Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 ali imran 103 7 al mujadalah ayat 11 8 angin 9 Al+hujurat+ayat+13 10 tentang kurban 11 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 12 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 13 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 14 zakat 15 al qalam ayat 4 16 surah al baqarah ayat 2 17 an nisa ayat 29 18 Al Baqarah ayat 285 19 ali imran 20 al hajj ayat 7 21 at tahrim ayat 6 22 maryam 23 talak 24 al baqarah ayat 177 25 an nisa ayat 59 26 ali imran 190 27 Al hujurat ayat 9 28 al hujurat ayat 13 29 Sedekah 30 saba 15 31 ali imran 159 32 Ibrahim Ayat 7 33 luqman ayat 12 34 Cahaya Allah 35 yunus ayat 3 36 Pendidikan islam sebelum menikah 37 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 38 kafir 39 Surah Al Maidah ayat 15-16 40 hawa 41 ar rad ayat 11 42 Terbit 43 ali imran 104 44 beriman kepada allah 45 al maidah ayat 8 46 al baqarah ayat 285 47 Yusuf 87 48 al-hujurat ayat 9 dan 10 49 al-a'raaf+7 50 Al baqarah ayat 30 51 miskin 52 Al baqarah ayat 229 53 Al ahzab ayat 21 54 surat+at+tagabun+ayat+1 55 upah 56 Melaksanakan haji 57 Muslim itu bersaudara 58 al ikhlas 59 at taubah ayat 60 60 al baqarah ayat 275 61 surat+38+ayat+72 62 surat al araf ayat 54 63 Alat pembelajaran 64 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 65 Rumah 66 al anfal ayat 60 67 amanat 68 an-nisa ayat 3 69 hadits+Imam+Malik+tentang+larangan+suuzzan 70 surat al baqarah 30 71 istri 72 al+maidah+ayat+122 73 menjual minuman keras 74 muhammad 36 75 kurban 76 yunus 61 77 asy syuara ayat 109 78 al-maidah ayat 88 79 Musibah 80 al hijr 19 81 Bagi kaum berakal 82 Melupakan jasa orang 83 IMAN 84 ar rahman 85 Harta rampasan perang 86 al+isra+ayat+26 87 riba 88 alhadid ayat 7 89 Materi pendidikan islam 90 Ali Imran 8 91 al-maidah+ayat+3 92 hadits menghafal al-qur'an sebelum ia baligh 93 malaikat 94 adam 95 lapad yang menyatakan bahwa seorang ibu mengandung dalam keadaan lelah/lemah 96 surat+al-anbiya+ayat+22 97 Larangan merusak alam 98 Surah as saba' ayat 44 99 barang temuan 100 annisa ayat 58

Hasil pencarian tentang Muhammad+mati

Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu dan mereka semua akan mati....Kemudian, setelah mati dan setelah dibangkitkan kembali, kalian akan saling bermusuhan di hadapan Allah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu dan mereka semua akan mati....Kemudian, setelah mati dan setelah dibangkitkan kembali, kalian akan saling bermusuhan di hadapan Allah
(Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami) ketauhidan, sebagaimana Dia...mengunci mati hati orang-orang itu, maka Dia pun mengunci mati hati mereka yang mengatakan hal demikian...terhadap Nabi Muhammad dan para sahabatnya.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 34
Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusiapun sebelum kamu (Muhammad); maka jikalau kamu...mati, apakah mereka akan kekal?
Tidak seorang pun sebelummu, Muhammad, yang Kami jadikan kekal dalam kehidupan ini sehingga orang-orang...Bagaimana mereka menanti-nanti lalu bergembira dengan kematianmu, padahal mereka akan mati juga seperti...Apakah, jika kamu mati, mereka akan tetap hidup?
Pada saat tersebar isu terbunuhnya Nabi Muhammad para perang Uhud, sebagian orang Islam ada yang berniat...Allah menyayangkan hal itu terjadi pada mereka dengan mengatakan, "Muhammad hanyalah seorang rasul, sama...seperti rasul-rasul yang telah mati sebelumnya....Ia sendiri akan mati dan berlalu sebagaimana mereka telah mati dan berlalu....Oleh karena itu, apabila ia mati, apakah kalian akan kembali berbalik kepada kekufuran?"
