Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 sabar 4 al+baqarah+ayat+165 5 al+maidah+ayat+122 6 doa datangnya hujan 7 at taubah ayat 105 8 Zabur 9 surah al a'raf ayat 79 10 Injil 11 Sombong 12 al maidah ayat 8 13 Rezeki 14 lokasi yang memudahkan 15 kandungan 16 Bumi bulat 17 Zina 18 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 19 ali imran ayat 159 20 al+maidah+ayat+47 21 al baqarah ayat 282 22 zakat 23 Angin 24 Arsy 25 Melindungi 26 surat+thaha+ayat+125 27 Al quran 28 Tenggorokan 29 dalil+kitab+Zabur 30 mati 31 Jihad 32 surat+thaha+ayat+126 33 Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 34 Kesedihan 35 surah ar-raf ayat 72 36 ar rum ayat 21 37 surah+fathir+ayat+18 38 hr+muslim+288 39 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 40 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 41 Ayat ayat larangan zina 42 an nahl ayat 125 43 pertengkaran 44 Jibril 45 Surat-ad-dahr-ayat-23 46 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 47 AS+SAJADAH+AYAT+6 48 al maidah ayat 48 49 Ali imran 50 AL HASYR AYAT 18 51 Al-Ahzab ayat 33 52 Saba' ayat 1 53 an nisa ayat 5 54 Kitab zabur 55 Jin dan manusia 56 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) A 57 bangga 58 at tahrim ayat 6 59 SURAH AL BAQAARAH AYAT 35 60 Al Baqarah ayat 186 61 Tipu daya 62 MEMANCARKAN SPERMA 63 Ayat alquranyg+menceritakan+tentang+ke+sabaran 64 al baqoroh ayat 247 65 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 66 surga 67 kafir 68 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+ayat+6 69 mereka tetap tidak akan beriman 70 ingatlah kisah musa 71 Sayang 72 surat yunus 73 pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua 74 ali imran 110 75 ad dariyah ayat 58 76 tafsiran+al-Maidah+ayat+48 77 malaikat 78 Hukum+Tajwid+Surat+Al+Hadid+Ayat+21 79 Turunnya zabur 80 Lohong hitam 81 Oorang yang bekerja atau berbuat yang senan tiasa memperhitungkan keuntungan secara miterial 82 sakit 83 Ibrahim+12 84 Al hijr ayat 3 85 yunus 5 86 al+hijr+40 87 Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya me 88 Siksaan diatas 89 Usaha 90 at+taubah+ayat+24 91 surat ghafir ayat 49 92 Allah runtuhkan sebahagian langit 93 Fitrah 94 janin 95 Kiamat datang tiba tiba 96 al+hijr+41 97 Q.S. Al-Imran/3 : 190-191 98 Az Zumar ayat 53 99 (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 100 sajdah ayat 5

Hasil pencarian tentang Menciptakan+manusia

(Dia menciptakan manusia) jenis manusia.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 3
Dia menciptakan manusia.
terjemahan ayat Surat Al-'Alaq Ayat 2
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 14
Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,
terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 4
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
terjemahan ayat Surat At-Tin Ayat 4
sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 12
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.
(Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia) artinya semua manusia (dalam bentuk yang sebaik-baiknya
(Dia telah menciptakan manusia) atau jenis manusia (dari 'alaq) lafal 'Alaq bentuk jamak dari lafal '
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 4
Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 71
(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 56
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 54
Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah
Ingatlah (ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 11
Allah menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali; kemudian
(Allah menciptakan dari permulaan) Dia menciptakan manusia dari permulaan (kemudian mengembalikannya
Yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan hikmah-Nya, memulai penciptaan manusia
Hendaknya manusia mengamati asal kejadiannya....Sebab, penciptaan manusia itu termasuk salah satu bukti kekuasaan Kami yang mengharuskan orang-orang...Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah.
Dia menciptakan dan mengajarkan manusia kemampuan menjelaskan apa yang ada dalam dirinya, untuk membedakan
Dia menciptakan dan mengajarkan manusia kemampuan menjelaskan apa yang ada dalam dirinya, untuk membedakan
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 26
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur
Ingatkanlah mereka ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku telah menciptakan seorang...manusia, yaitu Adam a. s., dari tanah.
Mahasuci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu secara berpasangan--jantan dan betina--baik dalam...dunia tumbuh-tumbuhan, diri mereka sendiri dan hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia(1). (1) Kata...Yakni, bahwa Allah telah menciptakan pejantan dan betina pada semua makhluk ciptaan-Nya, baik berupa...tumbuh-tumuhan, hewan, manusia dan makhluk hidup lainnya yang tak kasat mata dan belum diketahui manusia
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 16
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 19
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 20
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu...(menjadi) manusia yang berkembang biak.
Sedangkan jin, sebelum itu, ketika Kami menciptakan Iblîs yang merupakan asalnya, Kami ciptakan dari...api yang panas dan dapat membakar tubuh manusia.
Dia menciptakan bangsa manusia dari tanah kering yang tidak dibakar seperti tembikar.
Dia menciptakan bangsa manusia dari tanah kering yang tidak dibakar seperti tembikar.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 30
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan...manusia menurut fitrah itu....(Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui,