Paling Sering Dicari

1 al+imran+ayat+56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 Zabur 4 al+baqarah+ayat+165 5 sabar 6 al+maidah+ayat+122 7 at taubah ayat 105 8 Sombong 9 surah al a'raf ayat 79 10 lokasi yang memudahkan 11 Ali imran 12 Zakat 13 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 14 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 15 al hujurat ayat 13 16 ali imran ayat 159 17 Jibril 18 Rezeki 19 Injil 20 Bumi bulat 21 Zina 22 an nahl ayat 125 23 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 24 Melindungi 25 pertengkaran 26 Surat-ad-dahr-ayat-23 27 ar rum ayat 21 28 al maidah ayat 48 29 Hadits allah menghidupkan dan mematikan 30 Saba' ayat 1 31 AS+SAJADAH+AYAT+6 32 mati 33 Ayat ayat larangan zina 34 AL HASYR AYAT 18 35 Al-Ahzab ayat 33 36 surah+fathir+ayat+18 37 Al quran 38 ali imran 134 39 dalil+kitab+Zabur 40 surat+thaha+ayat+125 41 al+maidah+ayat+47 42 kitab+zabur 43 Arsy 44 surat+thaha+ayat+126 45 al+hijr+22 46 Ar rum ayat 41 47 hr+muslim+288 48 surah ar-raf ayat 72 49 Jihad 50 al+ikhlas 51 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 52 Ali imran 110 53 Menyesali 54 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) A 55 ali+imran+110 56 Oorang yang bekerja atau berbuat yang senan tiasa memperhitungkan keuntungan secara miterial 57 Bergelimang dosa 58 Ali imran 133 59 Bentuk bumi bulat 60 Surah yg menceritakan tentang ke sabaran 61 surah al-a'raf ayat 29 62 Sulaiman 63 tanggung jawab 64 Ali Imran 92 65 muhammad ayat 7 66 Al+Baqarah+ayat+287 67 Ayat alquranyg+menceritakan+tentang+ke+sabaran 68 penetapan harga 69 an nisa ayat 1 70 Surat An Naas ayat 6 71 surat annisa ayat 29 72 Demikianlah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. 73 at+taubah+ayat+24 74 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 75 Nikmat 76 Surat Al-Baqarah Ayat 21 77 Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka melainkan Allah yang membunuh mereka 78 tahrim ayat 6 79 hr.muslim:+3447 80 Ali imran 173 81 al-a'raf ayat 179 82 Yatim 83 Amat penipu 84 Apabila surga telah didekatkan 85 Keutamaan Al quran 86 ibrahim ayat 32 87 wanita 88 al-ma'arij+ayat+29-30 89 maryam 58 90 Al Baqarah ayat 26 91 Bunuh diri 92 Laba-laba 93 ali imran 159 94 al-imran 97 95 luqman 13 96 janin 97 tanah 98 al+mukmin+ayat+17 99 al ikhlas 100 Sembahyang

Hasil pencarian tentang Menjaga

terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 5
dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 55
Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 75
Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga
Akan tetapi, Kami menjaga langit itu dari seluruh setan yang memang berhak dikutuk dan dijauhkan dari
Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka) tiada seseorang pun yang dapat menyelamatkan dan menjaga
Tetapi, orang-orang yang menjaga dirinya dari maksiat dan selalu taat kepada Allah berada di tempat yang
Setiap manusia memiliki sejumlah malaikat yang bertugas--atas perintah Allah--menjaga dan memeliharanya...Mereka ada yang menjaga dari arah depan dan ada juga yang menjaga dari arah belakang.
, orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu untuk orang yang meminta, dan orang yang menjaga
, orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu untuk orang yang meminta, dan orang yang menjaga
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 72
(orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga
," kata Balqîs melanjutkan, "aku memutuskan akan mengirim hadiah untuk Sulaymân dan rakyatnya, demi menjaga
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 81
anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga
(dan bertakwa) artinya menjaga diri dari kekafiran (pastilah Kami hapus dari mereka kesalahan mereka
Katakan kepada mereka, wahai Nabi, "Aku tidak ditugasi untuk menjaga, menghitung amalan, dan mengganjar
Kami akan berusaha keras untuk menjaga dan melindunginya dari segala bentuk gangguan."
berada di tengah-tengah keluarga kami, sehingga Allah menganugerahkan kasih sayang-Nya kepada kami dan menjaga
berada di tengah-tengah keluarga kami, sehingga Allah menganugerahkan kasih sayang-Nya kepada kami dan menjaga
berbalik melarikan diri ke belakang, kemudian mereka tiada memperoleh pelindung) yang dapat memelihara dan menjaga
Cukuplan Allah yang menjaga dan yang memperhitungkan.
Mereka menjadikan sumpah palsu mereka sebagai perisai yang menjaga mereka dari hukuman.
Allah memperkenankan aku untuk memperoleh petunjuk, tentu, di dunia dulu, aku sudah termasuk orang yang menjaga
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu) di antara umat manusia (agar kamu bertakwa) maksudnya menjaga
Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini,) yakni negeri Mesir (sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga
melakukan zina, bila dipersaksikan oleh empat orang saksi yang adil, harus dikurung dalam rumah untuk menjaga
Aku selalu menyertai dan menjaga kalian.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 5
(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita...yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar
Jangan pula melampaui batas-batas yang disyariatkan Allah kepada kalian dengan menjaga keseimbangan dalam
Dan jika kamu telah melakukan hal itu dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan menjaga dirimu dari setan
Dan tidak ada seseorang pun yang dapat menjaga dan menemani mereka jika Kami hendak memberikan siksaan
Di samping itu, orang-orang Mukmin selalu menjaga apa saja yang diamanatkan kepadanya, baik harta, perkataan