Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Zina 5 Pendidikan 6 Jual beli 7 al ikhlas 8 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 9 Menghargai pendapat orang lain 10 riba 11 Mimpi 12 zakat 13 yunus 14 al hujurat ayat 13 15 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 16 bekerja 17 surah al maidah ayat 89 18 jujur 19 syari'ah 20 gunung 21 ali imran ayat 130 22 al baqarah ayat 30 23 Menuntut ilmu 24 yunus+ayat+85-86 25 hadits+surat+an+nahl 26 Menerima harta dengan nafsu serakah 27 al+ikhlas 28 AL MUJADALAH AYAT 11 29 Al Maidah ayat 1 30 ibrahim 7 31 akhlak 32 penciptaan manusia 33 laut 34 sakit 35 ibrahim ayat 28 36 az zariyat ayat 56 37 ALI IMRAN 102 38 al an'am ayat 38 39 ALMAIDAH AYAT 2 40 Ali imran 45 41 Surat+Ali+Imran+ayat+190 42 hujan 43 An nahl ayat 90 44 niat 45 surat al wakiah 46 al maidah ayat 87-88 47 obat 48 Mengutamakan kepentingan bersama 49 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 50 al imran 186 51 ibrahim 52 52 At-taubah+ayat+103 53 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 54 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 55 al A'raf ayat 54 56 An nisa ayat 58 57 Pemimpin 58 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 59 yusuf 3 60 Penyakit 61 neraka 62 al-baqarah ayat 286 63 al maidah ayat 6 64 yusuf 47 65 Babi 66 Ali Imran 159 67 ibadah 68 mencatat dengan jujur 69 Hud ayat 7 70 SURAH+ALBAQARAH+AYAT+30 71 sungai 72 PEMBERI ILMU 73 Al baqarah ayat 198 74 al-baqarah ayat 30 75 Hud+ayat+7 76 sesungguhnya allah maha esa 77 al baqarah ayat 31 78 Shalat 79 Al Imran 85 80 hadits hutang 81 Surat+al+furqan+ayat+26-27 82 al fushilat ayat 11 83 rahmat allah 84 Al baqarah ayat 2 85 takwa 86 Murka alloh 87 sedekah 88 Al baqarah ayat 104 89 at taubah ayat 71 90 Sama+sama+merasakan+nikmat+Allah 91 Penyembuhan penyakit 92 ukuran 93 mengembalikan barang sewaan 94 AL MAIDAH AYAT 2 95 . Dampak dari Sikap Jujur dan Dusta. HR. Muslim dari Abdullah r.a 96 al imran ayat 102 97 al hujurat ayat 14 98 Wasiat 99 surah al-isra ayat 79 100 syahadah

Hasil pencarian tentang Memaafkan

(Tetapi orang yang bersabar) dan ia tidak membela dirinya atau tidak menuntut balas (dan memaafkan) memaafkan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Jika kalian menampakkan atau menyembunyikan kebaikan, atau memaafkan orang yang berbuat tidak baik kepada...karena kalian beretika dengan etika ketuhanan, yaitu memberi maaf meskipun pada saat mampu untuk tidak memaafkan
(Maka mereka ini, moga-moga Allah memaafkan mereka dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.)
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 43
Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 25
Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 149
Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain
Kalau bukan karena ketetapan azali Allah untuk memaafkan mujtahid yang salah, niscaya kalian akan mendapatkan
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 30
apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 40
Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik
Allah memaafkan sebagian sumpah kalian....Allah Maha Pemberi ampun kepada hamba-Nya yang bertobat dan Maha Penyantun, serta memaafkan segala sesuatu
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 134
menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 14
Katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tiada takut hari-hari
(Jadilah engkau pemaaf) mudah memaafkan di dalam menghadapi perlakuan orang-orang, dan jangan membalas
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 66
Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang
perbuatan-perbuatan baik (atau menyembunyikannya) artinya melakukannya secara sembunyi-sembunyi (atau memaafkan
Hadapilah perlakuan buruk mereka dengan tindakan yang lebik baik seperti memaafkan dan sebagainya.
Hanya mereka yang, apabila mendapatkan perlakuan buruk di dunia, cepat-cepat memaafkan sehingga perlakuannya
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 14
dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan
Aku akan memohon kepada Allah agar memaafkan dan mengampuni kalian.
Aku bersumpah bahwa barangsiapa yang sabar menghadapi kezaliman, memaafkan dan tidak membalas pelakunya
Dengan disebutkannya 'saudaranya', membangkitkan rasa santun yang mendorong seseorang untuk memaafkan...isim maushul menjadi mubtada, sedangkan khabarnya ialah, (maka hendaklah mengikuti) artinya orang yang memaafkan...Pengaturan 'mengikuti' terhadap 'memaafkan' menunjukkan bahwa yang wajib ialah salah satu di antara keduanya...Sekiranya seseorang memaafkan dan tidak menyebutkan diat, maka bebaslah dari segala kewajiban (dan) hendaklah...si pembunuh (membayar) diat (kepadanya) yaitu kepada yang memaafkan tadi, yakni ahli waris (dengan cara
Dia juga Mahalembut dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka.
(Dan Dialah yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya) dari sebagian di antara mereka (dan memaafkan kesalahan-kesalahan
Atau, jika Allah menghendaki pula, Dia akan memaafkan mereka dan tidak akan menghukum mereka dengan menjadikan
wahai Rasulullah, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka yang mengikutimu, agar mereka memaafkan
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 101
dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan
Mereka mengharap ayahnya sudi memaafkan kesalahan-kesalahan mereka dan sudi meminta ampunan dari Allah
Dan Allah juga berkenan memaafkan tiga orang yang tidak turut berjihad dalam perang Tabuk yang bukan...Allah pun kemudian memaafkan mereka dan memerintahkan mereka agar tetap bertobat.
yang mereka lakukan, dan berkata, "Demi Allah, jika Tuhan kami tidak menerima pertobatan dan tidak memaafkan
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 22
nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan