
Mereka berdua melanjutkan perjalanan sampai tiba di sebuah perkampungan....Di sana mereka meminta makan dari penduduk setempat, tetapi kemudian ditolak.
terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 14
atau memberi makan pada hari kelaparan,
Makanlah dari buah kurma itu dan minumlah serta bersenang-senanglah.
terjemahan ayat Surat Al-Ma’un Ayat 3
dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 44
dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin,
(Dan Tuhanku, yang memberi makan dan minum kepadaku).
(dan Kami tidak pula memberi makan orang miskin.)
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 79
dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku,
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 18
dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 27
Ibrahim lalu berkata: "Silahkan anda makan".
("Dan juga dia tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin.")
(Atau memberi makan pada hari kelaparan) yakni sewaktu terjadi bencana kelaparan.
(Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air...yang sangat panas) yang mereka minum, hingga bercampur di dalam perut mereka apa yang mereka makan dan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 6
Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin....Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa...hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 34
Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.