Paling Sering Dicari

1 hujan 2 as sajdah ayat 7 3 al maidah ayat 1 4 Ali imran 5 al hujurat ayat 13 6 Riba 7 Ilmu 8 zakat 9 sabar 10 Surat+An+n 11 al ikhlas 12 ali imran 19 13 dalil+kitab+injil 14 ibrahim 8 15 ibrahim 24 16 ali imran ayat 190 17 ali imran 159 18 ali imran 104 19 Keutamaan orang yg mengajar 20 islam 21 Ali imran 110 22 Ibrahim 7 23 sholat 24 yunus 25 tolong menolong 26 At taubah ayat 24 27 an nisa ayat 1 28 al imran 29 tentang tumbuhan dan pemanfaatannya 30 Ali+imran+ayat+191 31 iman 32 jual beli 33 an+nahl+ayat+4+tafsir 34 Akhlak 35 al alaq ayat 1 - 2 36 ibrahim ayat 8 37 upah 38 allah 39 Anak 40 Hijr 19 41 nikah 42 al+alaq+ayat+5 43 Surah Maryam 44 Firman Allah memberikan kelengkapan 45 tumbuhan 46 Pemimpin 47 Hadis+TENTANG+FILSAFAT+ISLAM 48 surat saba ayat 3 49 Surat Al-A’raf Ayat 10 50 ibrahim+26 51 al+a'raf+ayat+176 52 ali imran 102 53 ibrahim+27 54 al hijr 9 55 saba' ayat 46 56 al rahman 5 57 al maidah ayat 2 58 an nisa ayat 29 59 ibrahim ayat 7 60 Menghitung nikmat allah 61 surat nuuh ayat 60 62 Zina 63 pertengkaran 64 Penyakit 65 al alaq ayat 1 66 riak takbur 67 ali imran aat 191 68 surat+nuh+ayat+11 69 al hijr 22 70 Pasar uang halal atau haram 71 Keutamaan alquran 72 Mukjizat nyanyian nabi Daud 73 al bayinah ayat 6 74 gunung 75 al anbiya ayat 22 76 ar rahman 77 al+hijr+ayat+26 78 sedekah 79 Ilmu & kelengkapan 80 ar ra'du ayat 16 81 Ali Imran 195 82 Puasa senin 83 Hadits tentang keutamaan shalat di mesjid nabawi 84 An nisa ayat 19 85 niat 86 Al baqarah ayat 261 87 Surah an nahl ayat 12 88 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 89 surat+al+baqarah+ayat+254+beserta+tajwidnya 90 al anbiya ayat 107 91 “Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga 92 Artinya: “ Dari Ibnu Abbas RA berkata: bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Jadilah kamu para pendidik yang penyantun,ahli fiqih dan berilmu pengetahuan. Dan disebut pendidikan apabila seseorang telah mendidik manusia dengan ilmu pengetahuan, dari 93 maryam 94 Tafsir surah Albaqrah ayat 1 95 ibrahim+25 96 Jibril 97 hutang 98 al hijr 99 99 unta 100 Cara berjalan dan berbicara dalam Islam

