Paling Sering Dicari

1 Hadis+at+taubah+ayat+105 2 Surat almaidah ayat 48 3 Surat almaidah48 4 dalil+kitab+injil 5 Ad Dzariyat ayat 1 6 Qur'an+Surat+almaidah+ayat+148 7 dalil+kitab+zabur 8 unta 9 Injil 10 ibrahim 7 11 gunung 12 Ali imran 13 Al Isra ayat 26-27 14 Surat at Taubah ayat 105 15 Dalil+tentang+judi 16 hijrah 17 Hadis at taubah ayat 105 18 Nomor surat 19 Tafsir ibnu katsir qs almaidah ayat 48 20 saba 16 21 zabur 22 riba 23 Sabar 24 yunus 25 surat+al-baqarah+ayat+155-157 26 Ibadah 27 dalil+kitab+Al quran 28 tauhid 29 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 30 ibrahim 32 31 Al maidah ayat 48 32 puasa 33 anggur 34 dalil+kitab+taurat 35 Tuhan 36 Kayu 37 Kitab+injil+alisra 38 al hujurat ayat 13 39 pertengkaran 40 zina 41 jus berapa surat al an am ayat 59 42 akal 43 Tafsir+Surah+al+anfal+ayat+72+menurut+al+maraghi 44 hujan 45 ar rahman 19 46 An-nur ayat 43 47 al an,am ayat 1 48 jihad 49 Ayat tentang niat 50 Surat+ghafir+ayat+52 51 rayap 52 lalat 53 Ganti 54 Surah al ikhlas 55 ali imran ayat 159 56 al hijr 22 57 nafsu 58 bermegah 59 luqman 60 At Taubah ayat 105 61 ular 62 Tajwid+surat+al+anbiya 63 Yunus 101 64 kebahagiaan 65 ali imran 190 66 berbahagia 67 Pintu+rezeki 68 Tafsir+Sunan+ibnu+majah+no+987 69 yusuf 70 Tafsir+ibnu+katsir+qs+almaidah+ayat+48 71 أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول اللہ ﷺ إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجزون على وجوههم (رواه الترمذي) Artinya: "Telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kamu 72 Al imran 73 Al+anfal+ayat+82 74 saba+16 75 almaidah ayat 3 76 an nisa ayat 19 77 QS. Ali Imran ayat 104 78 at taubah ayat 36 79 domba 80 Kesengsaraan dan kemelaratan 81 Al-Baqarah ayat 72 82 Minuman keras 83 Membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa 84 PujiN Allah kepada makhluk 85 gagak 86 Al Baqarah ayat 275 87 kerusakan 88 surat as-syams 89 Ali-imron ayat 173 90 An Nisa ayat 59 91 Kepadaku 92 khusyu 93 Surat al hajj ayat 7 94 Pakaian 95 ali imran 159 96 al hasyr ayat 18 97 ibrahim 98 serigala 99 Surat Al-Iklas 100 Dada

Hasil pencarian tentang Musibah

menciptakan manusia) semuanya (berada dalam susah payah) yaitu lelah dan susah karena selalu menghadapi musibah-musibah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 156
(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi
(Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah) atau dengan kepastian-Nya...(Dan barang siapa yang beriman kepada Allah) melalui ucapannya, bahwa musibah itu datang atas kepastian
Kalian semua tidak akan mampu membuat Allah tidak kuasa menurunkan musibah-musibah di dunia sebagai hukuman
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 30
Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah
Sebaliknya, apabila ditimpa musibah, ia akan banyak berdoa.
(Agar Allah menyucikan orang-orang yang beriman) artinya membersihkan mereka dari dosa dengan musibah
Setelah sadar, mereka berkata, "Mahasuci Allah dari anggapan kita bahwa Dia telah menzalimi kita dengan musibah
(Jika kamu ditimpa musibah) seperti terbunuh atau kekalahan (maka katanya, "Sesungguhnya Allah telah...memberi nikmat kepadaku sehingga aku tak ikut hadir bersama mereka) yang akan menyebabkanku ditimpa musibah
Seperti musibah yang terjadi di kebun itulah siksa yang akan Aku turunkan ke dunia untuk orang yang berhak
Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, "Tidak akan ada satu keberuntungan atau satu musibah pun yang...Kami tidak akan tertipu oleh kebaikan yang kami terima, dan tidak akan merasa takut oleh musibah yang
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 11
Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman
(Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah) bencana atau malapetaka (mereka mengucapkan,..."Barang siapa yang istirja`/mengucapkan 'innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun' ketika mendapat musibah...Jawabnya, "Setiap yang mengecewakan (hati) orang mukmin itu berarti musibah."
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 72
Maka jika kamu ditimpa musibah ia berkata: "Sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada saya
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 36
Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah (bahaya) disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 6
kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah
Betapa buruk keadaan mereka, saat mereka tertimpa musibah dan tidak mendapatkan tempat mengadu kecuali
Apabila manusia mendapat musibah yang menimpa diri, harta, atau apa saja yang berkaitan dengan dirinya...Seakan-akan ia tidak pernah tertimpa musibah dan tidak pernah berdoa meminta kepada Allah untuk menghilangkannya
Apabila manusia tertimpa musibah, ia akan berdoa dan kembali kepada Tuhannya setelah sebelumnya menentang-Nya...Kemudian, apabila diberi kenikmatan yang banyak, ia melupakan musibah yang dulu ia mohon agar Tuhan menghilangkannya
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 62
Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan
Tidak ada musibah yang menimpa manusia kecuali sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, sejalan dengan
Dan apa saja yang telah menimpa kalian) khithab ayat ini ditujukan kepada orang-orang mukmin (berupa musibah...Adapun mengenai musibah yang menimpa kepada orang-orang yang tidak berdosa di dunia, dimaksudkan untuk
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 165
Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan
tuhan-tuhan lain selain Allah, "Mintalah kepada tuhan-tuhan yang kalian sembah itu ketika kalian terkena musibah
(Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah) melakukan taat dan menghadapi musibah serta menghindari maksiat
gemetarlah) yakni takutlah (hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka) berupa musibah
Sesungguhnya orang-orang yang ditimpa musibah dan merasa yakin bahwa kebaikan, keburukan dan segala sesuatu
Musibah apa saja yang menimpa diri kalian, dan yang tidak menyenangkan kalian, merupakan akibat oleh
dari lafal Ats-Tsabaat, artinya telitilah terlebih dahulu kebenarannya (agar kalian tidak menimpakan musibah...kepada suatu kaum) menjadi Maf'ul dari lafal Fatabayyanuu, yakni dikhawatirkan hal tersebut akan menimpa musibah
Janganlah kamu merasa lemah) dalam memerangi orang-orang kafir (dan jangan pula bersedih hati) atas sesuatu musibah