Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Zina 5 Pendidikan 6 al ikhlas 7 Mimpi 8 riba 9 Menghargai pendapat orang lain 10 zakat 11 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 12 jual beli 13 surah al maidah ayat 89 14 yunus 15 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 16 al hujurat ayat 13 17 bekerja 18 jujur 19 syari'ah 20 al+ikhlas 21 hadits+surat+an+nahl 22 Menerima harta dengan nafsu serakah 23 Menuntut ilmu 24 yunus+ayat+85-86 25 al baqarah ayat 30 26 Al Maidah ayat 1 27 ali imran ayat 130 28 gunung 29 AL MUJADALAH AYAT 11 30 ibrahim 7 31 akhlak 32 penciptaan manusia 33 surat al wakiah 34 ibadah 35 Hud ayat 7 36 sakit 37 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 38 obat 39 ibrahim 52 40 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 41 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 42 yusuf 47 43 At-taubah+ayat+103 44 Mengutamakan kepentingan bersama 45 yusuf 3 46 mencatat dengan jujur 47 al maidah ayat 87-88 48 al A'raf ayat 54 49 al imran 186 50 neraka 51 niat 52 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 53 An nahl ayat 90 54 laut 55 Ali Imran 159 56 ALI IMRAN 102 57 Pemimpin 58 ibrahim ayat 28 59 al an'am ayat 38 60 ALMAIDAH AYAT 2 61 Surat+Ali+Imran+ayat+190 62 Babi 63 Penyakit 64 An nisa ayat 58 65 hujan 66 az zariyat ayat 56 67 al-baqarah ayat 286 68 Ali imran 45 69 al maidah ayat 6 70 thaha ayat 105 71 Berbicara 72 al fushilat ayat 11 73 Mendidik anak 74 ukuran 75 al hujurat ayat 14 76 Al alaq ayat 1-5 77 rahmat+allah+diturunkan ke dunia hanya satu bagian 78 al mu'minun ayat 99-100 79 Surat+Ali+Imran+ayat+159 80 Amal jariyah 81 qaf ayat 16 82 al hijr 94 83 sukses kepemimpinan pasca nabi 84 al baqarah ayat 31 85 al Quran 86 ibrahim 24-25 87 Al-Maidah ayat 3 88 Surat+al+furqan+ayat+26-27 89 Kafir 90 Musibah 91 Mendengar 92 IBLIS 93 at taubah ayat 71 94 Hud+ayat+7 95 Al Hujurat ayat 12 96 Tajwid surat Al anbiyah ayat 47 97 Ahmad 4355 98 Ar-Rum ayat 21 99 AL MAIDAH AYAT 2 100 ad duhkan ayat 15

Hasil pencarian tentang Maryam+56 

terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 27
Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya....Kaumnya berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Maryam pun mengandung 'Isâ a. s. sesuai dengan kehendak-Nya....Maryam, dengan kandungan itu, menjauhkan diri dari manusia di tempat yang jauh.
Allah menerima Maryam sebagai persembahan dan mengabulkan doa ibunya....Maryam diberi pertumbuhan yang baik, penuh keberkahan, pengawasan dan pendidikan yang membentuk pertumbuhan...Setiap kali memasuki tempat ibadah Maryam, Zakariyyâ mendapatkan rezeki yang tidak biasa pada waktunya...Dari mana ini semua, Maryam?" tanya Zakariyyâ heran. "Ini semua rezeki dari Allah.
(Dan ceritakanlah di dalam Kitab) yakni Alquran (tentang Maryam) kisahnya (yaitu ketika) (ia menjauhkan...diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah Timur) Maryam mengasingkan diri di suatu tempat di
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 37
Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya....Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?"...Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah".
Renungkan pula, wahai Nabi, ketika malaikat berucap kepada Maryam, "Hai Maryam, sesugguhnya Allah memilihmu
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 57
Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamnaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 43
Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 45
(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran...seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 22
Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.
Allah murka kepada mereka, karena kekufuran dan dusta besar yang mereka tuduhkan kepada Maryam.
(Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya) lafal Tahmiluhu menjadi Hal atau...Sehingga kaumnya melihat anak itu (Kaumnya berkata, "Hai Maryam!
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 34
Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 156
Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 18
Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang
(Maka ia mengadakan tabir yang menutupinya dari mereka) Maryam membuat tabir untuk melindungi dirinya...lalu Kami mengutus kepadanya roh Kami) yakni malaikat Jibril (maka ia menjelma di hadapannya) sesudah Maryam
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 29
maka Maryam menunjuk kepada anaknya.
(Maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri) menjauhkan diri (dengan membawa kandungannya ke
Kemudian, Kami menciptakan 'Isâ putra Maryam yang dikandung oleh bundanya tanpa proses berhubungan dengan...Maryam pun Kami tempatkan di tebing tinggi terhampar yang baik untuk tempat tinggal.
Maryam berkata, "Bagaimana aku dapat mempunyai anak, sedang aku tidak pernah disentuh oleh seseorang
(Dan) ingatlah kisah Maryam (yang telah memelihara kehormatannya) ia memeliharanya supaya tidak dinodai...ke dalam tubuhnya roh dari Kami) malaikat Jibril; dialah yang meniup ke dalam baju kurungnya, lalu Maryam
Allah juga membuat Maryam putri 'Imrân sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman....Maryam telah menjaga kehormatannya, maka Kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh Kami sehingga
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 16
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 20
Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun
("Hai Maryam!
Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan Yang Maha Pemurah dari dirimu, jika kamu benar-benar
Maryam mendatangi kerabatnya sambil membawa 'Isâ.
Renungkan juga, wahai Nabi, saat Allah memberi kabar gembira kepada Maryam dengan seorang bayi bernama...'Isâ putra Maryam, yang diciptakan melalui kalimat-Nya, di luar kebiasaan proses kelahiran.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 78
Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam.
Maryam menunjuk anaknya, 'Isâ a. s., supaya mereka berbicara langsung kepadanya.