Ayat ini diturunkan ketika orang-orang kafir berkata, bahwa sesungguhnya Muhammad itu pasti akan mati...menjadikan hidup kekal bagi seorang manusia pun sebelum kamu) hidup abadi di dunia (maka jika kamu mati
Sekiranya Muhammad mengada-ada sesuatu yang tidak Kami firmankan, tentu perkataannya itu akan Kami ambil...Kemudian Kami potong urat tali jantungnya sehingga ia mati seketika.
Sekiranya Muhammad mengada-ada sesuatu yang tidak Kami firmankan, tentu perkataannya itu akan Kami ambil...Kemudian Kami potong urat tali jantungnya sehingga ia mati seketika.
Sekiranya Muhammad mengada-ada sesuatu yang tidak Kami firmankan, tentu perkataannya itu akan Kami ambil...Kemudian Kami potong urat tali jantungnya sehingga ia mati seketika.
kafir mendakwakan kepalsuan dengan menyatakan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan kembali setelah mati...Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, "Persoalannya tidak seperti yang kalian kira....Aku bersumpah, demi Tuhan, bahwa kalian pasti akan dibangkitkan setelah mati dan akan diberitahukan segala
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 24
Bahkan mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) telah mengada-adakan dusta terhadap Allah"....Maka jika Allah menghendaki niscaya Dia mengunci mati hatimu; dan Allah menghapuskan yang batil dan membenarkan
Sungguh kamu, Muhammad, tidak akan dapat mendatangkan hidayah kepada orang-orang kafir....Mereka tidak sadar, bagaikan orang mati.
(akan mati dan mereka akan mati pula) kelak kamu akan mati dan mereka kelak akan mati pula, maka tidak...usah ditunggu-tunggu datangnya mati itu.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 30
Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula).
Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, "Kalau ajal kalian telah tiba, maka upaya kalian untuk melarikan...Jika kalian belum ditakdirkan untuk mati saat ini, bagaimanapun juga kalian tidak akan bisa menikmati
"Tidak ada kehidupan lain kecuali kehidupan dunia ini, di mana kita menyaksikan hidup dan mati datang...Hari ini ada bayi lahir, esok ada orang mati. Kita tidak akan dibangkitkan setelah kita mati.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 56
mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia.
(Sampai kalian masuk ke dalam kubur) hingga kalian mati dikubur di dalam tanah; atau hingga kalian menghitung-hitung...banyaknya orang yang telah mati.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 58
Maka apakah kita tidak akan mati?,
(Maka apakah kita tidak akan mati.)
diturunkan berkenaan dengan sikapnya itu ("Betulkah apabila) dapat dibaca Aidza dan Ayidza (aku telah mati...yakni akan dihidupkan kembali dari kuburan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Muhammad....sini mengandung makna Nafi atau kalimat negatif, maksudnya, Aku tidak akan dihidupkan kembali sesudah mati
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 19
Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan
melainkan satu teriakan saja) malaikat Jibril berteriak keras kepada mereka (maka tiba-tiba mereka semuanya mati...) tak bergerak lagi, mati semuanya.
Apakah kita akan kekal dalam kenikmatan surga dan selamanya tidak akan mati selain mati yang pertama
Apakah kita akan kekal dalam kenikmatan surga dan selamanya tidak akan mati selain mati yang pertama
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 26
orang-orang hidup dan orang-orang mati?
Bahwa Dia menghidupkan kembali manusia setelah mati.
Bagaimana Allah menghidupkan bumi dengan tumbuh-tumbuhan setelah sebelumnya gersang bagaikan orang mati...Sesungguhnya yang mampu menghidupkan bumi setelah sebelumnya mati, pasti mampu pula untuk menghidupkan...orang-orang mati.
Kami mengetahui siapa yang hidup dan mati lebih dahulu, dan siapa pula yang hidup dan mati kemudian.