Paling Sering Dicari

1 Jual beli 2 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 3 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 4 akal 5 al maidah ayat 6 6 ali imran 104 7 surat+al+hajj+ayat+78 8 Luqman 9 al baqarah ayat 30 10 ali imran 11 perjanjian 12 an nisa ayat 58 13 al baqarah ayat 2 14 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 15 ilmu 16 almuminun+ayat+gg-100 17 yunus 18 Riba 19 SYAITAN 20 al maidah ayat 3 21 belajar 22 Surat an naba 23 islam 24 Masjid 25 yunus 5 26 yusuf 3 27 ali imran 159 28 yunus+ayat+85-86 29 Al imran 103 30 al maidah ayat 2 31 hadits+tentang+menjaga+keturunan 32 Surat annisa 33 perpindahan tempat 34 yunus 57 35 Tajjwid qs al anfal ayat 30 36 sihir 37 pentingnya akal 38 an nisa ayat 29 39 ibrahim ayat 28 40 Jalan keluar 41 harta 42 kiamat 43 al hijr 22 44 ali imran 110 45 al maidah ayat 87-88 46 tafsir+ar-rum+ayat+41 47 ali imran 19 48 sehat 49 pembunuhan 50 ali imran 145 51 ALI+IMRAN+159 52 almuminun+ayat+99-100. 53 penyayang 54 Sholat 55 maha pengasih 56 Zina 57 Al Baqarah ayat 1 58 Ali imran 103 59 Tumbuhan 60 ali imran 54 61 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 62 Al anbiya ayat 30 63 al ahzab ayat 72 64 Shalat 65 al imran 104 66 luqman 15 67 ikhlas 68 an nahl ayat 78 69 kehidupan 70 Al Maidah ayat 90 71 ar+rahman+4 72 Zakat 73 An-Nur ayat 59 74 ar rum ayat 41 75 Hadits menggauli istrinya 76 yusuf 21 77 Haram 78 Al anam ayat 88 79 HAK MILIK 80 Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Apabila baginda berselera, baginda memakannya. Dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda meninggalkannya.” - (Muttafaq Ilaih). 81 thaha ayat 105 82 yasin ayat 36 83 ayat 118 84 ali+imran+139 85 maryam+93 86 al hijr 74 87 hutang 88 at-+thur+16 89 perumpamaan 90 Sujud 91 surat yunus 92 hendaklah tiap2 diri mempersiapkan hari esok 93 AL+BAQARAH+AYAT+26 94 Al+maidah+ayat+135 95 surat+maryam+ayat+86 96 bidadari 97 Penyakit 98 Wahai+Bani+Israil!+Ingatlah+nikmat-Ku+yang+telah+Aku+berikan+kepadamu.+Dan+penuhilah+janjimu+kepada-Ku,+niscaya+Aku+penuhi+janji-Ku+kepadamu,+dan+takutlah+kepada-Ku+saja. 99 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 100 rahmat allah

Hasil pencarian tentang Masa+remaja

Yahyâ lahir dan tumbuh menjadi remaja....Sesungguhnya sejak masa kanak-kanak, Allah telah memberinya pemahaman yang kuat terhadap agama dan hukum-hukum
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 33
dan gadis-gadis remaja yang sebaya,
(Dan gadis-gadis remaja) yaitu gadis-gadis yang buah dadanya sedang ranum-ranumnya.
terjemahan ayat Surat Al-'Asr Ayat 1
Demi masa.
Pada masa mengandung dan menyapihnya--yang berlangsung selama tiga puluh bulan--sang ibu merasakan berbagai...Disebutkan bahwa masa mengandung dan masa menyusui (sampai dengan masa sapih) berlangsung selama 30 bulan...bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung selama...Maka, kalau masa mengandung dan masa menyusui--yaitu 30 bulan--itu dikurangi masa menyusui saja--yaitu...24 bulan--dapat diketahui bahwa masa mengandung adalah enam bulan.
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 75
Maka Aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran.
misalnya, dapat berkata bijak dan dipahami sejak masih bayi hingga usia tua, tanpa ada perbedaan antara masa...kanak-kanak dan masa tuanya.
Setelah tujuh tahun masa kering dan gersang itu berlalu, akan datang suatu masa di mana orang-orang mendapat
Wanita-wanita usia menopause (tidak haid lagi karena usia lanjut) yang masih dalam masa idah, jika kalian...ragu-ragu tentang masa idah mereka, maka masa idahnya adalah tiga bulan.
(Dan aku tidak mau menyembah) di masa mendatang (apa yang kalian sembah.)
"Setelah tujuh tahun masa subur itu," kata Yûsuf melanjutkan, "akan datang tujuh tahun masa kering.
(Bukankah) artinya, sesungguhnya (telah datang atas manusia) Nabi Adam (satu waktu dari masa) empat puluh...dimaksud dengan manusia adalah jenis manusia selain dia, maka yang dimaksud dengan lafal Al-Hiin atau masa...ialah masa mengandung, jadi bukan empat puluh tahun.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 4
Dan Kami tiada membinasakan sesuatu negeripun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan
artinya, merasa dikecewakan di masa-masa lalu; maka janganlah Engkau kecewakan aku di masa mendatang.
dibuat-buat) yakni sulapan ilmu sihir saja (dan kami belum pernah mendengar Seruan ini) yang telah ada (di) masa-masa
Istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka harus menunggu masa idah selama...Apabila masa idah telah berakhir, maka kalian, para wali, boleh membiarkannya melakukan pekerjaan-pekerjaan...yang baik hingga sampai akhir masa idah.
(Demi masa) atau zaman atau waktu yang dimulai dari tergelincirnya matahari hingga terbenamnya; maksudnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat (di masa
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 1
Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu
(Dan kalian tidak mau pula menyembah) di masa mendatang (Tuhan yang aku sembah) Allah swt. telah mengetahui...melalui ilmu-Nya, bahwasanya mereka di masa mendatang pun tidak akan mau beriman.
Mereka tidak akan khawatir menghadapi segala sesuatu di masa depan....Dan tidak akan bersedih merenungi sesuatu yang tertinggal di masa lalu.
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 25
apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah Tuhanku menjadikan bagi (kedatangan) azab itu masa
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 4
perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa...iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak
kembar dan lain sebagainya (dan apa yang kurang sempurna) kekurangan (pada kandungan rahim) tentang masa...kandungan (dan apa yang lebih) daripada masa kandungan itu.
(Dan berapa banyak) banyak sekali (telah Kami binasakan umat-umat sebelum mereka) umat-umat di masa silam...Sebagaimana Kami telah membinasakan umat-umat di masa silam maka niscaya pula Kami akan membinasakan
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 38
Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa
sesuatu) tentang sesuatu (Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi) lafal Ghadan artinya di masa
Allah telah memilihkan bagi hamba-Nya pahala yang berlipat ganda dan masa depan yang baik.
Di samping itu, juga sebagai pelajaran bagi orang-orang yang hidup di masa mereka dan masa setelah mereka
kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang- orang yang pertama-tama beriman") di masa