Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 Luqman 20 3 al baqarah ayat 29 4 An nisa ayat 114 5 al ahzab ayat 21 6 Bisu 7 ali imran 134 8 Luqman ayat 20 9 al an'am ayat 165 10 ali imran ayat 130 11 As-Syarh+ayat+1 12 an nisa ayat 59 13 ibrahim 7 14 sholat 15 ali imran 92 16 Nujum+ayat+1 17 Surah annisa ayat 114 18 Al Luqman 20 19 al qashash ayat 77 20 sabar 21 ali imran 102 22 an nahl ayat 125 23 kepentingan 24 al-balad+ayat+9 25 surat an nisa 26 Ali+imran ayat 14 27 An Nisa ayat 85 28 Yusuf 29 Surat Anisa ayat 16 30 luqman 13 31 Annisa ayat 114 32 Al+maidah+ayat+133 33 al-balad+ayat+7 34 Alimran+ayat+14 35 ar rum ayat 41 36 al luqman 34 37 al-balad+ayat+6 38 an nisa ayat 9 39 YUSUF 72 40 b. Surah An-nisa’ ayat 43 41 al mujadalah ayat 11 42 tafsir ali imran 14-18 43 al maidah ayat 3 44 niat 45 ali imran 130 46 al-balad+ayat+2 47 Tafsir Ibnu katsir 48 al-balad+ayat+10 49 Shalat 50 Ber lomba dalam kebajikan h 51 al maidah ayat 32 52 Al baqarah ayat 2 53 al-balad+ayat+8 54 surat Al an am 165 55 surat+al-duha+1 56 Luqman+20 57 ibrahim ayat 7 58 al isra ayat 32 59 Surat Al-Ma'idah Ayat 2 60 al-baqarah ayat 30 61 Anak 62 at taubah ayat 71 63 Surah al baqarah ayat 3 64 alalaq ayat 1-5 65 enam masa 66 ar-rum ayat 21 67 Alimran+ayat+15 68 al baqarah ayat 30 69 al-balad+ayat+5 70 Al-Syarh+ayat+1 71 Surah Al-Baqarah ayat 276 72 NABI NUH 73 al+baqarah+ayat+144 74 Surga 75 al baqarah ayat 283 76 al baqarah ayat 72 77 Saba 15 78 hadits ibnu majah 1958 79 Ali Imran 54 80 kebun 81 Alimran+ayat+16 82 zakat 83 Al Imran 54 84 HUD AYAT 123 85 main bola 86 Asy-Syarh+ayat+1 87 al-Baqarah ayat 183 88 ali+imran+16 89 Surah Annisa ayat 15 90 Surat+al+hijr+ayat+43-44 91 hadits riwayat ahmad 17320 92 Surat+attaobah13 93 maryam 94 ikhlas 95 Al Jumu'ah ayat 6 96 akal 97 al ikhlas 98 An-Nisa ayat 29 99 ali imran 97 100 al-baqarah+ayat+153

Hasil pencarian tentang Menundukkan+dunia+di+bawah+telapak+kaki

terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 29
orang yang telah menyesatkan kami (yaitu) sebagian dari jinn dan manusia agar kami letakkan keduanya di...bawah telapak kaki kami supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Orang-orang kafir itu berkata, ketika berada di dalam neraka, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami...yang menjerumuskan kami ke dalam kesesatan ini, yaitu jin dan manusia, agar mereka kami injak-injak di...bawah telapak kaki kami hingga menjadi orang yang paling rendah tempat dan kedudukannya."
(Dan orang-orang kafir berkata) sedang mereka di dalam neraka, ("Ya Rabb kami!...keduanya adalah orang pertama yang mengerjakan kekafiran dan pembunuhan (agar kami letakkan keduanya di...bawah telapak kaki kami) dalam neraka (supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang paling bawah"...) di neraka, artinya, azabnya lebih hebat daripada kami.
(Dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf) artinya meluruskan telapak kaki kami dalam salat.
yakni agama-Nya dan Rasul-Nya (niscaya Dia menolong kalian) atas musuh-musuh kalian (dan meneguhkan telapak...kaki kalian) di dalam medan perang.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 11
menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan mesmperteguh dengannya telapak...kaki(mu).
Keadaan orang-orang yang berdosa pada saat itu, kedua telapak kaki mereka disatukan dengan ubun-ubunnya
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 55
pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka dan Allah berkata (kepada
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 43
(dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan....Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.
(Dan kalian membuat benteng-benteng) yakni penampungan-penampungan air di bawah tanah (dengan maksud...supaya kalian) seolah-olah kalian akan (hidup kekal) di dunia ini dan tidak akan mati.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 94
Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir...kaki(mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia
artinya petir (dan langit, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin) tanah yang sangat licin sehingga telapak...kaki tidak dapat berpijak padanya.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 66
yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah...kaki mereka.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 12
Dan, jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di...Tuhannya, (mereka berkata): "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami (ke dunia
(Kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya...) yakni makhluk-makhluk yang ada di antara keduanya (dan semua yang di bawah tanah) yaitu lapisan tanah...yang masih basah, yang dimaksud adalah di bawah semua lapisan bumi yang tujuh, karena lapisan bumi yang...berjumlah tujuh itu berada di bawah lapisan tanah yang basah.
suara kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar melainkan hanya bisikan saja) suara telapak...kaki mereka sewaktu berjalan menuju ke padang Mahsyar bagaikan suara teracak kaki unta bila berjalan
(Pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka dan Allah berkata) dapat
(Dan Dia telah menundukkan pula bagi kalian matahari dan bulan yang terus-menerus beredar) di dalam garis...edarnya secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti (dan Dia telah menundukkan pula bagi kalian malam...) supaya kalian tenang di dalamnya (dan siang) dan supaya kalian mencari kemurahan Allah di dalamnya.
Hanya Allahlah yang mengetahui rahasia segala persoalan gaib di langit dan di bumi yang tidak dapat diketahui...Dan sesungguhnya Allah Mahabesar kekuasan-Nya dan tidak sesuatu pun di dunia ini dapat menundukkan-Nya
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 18
Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Daud) di waktu petang dan pagi
(Dan sekiranya mereka menegakkan Taurat dan Injil) mengamalkan ajarannya, di antaranya beriman kepada...maksudnya kitab-kitab (dari Tuhan mereka, tentulah mereka akan beroleh makanan dari atas mereka dan dari bawah...kaki mereka) maksudnya dilapangkan-Nya rezeki dan dilimpahkan-Nya atas mereka dari segenap penjuru....(Di antara mereka ada umat) maksudnya golongan (yang adil) yakni mengamalkannya dan mereka itulah yang...beriman kepada Nabi saw., seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya (tetapi banyak di antara mereka
(Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia di waktu petang) di waktu salat...Isyak (dan pagi) di waktu salat Duha, yaitu di waktu matahari mencapai sepenggalah.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 33
Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya...); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.
Di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan di hadapan pasangan- pasanganya
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 6
Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua...yang di bawah tanah.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 45
Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di...atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat...kaki.
Di bawah kekuasaan-Nyalah bahtera-bahtera buatan kalian yang berlayar di samudra.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 32
kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan...bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan
(Dan jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu) yakni orang-orang kafir (menundukkan kepalanya...di hadapan Rabbnya) karena merasa malu kepada-Nya, seraya mengatakan: ("Ya Rabb kami!...) dari-Mu kebenaran rasul-rasul yang telah kami dustakan mereka dahulu (maka kembalikanlah kami) ke dunia...(kami akan mengerjakan amal saleh) di dunia (sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin") mulai...tetapi hal itu sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka, dan mereka tidak akan dikembalikan lagi ke dunia
(Seraya tunduk ke bawah) lafal khaasyi`atan ini merupakan hal dari dhamir yang terkandung pada lafal...Dan sesungguhnya mereka dahulu diseru) sewaktu di dunia (untuk bersujud sedang mereka dalam keadaan sejahtera