Paling Sering Dicari

1 Ujian serta bersabar dalam menghadapi cobaan 2 al ikhlas 3 al hujurat ayat 13 4 Al+imran+191 5 An nasr ayat 2 6 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 7 al quran 8 yusuf 9 sholat 10 al maidah ayat 90 11 Menuntut ilmu 12 Zina 13 kami 14 ali imran 159 15 niat 16 yunus 84 17 Nikah 18 dalil+kitab+injil 19 Al-Hujurat Ayat 13 20 Ibrahim 21 dosa 22 dalil+kitab+zabur 23 luqman ayat 14 24 MAKAN 25 obat 26 ali imran 130 27 Al hajj ayat 7 28 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 29 al mulk ayat 30 30 An nisa ayat 58 31 kiamat 32 Al baqarah ayat 2 33 Asy syura ayat 11 34 Ar+rum+ayat+31 35 wanita 36 Al-luqman+ayat+13-17 37 al+maidah+ayat+9 38 Surga 39 An-Nisa Ayat 58 40 An nisa ayat 136 41 Perangilah 42 Nabi palsu 43 Al+waqi'ah+ayat+68 44 Latin dan arab 45 Al-Baqarah Ayat 282 46 al maidah ayat 44 47 al ahzab ayat 21 48 ar rum ayat 21 49 ilmu 50 9 surat al-hadid ayat 3 51 menutup mulut 52 al hadid ayat 22 53 Surat Al kahfi 54 al-baqarah ayat 275 55 al quraisy 56 al+luqman+9 57 al+hujurat+ayat+12 58 al+luqman+8 59 jual beli 60 al-baqarah ayat 148 61 Yusuf 87 62 Solawat nabi 63 Alam 64 al-maidah ayat 3 65 Sakit 66 yunus 67 Surah Al Maidah Ayat 90 68 kitab 69 Ali Imran ayat 9 70 aurat 71 ali imran 190 72 Kandungan+qs+al+maidah+ayat+6 73 Al+Baqarah+ayat+287 74 Yusuf 101 75 ibrohim ayat 40 76 Kandungan asy Syura ayat 11 77 dalil+kitab+al quran 78 as syuro ayat 38 79 al-baqarah ayat 25 80 AL fatihah ayat 6 81 Jujur 82 Surah al kahfi ayat 1 83 Surat yg artinya sungguh kami telah menurunkan kitab taurat, didalamnya ada petunjuk dan... 84 keburukan 85 Luqman+ayat+14+berkenaan+dengan+seorang+sahabat 86 Hud ayat 88 87 Surat al ankabut ayat 52 88 al anfal ayat 11 89 Harta 90 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 91 Ar Rahman 92 Tentang kejujuran 93 yusuf+101 94 surat al fatihah 95 petunjuk 96 at thaha ayat 41 97 ibrahim 4 98 Surat al hadid ayat 3 99 al hijr ayat 9 100 Ali imran 185

Hasil pencarian tentang Malaikat+Munkar

Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 79
Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat.
menyerukan kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar..., al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 104
kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 114
beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 112
yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 67
laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 110
umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar
(Dan malaikat-malaikat) lafal al-malaku adalah bentuk jamak dari lafal malaa'ikah, artinya malaikat-malaikat...(Dan diangkatlah Arasy Rabbmu di atas mereka) oleh malaikat-malaikat tersebut (pada hari itu yang jumlahnya...ada delapan malaikat) ada delapan malaikat atau delapan barisan malaikat.
(Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim) yaitu malaikat-malaikat yang berjumlah dua...belas malaikat, atau sepuluh malaikat, atau tiga malaikat yang salah satu di antara mereka adalah malaikat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 71
Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat
tidak akan menang selama kalian tetap berpegang pada prinsip al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 61
Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat...penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat...Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya.
berjihad di jalan Allah, perpecahan, dan rasa malas melaksanakan kewajiban melakukan amar makruf nahi munkar
terjemahan ayat Surat Al-Qadr Ayat 4
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 5
dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 4
dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang,
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 5
dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia).
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 73
Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya,
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 4
dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan,
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 2
dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya,
(Dan demi malaikat-malaikat yang menyampaikan peringatan) yakni malaikat-malaikat yang turun untuk menyampaikan
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 1
Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras,
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 1
Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan,
, bahwasanya Kami membinasakan mereka) sebagai balasannya (dan kaum mereka semuanya) dengan jeritan malaikat...Jibril atau para Malaikat melempari mereka dengan batu-batu sedangkan mereka tidak melihat malaikat-malaikat...itu tetapi para malaikat melihat mereka.
Dia yang menaklukkan hamba-hamba-Nya dengan kekuasaan-Nya, dan yang mengutus malaikat- malaikat-Nya untuk...Lalu nyawanya akan dicabut oleh malaikat-malaikat Kami yang Kami utus khusus untuk itu....Malaikat-malaikat itu tidak pernah melalaikan tugas yang dilimpahkan kepada mereka.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 2
dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut,
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 3
dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat,
terjemahan ayat Surat Al-Tatfif Ayat 21
yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan (kepada Allah).
(cerita tamu Ibrahim yang dimuliakan) mereka adalah malaikat-malaikat yang jumlahnya ada dua belas atau...sepuluh atau tiga malaikat; di antara mereka terdapat malaikat Jibril.