Hasil pencarian tentang Musa+api

terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 11
Maka ketika ia datang ke tempat api itu ia dipanggil: "Hai Musa.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 7
(Ingatlah) ketika Musa berkata kepada keluarganya: "Sesungguhnya aku melihat api....Aku kelak akan membawa kepadamu khabar daripadanya, atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat
(Maka ketika ia datang ke tempat api itu) yaitu di pohon 'Ausaj (ia dipanggil, "Hai Musa!)
(Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan) yakni masa penggembalaan itu, yaitu delapan...Masa sepuluh tahun inilah yang diduga kuat dilakukan oleh Nabi Musa (dan dia berangkat dengan keluarganya...) dengan istrinya menuju ke negeri Mesir dengan seizin bapaknya (dilihatnyalah) yakni, Nabi Musa melihat...berita kepadamu dari tempat api itu) tentang jalan yang sebenarnya, karena pada saat itu Nabi Musa tersesat...kamu dapat menghangatkan badan") maksudnya, berdiang dengan api itu.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 29
Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnyalah...api di lereng gunung ia berkata kepada keluarganya: "Tunggulah (di sini), sesungguhnya aku melihat api..., mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari (tempat) api itu atau (membawa) sesuluh...api, agar kamu dapat menghangatkan badan".
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 30
Maka tatkala Musa sampai ke (tempat) api itu, diserulah dia dari (arah) pinggir lembah yang sebelah kanan...(nya) pada tempat yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu, yaitu: "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah
Ingatlah (ketika Musa berkata kepada keluarganya) yaitu istrinya sewaktu ia berjalan dari Madyan menuju...ke Mesir, ("Sesungguhnya aku melihat) dari jauh (api....membawa kepadamu kabar daripadanya) mengenai jalan yang harus kita tempuh, karena pada saat itu Nabi Musa...tersesat (atau aku membawa kepadamu) dari api itu (suluh api)....Dapat pula dibaca Bisyihabin Qabasin, artinya obor api yang dinyalakan pada sumbu atau kayu (supaya kamu
(Maka tatkala ia tiba di tempat api itu, diserulah dia, "Bahwa telah diberkati) yakni semoga Allah memberkati...(orang yang berada di dekat api itu) yaitu Nabi Musa (dan orang-orang yang berada di sekitarnya) yang...Atau maknanya terbalik, yakni malaikat dahulu kemudian Nabi Musa....diperkirakan adanya lafal Makani, maksudnya Fi Makanin Nari, yaitu orang-orang yang ada di sekitar api
, kepada kaummu (ketika Rabbmu menyeru Musa) melalui firman-Nya pada malam ketika ia melihat api dan
(Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir) yakni sebelah (lembah yang...kanan) yang berada di sebelah kanan Nabi Musa (pada tempat yang diberkahi) bagi Musa untuk mendengarkan...atau pohon 'Ulaiq, atau pohon 'Ausaj (yaitu) huruf An adalah An Mufassarah bukan An Mukhaffafah ("Hai Musa
(Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya) yakni kepada istrinya, ("Tinggallah kamu...berada dalam perjalanan dari Madyan menuju ke negeri Mesir (sesungguhnya aku melihat) menyaksikan (api...aku akan mendapatkan petunjuk di tempat itu") yang dapat menunjukkan jalan; karena pada saat itu Nabi Musa...Nabi Musa mengungkapkan kata-katanya dengan memakai istilah La'alla yang artinya mudah-mudahan karena
(Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar) yaitu api neraka; dan api dunia dinamakan api kecil.
(Sesungguhnya neraka itu) maksudnya, api neraka itu (melontarkan bunga api) memercikkan bunga api (sebesar
(Bukankah) kalian telah melihat sesudah kesemuanya itu (aku lebih baik dari orang ini) dari Nabi Musa...berbicara dengan jelas) tidak dapat menjelaskan perkataannya, karena sewaktu kecil ia pernah memakan bara api
dari kayu yang hijau) yakni kayu pohon Marakh dan Affar atau semua jenis pohon selain pohon anggur (api..., maka tiba-tiba kalian nyalakan -api- dari kayu itu.") kalian membuat api daripadanya....Karena sesungguhnya di dalam kayu yang hijau itu terhimpun antara air, api, dan kayu; maka air tidak...dapat memadamkan api, dan pula api tidak dapat membakar kayu.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 10
Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya: "Tinggallah kamu (di sini), sesungguhnya...aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu atau aku akan mendapat...petunjuk di tempat api itu".
(Kami berfirman, "Hai api!...Menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim") maka api itu tidak membakarnya selain pada...tali-tali pengikatnya saja dan lenyaplah panas api itu, yang tinggal hanyalah cahayanya saja, hal ini...Salaaman' yakni menjadi keselamatan bagi Ibrahim, akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari kematian karena api
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 80
yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari
(Dan Dia menciptakan jin) yakni bapak moyang jin, yaitu iblis (dari nyala api) yaitu nyala api yang tidak
naik) maksudnya panasnya naik membakar (sampai ke hati) lalu membakarnya; rasa sakit yang diakibatkan api...neraka jauh lebih memedihkan daripada api lainnya, karena api neraka sangat lembut dan dapat memasuki
tiadalah jawaban kaumnya selain mengatakan, "Bunuhlah atau bakarlah dia," lalu Allah menyelamatkannya dari api...) mereka melemparkannya ke dalam api, sedangkan Allah menjadikan api itu dingin dan keselamatan bagi...(Sesungguhnya pada yang demikian itu) yakni diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api (benar-benar terdapat...tanda-tanda kebesaran Allah) yaitu tidak berpengaruhnya api terhadap diri Nabi Ibrahim, padahal api...itu sangat besar nyalanya, kemudian dalam waktu yang sangat singkat Allah menjadikan bekas api itu sebuah
orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara aniaya) maksudnya tanpa hak (bahwasanya mereka menelan api...sepenuh perut mereka) karena harta itu akan berubah di akhirat nanti menjadi api (dan mereka akan masuk...) dalam bentuk kalimat aktif atau pun pasif (api yang bernyala-nyala) yakni api neraka yang menyebabkan
(Ke dalam air yang sangat panas) yakni neraka Jahanam (kemudian mereka dibakar dalam api) maksudnya,...mereka dibakar oleh api neraka.
Tidakkah kalian melihat api yang kalian nyalakan?...Kaliankah yang menciptakan kayunya kemudian membubuhinya api, atau Kamikah yang menciptakannya seperti
Tidakkah kalian melihat api yang kalian nyalakan?...Kaliankah yang menciptakan kayunya kemudian membubuhinya api, atau Kamikah yang menciptakannya seperti
Lalu mereka melemparkannya ke dalam api....Kemudian Allah menjadikan api itu dingin dan memberikan keselamatan baginya serta menolongnya dari api...Sesungguhnya dalam penggagalan tipu daya mereka dan penyelamatan Ibrâhîm dari api serta ketiadaan pengaruh...api pada dirinya, terdapat bukti-bukti yang jelas bagi kaum yang mempercayai keesaan dan kekuasaan Allah
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 41
Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka).
terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 11
(Yaitu) api yang sangat panas.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 11
Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: "Ikutilah dia" Maka kelihatanlah olehnya...Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya,
"Dirikanlah suatu bangunan untuknya) lalu kumpulkanlah kayu-kayu bakar di bawahnya, dan nyalakanlah api...padanya, maka apabila ia telah menyala (lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu") yakni...ke dalam api yang telah membesar nyalanya itu.